PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Rüzgara lânet etmeWebmaster
11.01.2008, 10:06
İbn Abbas (Radiyallahu Anh) anlatıyor:

– Rüzgar bir adamın ceketini üzerinden çıkartıp savurttu ve adam bu yüzden rüzgara lânet etti.

Bunu duyan Peygamberimiz (Aleyhisselatü Vesselam) şöyle buyurdu:

Rüzgara lânet etme! O bununla emrolunmuştur.

Kim bir şeye lânet ederse, eğer lânet ettiği şey, o lânete müstehak değilse, bu lânet lânet edenin üzerine geri döner."
(Ebu Davud ve Tirmizi)

---

Bu hadiste, dilini lânet ve bedduaya alıştırmanın sakıncalarına işaret edilmektedir. Lanet ve beddua ancak hak edene yapılırsa, mahzuru olmaz. Dil alışkanlığıyla, tepkisel bir releks ile her önüne gelene yapılırsa, lânet edene geri dönme ve sahibine zarar verme ihtimali vardır.