BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN TALEBELERİNDEN
M.SAİD ÖZDEMİR AĞABEYİN REGAİB KANDİLİ TEBRİK MEKTUBUDUR.
*

*

*
******** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************************************************* *Aziz sıddık halis Hizmet-i Kur’anda hakikatli fedakâr kardeşlerimiz.

********** Evvela binler selam ve muhabbetlerimi takdim ederim Allah-ü Teala’nın lütuf ve ikramı ile bir bayram-ı ilâhi olan, bire binler kazandıran, uhrevi bir ticaret pazarı cennet ve ebedi saadet müjdeleri getiren, Her bir dakikasının uhrevi değeri baha biçilmez pırlanta ve elmas kıymetinde olan bu geceyi gafletle boşa giden dünyevi uğraşmalarla değil de, rıza-i ilahiyi ve şefaat-i peygamberiyi kazandıracak ihlâslı ameller, ibâdetler, kıraatler, hizmetlerle geçirmeyi cümle kardeşlerimize cenâb-ı hak nasib buyursun âmin.

********* Bu gece regaib gecesi(kandilidir). Bu gece, Allah indinde çok makbul bir gecedir. Bu gecede Resul-i Ekrem (A.S.M) çok büyük ni’metlere, feyizlere, tecelliyat-ı cemaliyeye ve kemaliyeye mazhar olmuşlardır. Mü’minlerde bu gecede Cenâb-ı Hakk’ın ikram ve ihsanat-ı ilâhiyesine, mârifet ve muhabbet nurlarına mazhar olacakları bir gecedir.

******* Bu geceyi uyku ile gafletle geçirmemek lazım. Bediüzzaman hazretleri bu gecelerde yanındaki talebelerini uyutmazdı. Bu gecenin gündüzünü oruçla gecesini de sabaha kadar Kur’anla, namazla, zikirle, Hizbu’l- Hakaik okumakla ihya etmek lazımdır.
*********
******** Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri âhir nefesimize kadar Risale-i Nurdan ayırmasın, hakiki nur talebesi etsin. Bu mübarek geceyi rıza-ı ilahiye muvafık olarak hakkı ile değerlendirmeyi nasib etsin, üstad hazretlerine komşu etsin, şefaat-i peygamberiye mazhar kılsın âmin,âmin,âmin…

******** * * Hususan* dualarınızı rica eden hasta ağabeyiniz.*
************************************************** ******************************

********************************************* ************************************************** ************************************************** ***************************** ************************************************** ******************************************* M.Said Özdemir******
*