+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 31 bis 41 von 41

Thema: Mehmet Sevket Eygi´nin Nurculuk yazilari

 1. #31
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  Gerçek Nurcunun Hasletleri

  Gerçek Nurcu askerî veya sivil darbelere karşıdır.
  Nurcu fitne ve fesat çıkartmaz.
  Nurcu asayişe hizmet eder, huzurun bozulmasına, ülkede kargaşalık çıkmasına teşebbüs etmez, âlet olmaz, böyle şeylere izin vermez.
  Nurcu aktif politika yapmaz.
  Nurcu beddua etmez, lanet okumaz.
  Nurcu para toplamaz.
  Nurcu hizmet için zekât parası toplamaz.
  Nurcu kin tutmaz, kötü intikam almaz. Alırsa ahsenü’l-intikam alır, o da afvdür.
  Nurcu bütün Ehl-i Tevhidi ve Ehl-i Kıbleyi kardeş bilir.
  Nurcu Resulullah’ın (Salat ve selam olsun ona) Sünnetinden ayrılmaz.
  Nurcu ihlas kahramanıdır, ihlası bozan her şeyden uzak durur.
  Nurcu, İslam ve Müslüman düşmanı kafirleri dost ve veli edinmez.
  Nurcu kendi kafasına iş yapmaz, konuşmaz, Üstad Bediüzzaman’ın ve Risalelerin yolundan gider.
  Nurcunun itikadı sahihtir.
  Nurcu beş vakit namazı kılar.
  Nurcu farz namazları cemaatle kılar.
  Nurcu ahlak-ı hamîde sahibidir.
  Nurcu yalan söylemez, insanları aldatmaz.
  Nurcu lüksten, israftan, şatafattan, debdebeden, tantanadan uzak durur; mütevazı, kanaatkâr yaşar.
  Nurcu Müslümanlara şefkatli, merhametli, rahimdir.
  Nurcu kesinlikle gıybet etmez, başkalarının gizli günah ve ayıplarını tecessüs etmez, ezkaza bunları öğrenecek olursa setr eder, gizler.
  Nurcu ribaya (faize) bulaşmaz.
  Nurcu Allah katında tek hak, makbul, geçerli dinin sadece İslam olduğu inancına gölge düşürecek laflar etmez.
  Nurcu Allah katında en kerim olanın en takvalı olan olduğunu iyi bilir.
  Nurcu muhabbet fedaisidir.
  Nurcu, hizmetinin ücretini yaratıklardan değil, yaratandan ister.
  Bir adam kendisine hem Nurcu diyor, hem de holiganlık, militanlık yapıyorsa bilin ki, o gerçek bir Nurcu değildir.
  Kendisine vaktiyle kötülük ettiğiniz bir Nurcuya, başınız sıkılınca gidin, o sizi kovmaz, aksine yardım eder, şefkat gösterir.
  Nurcu asık suratlı değildir, güler yüzlüdür.
  Bütün gerçek Nurculara selam ve hürmetler eder, yaşları benden küçük de olsa ellerinden öper ve hayırlı dualarını beklerim.
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 2. #32
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  Nurcu Hiç Gıybet Eder mi?
  Kardeşim, sana soruyorum: Bediüzzaman’a ve Risale-i Nur’lara talebe olan bir Müslüman hiç gıybet eder mi, gıybet edebilir mi?
  Gıybeti Allahü Teala hazretleri Kur’anda yasak ve haram kılmış.

  Resulullah Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) yasak kılmış.
  Ulema, fukaha, kamil mürşidler, gerçek şeyhler, salihler gıybeti hep kötülemişler.
  Bediüzzaman Müslümanları gıybete karşı uyarmış.
  Gıybet Şeriatta, Tasavvufta, İslam ahlakında yasak, mezmum (kötülenmiş) bir sıfattır.
  Gıybet Risale-i Nur’larda kötüleniyor.
  Cahil ve gafil bir Müslüman yanılır gıybet edebilir ama gerçek bir Nurcu kesinlikle edemez.
  Bir Nurcu hiç ölü kardeşinin etini yemek kadar günah olan çirkin bir fiili devamlı olarak işleyebilir mi?
  Nurcu gıybet etmez, yalan söylemez, aldatmaz, hıyanet etmez.
  Nurcu beddua etmez, lanet okumaz.
  Nurcu muhabbet fedaisidir, onun husumete vakti yoktur.
  Nurcu hilm sahibidir, afveder, hidayet ve salah için dua eder.
  Nurcu fitne ve fesada, tefrikaya, nifak ve şikaka, kavga ve savaşa yol açan sözlerden, fiillerden, davranışlardan kaçınır.
  Nurcu âsâyişe hizmet eder.
  Gerçek bir Nurcu ahlaklı ve faziletli bir Müslümandır.
  Nurcu deve gibi kin tutmaz.
  Nurcu vakit namazlarını güzelce, dikkatle, dosdoğru kılar.
  Nurcu, şer’î bir özrü yoksa farz namazları cemaat ile kılar.
  Nurcu namazda tercihan başına bir imame geçirir, en azından takke ile kılar.
  Nurcu sabır ehlidir.
  Nurcu namaz tesbihatına dikkat eder.
  Nurcu doğru söz eder, yalan yanlış konuşmaz.
  Nurcu kendisine kötülük edenin başına bela gelmesi için değil, onun ıslahı ve doğru yola girmesi için dua eder.
  Nurcu Müslümanların kurdu değil, meleğidir.
  Nurcunun düşmanları olabilir ama Nurcu düşmanlık etmez.
  Nurcu Allah için sever, Allah için buğz eder.
  Gerçek Nurcu ne güzel insandır, ne güzel Müslümandır, ne güzel vatandaştır.
  Muhterem gerçek Nurcular!.. Bendeniz çok noksan, çok günahkar, çok âciz, çok biçare bir kardeşinizim, kusurlarımı görmeyin, hatalarım olduysa afvedin, ne olur benim için dua edin.
  (Bu herif de kim oluyor böyle yazılar yazıyor demesin kimse, sâlihlerden dua istiyorum…)
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 3. #33
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  18 Nisan 2014 Cuma 08:39

  Nurculuğun esaslarından biri de İttihad-ı İslamdır

  Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi'den bir "Nurculuk" yazısı daha

  Risale Haber-Haber Merkezi

  Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi'den bir "Nurculuk" yazısı daha. Zaman zaman köşesinde*Nurculuğun özelliklerine dair*yazılar yazan Eygi, bugünkü köşesinde"Bediüzzaman’ın Temsilcileri Kimlerdir?"*sorusuna cevap verdi.

  Risale-i Nur ve ve müellifi Bediüzzaman'ın İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete, en karanlık devirlerde büyük hizmet ettiğini, bugün de etmekte olduğunu ifade eden Eygi,*"Binaenaleyh bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlarının, Nurcu olmasalar da, Nurlara sempati ile bakmaları gerekir"*dedi.

  "Bediüzzaman hazretlerinin vefatından sonra Risale-i Nur hareketini kimler temsil eder?" sorusunu soran Eygi'nin cevabı şöyle:
  "Bu soruya verilecek cevap şudur: Üstadın yolundan giden, Risale-i Nur prensiplerine sadık olan has hizmetkar ağabeyler temsil eder.
  Aktif politika yapanlar temsil etmez.
  Ehl-i Sünnetten ayrılmış olanlar temsil etmez.
  İhlasa gölge düşürenler temsil etmez.
  İttihad-ı zedeleyenler temsil etmez.
  Enaniyetlerini terk etmeyenler temsil etmez.
  İman ve İslam hizmetlerini şahsî veya siyasî emellerine, nüfuzlarına, prestijlerine alet edenler temsil etmez.
  Hizmet için Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın, İslam Ahlakı’nın doğru bulmadığı, izin vermediği yollarla para toplayanlar temsil etmez.
  Be adam, geride ne kaldı?
  El-cevap: Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nur’un has hizmetkarları kalmıştır. Bârekallah onlara!.."

  Nurculuğun esaslarından birinin de İttihad-ı İslam olduğuna dikkat çeken ve her Nurcunun Müslümanların birleşmesini istediğini, bu yolda çalıştığını açıklayan Eygi,yazısını şöyle sürdürdü:

  "Risale-i Nur âsâyişin ihlaline, sivil darbe teşebbüsüne, hele Müslüman düşmanlarıyla işbirliği yapılmasına izin vermez. Risale-i Nur taqiyye ve kitmana izin vermez.

  Risale-i Nur, meşreb farklılıkları yüzünden Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkmasına ve çıkarılmasına için vermez .

  Risale-i Nur prensiplerinden biri de Müslümanlara şefkatle, merhametle, hilm ile muamele edilmesidir.

  Üstadın kesinlikle izin vermemesine karşılık, Risale-i Nur’u sadeleştirenler, Risale-i Nur hizmetlerini şu veya bu şekilde siyasete alet edenler sadık, vefalı ve gerçek Nurcu değildir.

  Bediüzzaman hazretlerinin üstadlarından biri de İmamı Rabbanî hazretleridir. İmamı Rabbanî Ehl-i Sünnetin bayraklaşmış büyüklerindendir. Bediüzzamanı ve Risale-i Nur’u Ehl-i Sünnet dışına çekmeye, bid’atlara alet etmeye yeltenmek ölümcül bir hatâ ve yanlıştır.

  Müslümanlara kan kusturan, medâris-i islamiyeyi kapatan, camileri yıkan, ulema ve meşayihi asan, bu mübarek vatanda İslamın kökünü kazımak için uğraşan Süfyanların, zalimlerin ve habîslerin ahfadını destekleyen kimseler gerçek Nurcu olamaz. Hiçbir Nurcu ehven varken eşeddi desteklemez.

  Nurculuğun esaslarından biri de İttihad-ı İslamdır. Her Nurcu Müslümanların birleşmesini ister ve bu yolda çalışır.

  Tefrika için çalışanlar Nurcu değildir.
  Nurcu yalan söylemez, iftira etmez, gıybet ve tecessüs etmez.
  Nurcu nifak ve şikak yangınlarını söndürmeye çalışır.

  Nurcu Ehl-i iman, Ehl-i Kur’an, Ehl-i Kıble olan, Muhammedî (Salat ve selam olsun ona) hedy yolundan giden Müslüman kardeşlerine düşmanlık yapmaz.

  Risale-i Nur hizmetlerine gölge düşüren yanlışlıklar yapılması büyük bir ayıp ve kayıptır.
  Nâçizane ve âcizane kaleme aldığım bu yazıma kızan bir Müslüman çıkarsa eyvallah derim.
  Müslüman dostlarıma ve Müslüman düşmanlarıma selam ve hürmetler.
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 4. #34
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  İyi Sâlih Nurcular Hatâlı Nurcular
  Mehmed Şevket Eygi
  28 Nisan 2014 Pazartesi 00:48  MÜSLÜMAN bir grup olarak Nurcular ikiye ayrılır: Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nurların temel ve ana prensipleri ve direktifleri içinde kalarak ihlasla doğru dürüst iman ve Kur’an hizmeti yapanlar ile bu prensip ve direktifleri az veya çok çiğneyerek hizmet ettiğini iddia edenlerHerkes bilir ki, Nurculukta aktif siyaset yapmak yoktur.
  Sivil darbe teşebbüsüne girişenler nasıl Nurcudur? İyi ve doğru Nurcu mudur?..
  Bediüzzaman’ın kesin vasiyeti şudur: Risale-i Nurlar sadeleştirilemez, üzerlerinde değişiklik yapılamaz. Bu vasiyete riayet etmeyenler nasıl Nurcudur?
  Gıybet eden… İnsanların gizli ayıp, günah ve kusurlarını böceklerle, kameralarla tecessüs eden bir sözde Nurcu gerçek Nurcu mudur?
  Nurculuk bir tarikat değildir ama bir sekt de değildir.
  Hediye kabul etmeyen, zekat almayan Bediüzzaman bir vâdide; zekatları Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak toplayanlar bambaşka bir vâdidedir.
  Bediüzzaman namaz kılarken, üzerindeki resimli paraları (zaten kaç kuruşu vardı!) çıkartırmış.
  Bediüzzaman mütevazıdır, şahsının ön plâna çıkartılmasını istemez, iman ve Kur’an hizmetlerine yönelik olunmasını ister. Ya bu ahlak ve karakterin tam zıddına sahip olanlar?..
  Soruyorum: Vefatından elli küsur sene geçtikten sonra, biz Nurcuyuz deyip de, Risale-i Nur prensiplerine aykırı sözler eden, düşmanlıklar sergileyen, sivil darbe teşebbüsüne kalkışan bazı “Nurcuların” yaptıkları Bediüzzaman’ın ruhaniyetini üzüyor mu, üzmüyor mu?
  Bendeniz Nur camiasının ağabeylerine, hocalarına, has hizmetkarlarına karışmam ama Nurculuk bu fakiri çok ilgilendirir. Çünkü Ümmet dairesi içinde iman ve Kur’an hizmetleri yapılmaktadır. Nurcuların iman ve Kur’an hizmetlerine sevinirim, çatlak sesler çıkarsa üzülürüm.
  Nurculuğun siyasete, siyasî entrikalara, sivil darbe teşebbüslerine alet edilmesinden, bir Müslüman olarak endişe duyarım.
  Nurculuğun Ehl-i Sünnet dışı inançlara, görüşlere, Diyaloglara miyaloglara vasıta kılınmasını istemem.
  Bütün Nurcuların, Bediüzzaman’ın ve Risale-i Nurların etrafından birlik olmasını istemek suç mudur? Nurcuları yönlendirmek midir? Onlara karışmak mıdır?
  Bir Müslüman olarak bütün hizmetler, bütün cemaatler, bütün tarikatlar beni ilgilendirir.
  İslamî kesim içindeki iyi işlere sevinmek, kötü işlere üzülmek bir suç değil, bir vazifedir.
  Nurculuğun iki temel prensibi ihlaslı olmak ve benlikten uzak durmaktır.
  Nurculuğun temel prensiplerinden biri de İslam Kur’an harflerini muhafaza etmektir.
  Nurculukta esas olan Osmanlı yazısıdır. Latin veya lâdinî yazı muvakkaten ruhsat ile kullanılabilir.
  Nurculuk bir meşreptir, bir hizmet metodudur. En karanlık günlerde, en ağır ve baskılar ve zulümler altında İslama, İmana, Kur’ana hizmet etmiş, büyük fütühata nail olmuştur.
  İslam ve Ümmet düşmanı ideolojinin en büyük muhalifi Bediüzzaman hazretleridir.
  Latin harflerini öğrenmemiş, bu yazı ile okuyup yazmamıştır.
  Bir kere bile Frenk elbisesi giymemiştir.
  Başına şapka geçirmemiştir.
  Din düşmanı sistemi muhatap kabul etmemiş, yasal haklarını bile aramamıştır.
  Bu muhalefeti esnasında âsâyişi bozacak hiçbir fiili ve telkini olmamıştır.
  Adem-i şiddet konusunda Gandi onun ayağına su dökemez.
  Bediüzzaman’a hürmet etmek, Risale-i Nur hizmetlerini takdir ve tahsin etmek, hâlis ve sâlih Nurcuları desteklemek için ille de Nurcu olmak gerekmez, Müslüman olmak yeterlidir.
  İman ve Kur’an hizmetlerini, Risale-i Nur meşrebini, tasavvuf tarikatlarını, Kur’an tefsirini, mukaddesat-ı islamiyeyi kimsenin istismara ve istihdama hakkı yoktur.
  Kutsal değerleri mıncıklayanlar silleler yer.
  Kur’ana ve imana, Kur’anın ve Sünnetin emir ve tavsiyelerine uyarak, İslam ahlakı dairesi içinde kalarak hizmet eden her hizmetkâra minnetler, teşekkürler, tebrikler…
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 5. #35
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi, "Bediüzzaman’ın 26 Özelliği"ni yazdı.

  Eygi'nin yazısı şöyle:

  1. Beş vakit namazını kılardı. Gördüğü konuştuğu bütün Müslümanlara günlük namazları kılmalarını tavsiye ederdi. Hiç kılmayanlara bari farzları kılın derdi. Namazın büsbütün bırakılmasına ve yitirilmesine asla razı olmazdı.

  2. Namazlardan sonra yapılan tesbihatı Muhammedî zikr olarak kabul ederdi.

  3. Başına sarık sarar, islamî kıyafet giyerdi. Bir kere bile ceket, pantolon ve şapkadan oluşan Avrupaî kıyafet giymemiştir.

  4. Mahkemelerde bile başından sarığını çıkartmazdı.

  5. Çok zeki bir insan olmasına rağmen, Latin alfabesini kasıtlı olarak öğrenmemiş, Türkçeyi daima İslam-Kur’an yazısıyla yazmış ve okumuştur.

  6. Üzerinde suret bulunan paraları cebinden çıkartır, öyle namaz kılardı.

  7. Laikliği ve Kemalizmi kesinlikle kabul etmemiştir.

  8. Yaptığı iman ve Kur’an hizmetleri karşılığında ücret. menfaat ve hediye kabul etmezdi.

  9. Yıllar sonra Kürt sürgünlere tanınan haklardan yararlanmak için rejime dilekçe vermeye tenezzül etmemiştir.

  10. Aktif siyasetle meşgul olmazdı.

  11. İhlası bozan her şeyden uzak durmuştur.

  12. Hakkındaki övgüleri reddeder, şahsına önem verilmesini istemezdi.

  13. Beddua etmezdi.

  14. Uzun yıllar boyunca, yatsı namazından sonra odasını içeriden kilitlemiş, ertesi kuşluk vaktine kadar kimse ile konuşmamış, zikr u ibadet ile meşgul olmuştur.

  15. Bir ara paraya muhtaç olduğu zaman çamaşırlarını, sakosunu satarak üç beş kuruş gelir. ekmek parası elde etmiştir.

  16. 1960’da Urfa’da bir otel odasında vefat ettiği zaman tereke hakimi gelmiş, bütün maddî varlığının 150 liralık elbise, çamaşır, ayakkabı, vs’den ibaret olduğu tesbit edilmiştir.

  17. Gayet az para ile uzun müddet geçinirdi.

  18. Kanaat ve tasarrufla yaşardı.

  19. Varlığını halkın ve gençliğin imanını kurtarma hizmet ve faaliyetlerine adamıştı.

  20. Abdülkadir Geylanî hazretlerini üstad ve hoca olarak kabul ederdi.

  21. İmamı Rabbanîyi, İmamı Gazalîyi, Mevlana Celalüddin Rumiyi, Şeyh Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi hazeratını severdi.

  22. Müslüman Türklerin İslama, imana, Kur’ana yaptıkları hizmetleri takdir ve tahsin ederdi.

  23. Birinci dünya savaşında Ruslara karşı çarpışmış, yaralanmış, esir düşmüş ve Moskovanın kuzeyindeki Kostruma şehrinde esir kampında kalmıştır.

  24. Oradan kaçmış, Polonya, Viyana, Bulgaristan yoluyla İstanbula gelmiştir.

  25. Ankara’da Millet Meclisini ziyaret etmiş, M. Kemal ile namaz konusunda tartışmıştır.

  26. Sürgünlerde, hapishanelerde, mahkemelerde sürünmüş, bin çeşit baskı altında yaşamış, en temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılmıştır ama bir kere, bir an bile Kemalist rejimin meşruiyetini tanımamıştır.
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 6. #36
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  Geri
  Gerçek Has Nurcular
  Mehmed Şevket Eygi
  14-10-2014

  1. Nurculuk Ehl-i Sünnet dairesi içindedir. Nurcular Sünnîdir.  2. Nurculukta sahih itikattan sonra beş vakit namazı dosdoğru kılmak vardır.  3. Gerçek Nurcu, şer’î bir özrü yoksa farz namazları cemaatle kılar.  4. Nurcular başı açık namaz kılmaz; takke, imame, arakiye gibi bir serpuşla başlarını örter.  5. Nurculukta ihlasa çok önem verilir, ihlası bozan, ihlasa gölge düşüren şeylerden kaçınılır.  6. Nurcu kin tutmaz, intikam almaz.  7. Nurcu beddua etmez.  8. Nurcu, fıkha bağlıdır, dört mezhepten birinin ahkamı ile amel eder.  9. Nurcu İman İslam Kur’an hizmetleri için ücret almaz.  10. Nurcu hediye kabul etmez. Şayet alacak olursa mukabilinde hediye verir.  11. Nurcu ticaret yapabilir ama dinî hizmet ve faaliyetleri alet ederek asla zengin olamaz.  12. Nurcu daima mütevazıdır, kanaatlidir. İhtiyaçtan ve gerekenden fazla yemez.  13. Nurcu kesinlikle kendini beğenmez, kendini övmez.  14. Nurcu Şeriata sımsıkı bağlıdır. Şeriatı tebcil eder.  15. Nurcu Sünnete bağlıdır.  16. Nurcu gıybet etmez, laf taşımaz, lisan afetlerinden mümkün olduğu kadar uzak durur.  17. Nurcu bütün mü’minleri kardeş bilir ve bu kardeşliğin hukukunu gözetir.  18. Nurcu, Nurcu olmayan mü’min ve Müslümanlara soğuk davranmaz, onlara mesafeli olmaz  19. Nurcular arasında (şayet) ihtilaf ve tefrika zuhur ederse bu, Nurculuğa kesinlikle aykırıdır.  20. Nurculukta uhuvvet, tesanüd, ittihad, vifak çok önemlidir.  21. Üstad, karanlık devirler için, bu devir tarikat devri değildir buyurmuştur ama Nurcu asla tarikat aleyhtarlığı ve düşmanlığı yapmaz.  22. Nurcu, Allah katında İslamdan başka ibrahimî hak dinler bulunduğuna ve bunların mensuplarının da ehl-i necat ve ehl-i Cennet olduğuna dair sapık inancı kabul etmez.  23. Nurcu, iman ve Kur’an hizmetlerinden dolayı Allahın lütf edeceği ücretin dünyada değil, âhirette verilmesini ister.  24. Nurcu, Bediüzzamanı tenkit eden bir mü’mine bile düşmanlık etmez, nasibi yok der, geçer.  25. Nurcu muhabbet fedaisidir.  26. Nurcuların baş, temel hizmeti halkın ve gençliğin imanını kurtarmak için gereği gibi çalışmaktır.  27. Nurcu aktif siyaset, militanlık yapmaz.  28. Nurcu şefkatli, merhametli, affedicidir.  29. Holigan Nurcu olmaz. Holiganlıkla Nurculuk bir araya gelmez.  30. Nurcu hodfuruş olmaz. (Hodfuruş: İnsanlara kendini beğendirmek için çalışan)  31. Nurcu faziletinin reklamını yapmaz.  32. Nurcu faziletlerini, kerametlerini gizler.  33. Nurcu, halkın teveccühünü kazanmak için değil, Hakkın rızasını kazanmak için çalışır.  34. Nurcu namazıyla, salahıyla, yüksek ahlakıyla, faziletiyle, şefkat ve merhametiyle, tevazuu ile, affediciliği ile, örnek hayatıyla insanların saygısını kazanır. Gerçek Nurcunun faziletlerini bir kısım düşmanları bile kabul eder.  35. Nurcu iyi Müslüman, iyi insan, iyi vatandaştır.  36. Nurcu asla terörist olmaz, âsâyişi ihlal etmez.  37. Görebilenler için söylüyorum: Gerçek ve halis Nurcuda her gözün göremediği bin aydınlık hâlesi vardır. Nurcu nurlu insandır.  38. Nurcu Peygamberi (Salat ve selam olsun ona) sevmek, imana ve Kur’ana hizmet etmek konusunda diğer meşreplere mensup mü’min kardeşleriyle rekabet etmez, müsabaka eder, hayırda yarışır.  39. Nurcu deccallara, kezzablara, şer güçlerinin başlarına buğz eder, ancak bu düşmanlığı fitneye sebep olmaz.  40. Nurcu kötülerin ıslahı için dua eder.  41. Nurcu kendisine kötülük eden mü’mine iyilik eder.  42. Nurcu sabrın, sebatın, azmin mücessem heykelidir.  43. Nurcu, mü’min kardeşlerinin gizli günahlarını, ayıplarını, kusurlarını görmez. Bunları öğrenirse ifşa etmez. Başkalarının ayıp ve kusurları konusunda karanlık gece gibi olur.  44. Nurcu mü’minlerin kurdu değil, meleğidir.  45. Nurcu bölücülük yapmaz, o birleştiricidir.  46. Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur ve gerçek Nurcular bu memlekette küfrün, dalaletin belini kırmıştır. Allah onlardan razı olsun.  Gerçek Nurcular lütf ve kerem edip bu fakire dua buyururlarsa memnun, mesrur ve mes’ud olurum.  Cenab-ı Hak cümlemizi ilahî rahmetinin gölgesinde bulundursun.  Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona), Selef-i Sâlihînin, Ehl-i Beyt-i Mustafanın, rabbanî ulema ve fukahanın, evliyaullahın, kamil mürşidler in, süleha-i Ümmetin, şühedanın ruhaniyetleri üzerimize sâyeban olsun
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 7. #37
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  EYGİ'NİN GÖZÜNDEN 'GERÇEK NURCUNUN 30 MEZİYETİ'

  Bediüzzaman'ı seven, onu rehber kabul eden, Risale-i Nur’u okuyan ve anlayan hiçbir gerçek Nurcu...

  24 Aralık 2014 Çarşamba 16:00Risale Haber-Haber Merkezi*Mehmet Şevket Eygi, "Gerçek Nurcunun 30 Meziyeti" başlıklı bir yazı yazdı. Daha önce de buna benzer yazıları kaleme alan Eygi, Vahdet'teki yazısında "Bediüzzaman'ı seven, onu rehber kabul eden, Risale-i Nur’u okuyan ve anlayan hiçbir gerçek Nurcu" diyerek 30 maddeyi sıraladı:*1. Sivil darbe teşebbüsü yapmaz…**2. Şeytanî siyasete bulaşmaz…**3. İslamı ve mukaddesatı daima siyasetin ve maddî menfaatin üzerinde tutar…**4. Ehl-i Sünnete aykırı bozuk inançlara saplanmaz, *Ehl-i Sünnet çizgisi üzerinde yürür…**5. Şeriat hüküm ve ölçülerinden kıl kadar ayrılmaz…**6. Ümmet içinde fitne ve fesat çıkartmaz…**7. Yalan söylemez, gıybet etmez, iftira atmaz, insanların gizli günah ve ayıplarını araştırmaz, lisan afetlerinden kaçınır…**8. İslam düşmanı kâfirleri dost ve velî edinmez…**9. Müslümanlardan *Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak zekat parası toplamaz…**10. Beş vakit namazı dosdoğru kılar…**11. Şer’î bir özrü yoksa, farz namazları cemaatle eda eder…**12. İktisat ve kanaatle yaşar, israf ve lüksten uzak durur…**13. Müslümanlar arası polemiklerden. çekişmelerden, olumsuz tartışmalardan kaçınır…**14. O, ifsad edici değil, ıslah edicidir…**15. İnsanlara ve topluma yapılacak en büyük hizmet ve iyiliğin, imanı kurtarmak olduğunu bilir ve ona göre çalışır…**16. Nurcu affedicidir, kin tutmaz, intikam almaz… **17. Müslümanlar ve bilhassa Nur talebeleri arasında uhuvvetin=kardeşliğin, *ittihadın=birliğin, vifak ve tesanüdün hakim olması için çalışır…**18. O bir muhabbet fedaisidir… **19. Haliq=Yaratan *için yaptığının ücretini mahluktan=yaratıktan istemez… **20. Müslüman kadın ve kızların tesettüre girmesini ister…**21. İslam ve Kur’an yazısına taraftardır, lâdinî yazıyı sevmez…**22 Nurcuların yirmi küsur şubeye ayrılmalarından hoşlanmaz, birlik ve beraberlik ister…**23. Hiçbir gerçek Nurcu din sömürüsü alçaklığını irtikâb etmez, dini kendi şahsî ve siyasî menfaatlerine âlet etmez…**24. Nurcu entrika, komplo, kirli *ve bulaşık işler yapmaz…**25. Nurcu, ehl-i Tevhid ve ehl-i Kıble olan herkesi Müslüman kabul eder, kardeş bilir…**26. Nurcu, beraat-i zimmet asıldır prensibini aklından hiç çıkartmaz, ulu orta delilsiz kimseyi suçlamaz, karalamaz… **27. Nurcu, *Müslümanların ve insanların kurdu değil, meleğidir…**28. Gerçek Nurcunun doğruluğunu, dürüstlüğünü, yüksek ahlak ve karakterini, *güvenli bir kimse olduğunu nice düşmanları bile kabul ve tasdik eder…**29. Nurcu cemaat holiganlığı, militanlığı yapmaz…**30. Nurcu, Deccallara, kezzaplara, *süfyanîlere karşıdır, onları asla sevmez ve desteklemez…**
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 8. #38
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  1. Nurcu geçinen bir kimse başka bir Nurcunun gıybetini yaparsa Bediüzzamana eza vermiş olur. Niçin Nurcu geçinen dedim?.. Çünkü gerçek bir nurcu gıybet etmez de ondan… Ne Nurcular, ne Müslümanlar, ne de harbî olmayanlar aleyhinde konuşur…
  2. Risale-i Nur talebeleri arasındaki uhuvveti, ittihadı, tesanüdü, vifakı zedeleyen bir kimse gerçek Nurcu değildir, yaptığıyla Bediüzzamana eziyet etmektedir.
  3. Gerçek Nurcu, bırakın nurculara dil uzatıp vahdeti bozmak, diğer meşreplere mensup mü’min kardeşlerine de dil uzatmaz.
  4. Bediüzzaman Risale-i Nurların sadeleştirilmesine, tahrifine cevaz vermemiştir. Böyle yapanlar tokat yemiştir.
  5. Nurculukta kin tutmak, intikam almak, beddua etmek, mü’mine düşmanlık etmek, fitne ve fesat çıkartmak yoktur. Nurculuk muhabbet fedailiğidir. Kindarlar, intikamcılar, beddua ve lanet edenler gerçek ve şuurlu Nurcu değildir. Bir memur Bediüzzamana çok eziyet etmiş, Hazretin tahammül sınırına dayanmış, beddua edecekken zalim adamın mâsum çocuğunu görmüş, bedduası tutar adama bir şey olur, yavrucak üzülür hüzünlenir diye beddua etmekten vaz geçmiş…
  6. Bediüzzamanda ve Risale-i Nurlarda Ehl-i Sünnete aykırı bir şey yoktur. Onu ve eserlerini bid’ate ve dalalete alet edenler o muhterem zata eza vermiş olurlar.
  7. En iyi Nurcu Kur’ana, Sünnete, Şeriata tabi olan muttaqi Nurcudur.
  8. Nurculuk İmana, Dine, Kur’ana, Sünnete hizmet ettiği için, Nurcu olsun veya olmasın bütün mü’minleri, Ümmet-i Muhammedin tamamını alakadar eder. Bediüzzaman bir İslam büyüğüdür. Onu tekellerine almak isteyen sekter zihniyetliler ona eza veriyor.
  9. Risale-i Nurların gavamızını, esrarını, inceliklerini, dakikalarını idrak edemeyenlerin Nur temsilciliğine soyunmaları aciptir, gariptir.
  10. Üstad tarikatlara karşı, onlara aleyhtar değildi. Telvihat-ı Tis’a risalesi bunun şahididir. Akl-ı selim sahibi Nurcu tarikat düşmanlığı ve aleyhtarlığı yapmaz.
  11. Risale-i Nurlar alet edilerek para toplanmaz… Zenginlik elde edilmez… Siyasî ve şahsî prestij, ün, riyaset elde edilmez, alkış toplanmaz. Böyle yapanlar Üstada eziyet etmiş olur.
  12. Nurculuğun üstünde Ümmet birliği vardır.
  13. Nurcu aktif siyaset yapmaz, siyaset militanı ve holiganı olmaz.
  14. Nurcu, mü’minlere karşı merhametlidir, şefkatlidir, kardeşçe muamele eder, gönül kırmaz.
  15. Nurcu, Haliq Teala hazretlerinin rızasını kazanmak için ihlasla yaptığı iman ve Kur’an hizmetlerinin ücretini yaratıklardan istemez, teklif edilirse almaz. Din, İman, Kur’an, Risale-i Nur hizmetlerini şahsî menfaate, zenginleşmeye alet ve vasıta kılanlar Bediüzzamana eziyet etmiş olur.
  Bu fakir için “Biz Nurculuğu bu heriften mi öğreneceğiz?” diyerek bendenize hakaret eden muhterem kardeşimizin dikkat nazarlarına arz edilir. Selam ve hürmetlerimle…


  Mehmed Şevket Eygi
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 9. #39
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  EDERİM'

  Eygi, prensip ve görüşlerinden oluşan 58 maddelik bir liste yayınladı

  Eygi, 'Gerçek has nurcuları çok takdir ederim'
  11 Haziran 2015 Perşembe 15:35

  Risale Haber - Haber Merkezi

  Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, bugünkü yazısında "Bazı prensiplerimi, hallerimi, görüşlerimi, fikirlerimi ve kurallarımı arzediyorum" diyerek 58 maddelik bir liste yayınladı.

  Eygi'nin sıraladığı maddelerden birisi de Nurcularla ilgiliydi. İlgili maddede Eygi, şöyle dedi: "Gıybet eden, kardeşliğe ittihada tesanüd ve vifaka aykırı işler ve laflar eden bir kimseyi Nurcu olarak kabul etmem. Gerçek has Nurcuları çok takdir ederim."

  Şevket Eygi'nin "Bazı Prensiplerim ve görüşlerim" yazısından bir kaç madde ise şöyle:

  2- İslam ile İslamcılık'ları özdeşleştirmem.

  6- Statü olsun diye pahalı restoranlarda yemeyi kendimi inkar ve akılsızlık kabul ederim.

  18- Kendimde hiçbir fazilet, meziyet görmem.

  21- Başı açık namaz kıla erkekleri, namazın sünnet ve adabına riayet etmedikleri için kınarım.

  23- Bir gencin cebinde güzel br dolmakalem ve güzel bir cep defteri olmamasını çok büyük bir eksiklik ve ayıp kabul ederim.

  30- Aşırı ve devamlı övgü ve pohpohlardan çok tedirgin olurum.

  33- Gıybet eden, kardeşliğe ittihada tesanüd ve vifaka aykırı işler ve laflar eden bir kimseyi Nurcu olarak kabul etmem. Gerçek has Nurcuları çok takdir ederim.

  36- Hayata uygulayabiliyor muyum acaba? Kendimi derece ititbarıyla mü'minlerin en sonuncusu kabul etmeye çalışırım. Bu çok zor birşeydir.

  40- Şeriata, dinin zahirine sımsıkı bağlı hakiki ve saf tasavvufa ve tarikatlara taraftarım.

  45- Gıybetimi yapanlara da çok teşekkür ederim. Çünkü onlar ya bana sevaplarını vermiş oluyor, sevapları biterse benim günahlarımı yüklenmiş oluyor.

  57- Bu devirde en büyük hizmetin ve himmetin insanların imanının kurtarılması olduğunu bilirim.

  58- Dinin, dini faaliyetlerin, dini hizmetlerin politikanın üzerinde tutulmasından yanayım.
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 10. #40
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  Eygi: Risale-i Nurlar Ümmetin malıdır
  Ana Sayfa» NUR TALEBELERİ


  10.02.2016 16:01


  Eygi: Sen Nurcu değilsin, Nurculuğa Nurculara ne karışıyorsun mealindeki itirazınız yersizdir

  Risale Haber-Haber Merkezi
  Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, Nurculuk hakkında yazdı. İsim vermeden eleştirilerde bulunan Eygi, kendisinin de Nurcu olduğunu belirterek, "Nurculuk ve Bediüzzaman bir Müslüman olarak beni çok yakından ilgilendirir" dedi.
  Nurcu olmanın, Bediüzzaman’ı sevmenin kimsenin tekelinde olmadığını belirten Eygi, "Risale-i Nurlar Ümmetin malıdır. Tahrif etmemek, çarpıtmamak, din sömürüsüne alet etmemek şartıyla herkes istifade edebilir" şeklinde yazdı.
  Eygi'nin yazısı şöyle:
  Muhterem kardeşim… Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.
  Sen Nurcu değilsin, Nurculuğa Nurculara ne karışıyorsun mealindeki itirazınız yersizdir.
  Ben bir Müslüman’ım, Nurculuk islamî bir harekettir, Bediüzzaman bir İslam büyüğüdür ve dolayısıyla Nurculuk ve Bediüzzaman bir Müslüman olarak beni çok yakından ilgilendirir.
  Kaldı ki, bendeniz de (siz kabul etmeseniz bile) Nurcuyum. İki vecihle Nurcuyum: Birincisi: Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş, sohbetiyle bereketlenmiş, yanından ayrılırken, bu sohbet bir ders oldu, siz de Risale-i Nur talebesi oldunuz buyurmuştu… İkincisi: Sizin iddia ettiğiniz gibi Risale-i Nur talebesi olmasam bile, İslam açısından hem Risale-i Nurlar, hem de Bediüzzaman hazretleri beni çok yakından ilgilendirmektedir.
  Nurculuğun hizmetleri ve fütuhatı beni ilgilendirir, sevindirir; Nurculuk hizmetlerine bilerek veya bilmeyerek zarar verilmesi, mıncıklanması üzer, kederlendirir.
  Birtakım hatâlı Nurcuları isim vermeden, kimlik belirtmeden tenkit etmem İslam ahlakına aykırı değildir. İsim vermiş olsam savcılık, hakimlik taslamış, cellatlık yapmış olurum.
  Size ve herkese soruyorum:
  Risale-i Nur’u anlamış, Bediüzzaman’ı din büyüğü olarak kabul etmiş bir Müslüman devamlı olarak gıybet edebilir mi? Bu soruma edebilir cevabını verebilir misiniz? Elbette edemez. Ediyorsa o gerçek ve olgun bir Nurcu değildir, sahte Nurcudur. Benim bunu söylememde hiçbir mahzur yoktur.
  Tenkitlerim şefkatli olmalıymış… İsim vermiyorum, kimlik belirtmiyorum. Tenkidin, uyarının bundan şefkatlisi olur mu?
  Kur’an-ı Kerim’de gıybet, ölü kardeşinin etini yemek derecesinde çirkin ve iğrenç bir günah olarak zikr ediliyor…
  Açıkça kesin şekilde söylüyorum: Nurcu olsun, Nakşî olsun, Kadirî olsun, meşrebi ne olursa olsun; şuurlu, ahlaklı, faziletli, olgun, gerçek Müslüman mütemadiyen, durup dinlenmeden gıybet edemez. Ediyorsa (…..) etmiş olur. (Boş yeri lütfen uygun bir sıfatla doldurunuz.)
  Sıradan bir Müslüman cahillikle gıybet edebilir ama Nurcunun böyle bir şansı yoktur. Devamlı olarak gıybet eden kimse, Nurcu değildir, sahte Nurcudur, Nurcu taslağıdır.
  Başka konular:
  Nurcu, Nurculuk adına halkın parasını toplamaz. Böyle bir şey Üstad hazretlerinin metoduna, ahlakına, meşrebine aykırıdır.
  Nurcu iman Kur’an din hizmetlerini ücretle yapmaz. O ücretini ve mükafatını halktan değil Hâliq’tan bekler. Buna itiraz edecek bir kul çıkabilir mi?
  Nurcu ulvî ve muazzez dini, süflî politikaya alet etmez.
  Nurcu bölünmeye, parçalanmaya, tefrikaya, kardeşlik hukukunu ihlale yol açacak sözler etmez, yazılar yazmaz, davranışlarda bulunmaz.
  Bunları yazmak suç mudur, ayıp mıdır, günah mıdır?
  Birtakım sahtekârlar, Nurculuk edebiyatı yaparak Nurculuğun temel prensiplerine aykırı işler edecek ve bendeniz de susacağım. Ne münasebet!..
  Elbette isim vermem, kimlik belirtmem ama anonim olarak kötülükleri, yanlışları yazmaktan geri kalmam.
  Hem herkes biliyor ki, bu fakir gerçek, hâlis, has, hizmetkâr Nurcuların en hararetli taraftarıyım. Onları alkışlıyorum.
  Şu husus da bilinmelidir ki, Nurcu olmak, Bediüzzaman’ı sevmek kimsenin tekelinde değildir.
  Risale-i Nurlar Ümmetin malıdır. Tahrif etmemek, çarpıtmamak, din sömürüsüne alet etmemek şartıyla herkes istifade edebilir.


  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

 11. #41
  Administrator Avatar von Webmaster
  Registriert seit
  01.11.1999
  Ort
  Meksika Siniri
  Beiträge
  21.656
  Renommee-Modifikator
  10
  İmana İslama Kur’ana Sünnete Şeriata Tarikata Ümmete büyük hizmetler etmiş evliyaullahtan, muhterem bir zatın kabrini ziyaret edecek, bir Fatiha okuyup sevabını ona bağışlayacaktım. Maalesef vaz geçtim, çünkü orada bir cemaatin elemanları varmış, gelenlere karışıyor, şöyle ziyaret edeceksin, şöyle yapacaksın, şunları okuyacaksın gibi müdahalelerde bulunuyormuş. Vâ esefâ!..

  **

  BİRİNE

  Sen gerçek bir Nurcu yahut gerçek bir tarikat mensubu olamazsın.

  Gerçek Nurcu, gerçek tarikatlı; olgun, şuurlu, salih bir Müslümandır.

  Sen ise devamlı olarak gıybet ediyorsun.Devamlı gıybet edenler fasıktır, facirdir.

  Sen, kendini olgun iyi bir Müslüman olarak gösteriyorsun. Böyle bir şey olgunluğa (kemale) aykırıdır, hamlık alametidir.

  Sen kendi yolunu, meşrebini göklere çıkartırken, Allaha götüren diğer hak ve meşru yolları ya inkar edip kötülüyorsun, yahut görmezlikten geliyorsun.

  Yahu sen nasıl Nurcu olursun ki, Nurcular bile senin dilinden güvende değil.

  Ve sen nasıl tarikatlı Müslüman olursun ki, kendi tarikatın dışındakileri öteki Müslümanları dışlıyorsun.

  Müminlere sevmeden nasıl Müslüman olabilirsin?

  Hz. Üstad zamanında tek bir cemaat olan Nurcuları bugün elli fraksiyona hangi kafalar böldü, ayırdı.

  Nurcu demek, tarikatçı demek iyi Müslüman demektir. Bunu ne zaman anlayacaksın?

  Kardeşlik demek öncelikle İman ve İslam kardeşliğidir.dinihaber.com*Bunu ne zaman idrak edeceksin?

  Allah katında üstünlük şu veya bu cemaate, tarikata mensup olmakla değil, takva iledir.

  Yüze yakın parçaya ayrılmış filan tarikatın 47’inci şubesine mensup olanlar kardeşmiş, onlar üstünmüş… Bunu hangi şeytandan öğrendin?

  Günde nice defalar bizim cemaat,*bizim tarikat, bizim grup deyip duruyorsun ama bir kere bile Ümmet-i Muhammed, İttihad-ı İslam, uhuvvet-i imaniyye dediğin yok.

  Şunu kafana iyice yerleştirip gereklerini hayata geçirmedikçe*iyi Nurcu, iyi Nakşî olamazsın. Nurculuk, Nakşîlik ve diğer yollar iyi, salih, olgun Müslüman yetiştirme yollarıdır.

  Gıybet edeceksin ve sonra*iyi Nurcu, iyi Nakşî, iyi ve olgun Müslüman olacaksın ha… Yağma yok!

  (Bütün gerçek Nurcuların, hangi hak tarikata mensup olurlarsa olsun bütün tarikatlilerin(tarikatçilerin değil!)*bütün sâlih Müslümanların ellerinden öper, dualarını beklerim.)

  mehmet sevket eygi, 13.01.2018

  Milli Gazete
  *
  Kalbinizle yaptiginiz hersey size geri dönecektir - Hz. Mevlana

  http://twitter.com/Cemil_Sahinoez
  https://www.facebook.com/CemilSa
  https://www.youtube.com/user/Cemil4000
  https://www.instagram.com/cemilshnz

+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

 • Neue Themen erstellen: Ja
 • Themen beantworten: Ja
 • Anhänge hochladen: Nein
 • Beiträge bearbeiten: Ja
 •