PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : esnemek11.01.2009, 01:48
Ebû Said el-Hudrî (ra) rivayet eder. Allah Resulü (asm) şöyle buyurmuştur: “Biriniz esnediği zaman elini ağzının üzerine koysun; çünkü şeytan girer.” (muslim)