Gayet Ehemmiyetli Bir Hakikata

Gayet Ksa Bir aretBz ehds-i erife ile iaret var ki: "hir zamanda kadnlar tifesinde hakaik-maniye ziyada inkiaf edecek. O zamannm dallet tehlikelerinden bir derece mahfuz kalacaktr." Bir hads-i ferman eder ki:

عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1618; بِدِ&# 1610;نِ الْع&# 1614;جَائ& amp;#1616;زِ Yni, "hir zamanda ihtiyar kadnlarn dinlerine iktida ediniz" Demek efkat kahramanlarolan kadnlar, o seciye-i efkatten kan samimiyet ve ihls ile o zamann riyakrane dallet tehlikelerinden kurtulmaya vesile olur. slmiyetini muhafaza ederler.

Hem bir hadis-i erif ferman ediyor ki:

اَبِ&# 1609; الْب&# 1614;نَات& amp;#1616; مَرْ&# 1586;ُوقٌ Yni: "Kzlarn babasnn rzkna bereket der"

Demek kz ocuklarhir zamanda oalr. Hem mbarek ve rzklarbereketli olur.

Sh: (Ha-22)

Ben ok zaman evvel bu nevi hadslerin srrn bilmiyordum. Cenb-Haka kr ki, bu hirde bir derece o srranladm. Gayet ksaca bir iaret edeceiz:Nev'-i beerde yavrular, sir hayvanlar gibi abuk kendi kendine mlik olmadndan,yaamakta hayvann iki- ay yerine, on sene, belki daha ziyade efkatli bir himayete muhta olduklarndan, bu sr iin cins-i hayvana muhalif olarak insandaki veledlerine karefkat, bir seciye-i ftr olarak devam etmek lzm gelmi. Hem iktidarsz yavrulara ve zaif vlidelerine tam yardm ve himaye etmek hikmetiyle erkeklerde de haysiyet, nmus seciyesi ftratn dercedilmi. Bu nmusta hlis ve cretsiz, mukabelesiz, samimi bir kahramanlk dercedilmi. Fakat o seciye bazesbab ile bir derece bozulduu iin samimi ve hlis kahramanlk seciyesi ekseriyette zaiflemi. Fakat kadnlarda o seciye-i ftriye olan efkat kahramanlbozulmam. Bu seciye-i ftri ehl-i slmda, hir zamanda byk bir hizmet ve hayat-itimaiyede, slmiyet dairesinde bir esas olacana o gibi hads-i erifler iaret edip remzen haber veriyorlar.

Said Nurs