PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : yerin sahitligi07.01.2009, 21:11
Rasulullah (s.a.v) bir gün zilzal suresindeki şu ayeti okudu: "Yeryüzü o gün haberleri anlatacak"...
Ardından sordu : "Yeryüzünün anlatacağı haberlerin neler olduğunu biliyormusunuz?"En iyisini ve en doğrusunu bilir ALLAH (c.c) ve Rasulu (s.a.v) bilir dediler".
Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Kadın, erkek her kulun yeryüzü üzerinde işledikleri amellere yeryüzü kıyamet günü
şahitlik edecek ve " Kul, şu ayda şu günde şöyle şöyle ameller yaptı diyecektir"... [Tirmizi, Kıyamet 8]