Risale-i Nur ve Hari Memleketler

RSALE- NURUN HAR MEMLEKETLERDEK FTUHATINA KISA BR BAKIRisale-i Nur, Yirminci Asrn ilim ve fen seviyesine uygun msbet bir metodla akla ve kalbe hitab ederek ikna ve isbat yoluyla gittii iin, yalnz Trkiye'de deil, hari memleketlerde de hsn- kabule mazhar olmutur. Eserler, memleketimizde yeni yaz ile matbaalarda baslmadan evvel, bata Pakistan ve Irak olmak zere dier slm memleketlerinde Arapa, Orduca, ngilizce ve Hinde tbedilerek btn lem-i slma tantlm ve fevkalde tevecche mazhar olarak geni bir okuyucu kitlesi bulmutur.

Bedizzaman, krk-elli seneden beri, yalnz lem-i slmda deil, btn dnyaca tannm mmtaz bir ahsiyettir. Kendisi, kk yandan beri ilim sahasnda ilzam edilmemi olduundan; gerek dahilde ve gerekse harite nazarlar zerine evrilmitir. lem-i slmn ilim merkezi olan Cami-l Ezher, onun mertebe-i ilmini ve yksek zeksn niversite Rektr eyh Bahid gibi mdakkik limler vastasyla idrak ederken, msbet ilimlerdeki derin vukufu da btn dnyaya yaylyordu. Msr matbuatnda "Fatn-l Asr" diye tavsif edilerek hakknda makaleler nerediliyordu. Kendisi, bundan krkbe-elli sene nce, am'da, iinde yz ehl-i ilim bulunan onbin kiilik muazzam bir cemaata Cami-l Emev'de irad ettii mhim bir hutbede, lem-i slmn geri kal sebeblerini ve nasl ilerleyebileceini izah ederek, lem-i slmn ittifaknn ne kadar zarur olduunu beyan etmiti.Bu hutbesi btn lem-i slmda hayranlkla karlanm ve ilim meclislerinde ismi ok anlmaya balanmtr. Onun mcahede ve mcadelelerini iiten ve eserlerini okuyan binlerce kii ona kar byk bir alka duymaya balamlardr. Cami-l Ezher'in hamiyetli talebeleri bir Hads-i erifin medar- evham olmu mnasn stad Bedizzaman'dan sormular ve stad hasta olmas dolaysyla talebeleri, Risale-i Nur'dan o meseleye mteallik mevzular ve stad tarafndan daha evvel o Hads dolaysyla gelebilecek bir suale verilmi kat' bir cevab bir araya getirerek gndermilersh: (T:682)

ve bu cevab gayet takdirle karlanmtr. Pakistan Maarif Nzr Vekili Ali Ekber ah (imdi Sind niversitesinde Rektr), Trkiye'ye geldii zaman Bedizzaman' ziyaret etmi ve memleketimizden ayrlrken stad ve eserleri hakknda genlie bir hitabede bulunmu ve memleketine muvasalatnda da beraberinde gtrd Nur Klliyatnn, resmen niversitede okutturulmas ve Orduca'ya tercmesi iin teebbse gemitir.

Pakistan'da mnteir Araba ve ngilizce gazete ve mecmualarda stad ve eserleri okuyuculara tantlm; Trkiye'deki slm inkiaf, Risale-i Nur faaliyetinin bir semeresi olarak belirtilmi, stad Bedizzaman lem-i slmn mnev lideri olarak zikredilmi ve "Hazret-i Bedizzaman Said Nurs" diye hakknda birok makaleler yazlmtr. Bugn Risale-i Nur, slm lemince, slmiyete yneltilen hcumlar kran bir Sedd-i Kur'n olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Risale-i Nur; Avrupa, Amerika ve Afrika'da da hsn- tevecche mazhar olmu; bata bahtiyar Almanya ve Finlandiya olmak zere, birok memleketlerde okunmaya balanmtr.

Bu cmleden olmak zere, Almanya'da Berlin Teknik niversitesi lhiyat blmnde Risale-i Nur hakknda konferans tertib edilmitir. Almanya'daki slm ftuhatta Risale-i Nurun byk rol olmutur.

Yunanistan'n Gmlcine ehrinde Hfz Ali Efendi tarafndan alan dershanede Risale-i Nur dersleri de okutturulmakta ve yzlerce Risale-i Nur talebesi yetimektedir.

Finlandiya'da slm Cemaati Reisi tarafndan Risale-i Nur neredilmekte ve bu sayede birok Finli Mslman olmaktadr. Japonya ve Kore'de de Risale-i Nur'un birok okuyucular bulunmaktadr. Kore harbi mnasebetiyle Trkiye'den Kore'ye giden mteaddid Nur talebeleri tarafndan btn klliyat oraya gtrlm; bu eserlerin bir ksm Japon niversitelerine ve bir ksm da Kore Ktbhanelerine hediye edilmitir. Bu vesile ile Japonya'daki slm cemaati de, Risale-i Nur'dan istifade etmeye balamtr.

Hindistan ve Endonezya'daki Mslmanlar da Risale-i Nur'dan mahrum kalmamlardr. Hacca giden bir Nur talebesi tant bir Hindli lime Risale-i Nur Klliyatn hediye etmi ve o lim de eserleri Hindeye tercme edeceini ve bunun kendisi iinsh: (T: 683)

byk bir vazife olduuna inandn sylemitir.

Amerika'daki Wahington Camiine baz risaleler hediye edilmi ve buradaki Mslmanlarn da bu eserlerden istifadeleri salanmtr.

Irak'tan gnderilen Risale-i Nur eserleri mnasebetiyle, Wahington slm Kltr Merkezi Genel Sekreteri tarafndan eserleri gnderen Nur talebesine bir teekkr mektubu yazlmtr.

Mezkr beyanatmz Risale-i Nur'un hari memleketlerdeki inkiafnn malmatmz erevesindeki birka nmunesidir.

Yaknda tbedilecek "Mucizeli Kur'an"da Hfz Osman hatt aynen muhafaza edilmekle beraber; Kur'nn lfz mu'cizeleri gsterilmitir. Bu Kur'ann, lem-i slm bata olmak zere btn dnyaca ne byk bir alka ile karlanaca bhesizdir.

Btn bunlar, Risale-i Nur'un dnya apnda muazzam bir boluu doldurmakta olduunun delil ve emareleri deil midir? Btn beeriyet, Kur'na ve dolaysyla asrmzda onun mnev i'cazn isbat ve beyan eden Risale-i Nur'a muhtatr.

te bu ksmda, stad Bedizzaman ve Risale-i Nur hakknda hari memleketlerde intiar eden makalelerin bir ksmn, stada ve talebelerine gelen mektublardan bazlarn aaya dercediyoruz.

* * *Sind niversitesinin Kymetli Dekan Ali Ekber ah'n Ankara'daki Bir Nur Talebesine Yazd Mektub

اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1618; وَ رَحْ&# 1605;َةُ اللّ&# 1607;ِ

Aziz Sddk Kardeim,

ok zamandan beri size mektub yazmadm iin zr dilerim. nallah bundan sonra sk sk yazacam. Ve sizden de, sk sk yazmanz rica ederim. Muhabbetimde hibir azalma yok, belki bu muhabbet daha da artyor.sh: (T: 684)

Trke bilmiyorum, lkin sizin Risale-i Nur'u gryorum ve ok beeniyorum.

"Zeban-i yr-i men Trk ve men Trk nemdnem,

e hbde eer bde zebane der dehnem.

Bu ne kadar iyidir ki, klliyatnzn ad da Nur'dur ve bu, Nur'un disidir. Aramzda ruhan rabta var. Allahtan, bu ruhan taallkatlarn ok ok pyidar etmesini dua ederim. Trkiye'de iken dostlarnzla da grmtm. Onlarn hallerini yazn ve hrmet ve selmlarm tebli ediniz, mekr olurum. Hazret-i Nur nasldr? Onun hakknda yazn ve selmlarm ve hulslarm, hizmetinde olduumuzu arzediniz. Sabir hsanolu ile grtm ve imdilik onunla beraber oturup Trkiye'ye ait ve sizler hakknda bahsetmekteyim. Bizler biraz daha alacaz ve din hizmetinde olacaz, Allah yardm etsin.

Mektuba son verirken, shhat iin dua eder, Cenab- Hak'tan Mslmanlara emniyet vermesini yalvarrm.

Din Kardeiniz

SEYYD AL EKBER AH

Sind niversitesi lhiyat Fakltesi Dekan

Haydarabad - Bat Pkistan

* * *sh: (T: 685)

(RESM)

Pkistan slm Talebe Cemiyeti Reisinden stad Bedizzaman Hazretlerine Gelen Mektub:

اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1618; وَ رَحْ&# 1605;َةُ اللّ&# 1607;ِ وَ بَرَ&# 1603;َاتُ& amp;#1607;ُ

Pkistan Talebe Cemiyeti yllk kongresi Pakistan'n payitaht olan Karai'de Hicr 14-15-16 Rebilhir 1377, Mild 8-9-10 Aralk 1957'de toplanacan bildirmekle erefyb oluruz. slmiyet uruna alan genleri teci etmek gayesiyle, bu kongre mnasebetiyle mesajnz gndermenizi rica ederiz.

Belki semhatl Efendimiz, Pakistan'daki Mslman Talebe cemiyetinin slmiyeti iar edindiini biliyorlar... Ve cihandaki mkl mes'eleleri doruca halledebilecek ancak slm dininin oldu-sh: (T: 686)

una da inanmaktadr.

Bu cemiyet, Pakistan'da en kuvvetli bir cemiyet, en salam bir itima nizam olup, on seneden beri cihanml slmiyet fikrini ve yksek nizamlarn talebe nnde ve topluluklarnda isbat etmeye almaktadr.

Ayrca msaadelerinizi.. ve lyk olduu ekilde bizim sizde olan midlerimizi boa karmayacanzdan eminiz. ok teekkrler ederiz. Selmlar...

Din Kardeiniz

BSAR ALM

Pkistan slm Talebe Cemiyeti Reisi

* * *

Risale-i Nur'un Pkistanda Neriyatn Yaparak Pek ok Kimselerin Bu Eserlerden stifadesini Salayan Karai niversitesi Trk Tarih Blm Asistan ve Drt Byk Gazetenin Muharriri M. Sabir'in Bir Mektubu

بِاس&# 1618;مِهِ سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1607;ُ

اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1618; وَ رَحْ&# 1605;َةُ اللّ&# 1607;ِ وَ بَرَ&# 1603;َاتُ& amp;#1607;ُ

Muhterem din kardelerimiz,

Kymetli Mektubunuzu aldm, ok ok teekkrler.

Hazret-i stadmz Said Nurs'nin hal ve shhati nasldr? Onu seven talebeler ve halk soruyor. Bana haber gndermenizi rica ederim.

Bu ay ierisinde Hindistan'da, slmiyetin ve Trklerin hakik dman olan siyonist ve kzl kfirlere kar drt makale nerettim. Trk-Pakistan dostluunun esas ve tarihi hakknda da, Karai'de bir fkra nerettim, size de gnderdim. "mam" adl aylk bir gazetede, "Rusya'da Mazlm Mslman" balkl bir makale yazdm, bunu da gnderdim ve baka Orduca gazetelere de gnderdim. Maksadm, slmiyete hizmet, Trk edebiyatn tantmak ve Trk dmanlarna kar, yazmak ve almaktr.

.................................................. .................................................. ..............

Burada mhim bir kitab neretmek istiyorum, bunun iin sizesh: (T: 687)

yazyorum. Bu hususta Halklar tanttryorum ki; bunlar, Trklere kar almlar ve cumhuriyet adna btn milleti aldatp dindarlar zindanlara atmlard. Karai'de neredilen bu makaleleri bir kitab halinde tbetmek istiyorum. Bize ne kadar materyal verirseniz, hepsi burada nerolacak.

Bu mektubumdan sonra, size mhim bir mektub yazacam ve bunda, niin stadn slm Dnyasnn en byk din ahsiyeti olduu ve bunun gibi hibir adam, ne Endonezya, ne Hind-Pak Yarmadas, ne Arab ve ne de Afrika'da kmad gsterilecek.

Ey Nurcu dostlarm! Trk-Pakistan dostluu iin alnz, komnistlerden gh olunuz. ftihar ederiz ki, Trkiye ile Pkistan, Badad Pakt muahedesinde eriktir. Yolumuz slmdir, ne Arabclk, ne ranclk...

Geen ay, Seyyid Ali Ekber ah beni ard, bu zat 1950 de stadmz grm, bana ok iyi malmat verdi. O, makalelerle de stad tantm ve Yahudiler aleyhinde yazmtr. Bu zat, stada selmlar ve talebelere dualar ediyor ve diyor ki: "Ben iki adamn tesiri altnda kaldm: Biri Mevln, dieri de Said Nurs."

M. Sabir

* * *

M. Sabir'in Dier Bir Mektubu

.................................................. .................................................. ..............

Bir habere gre, Menderes Hkmeti lem-i slmn ve dnyann byk mtefekkiri olan Hazret-i stad Said Nurs'nin ok mhim slm eserleri olan Risale-i Nur'un neri iin emir vermi. Bu haberden, Pakistanl din yolunda alan adamlar byk bir sevin iinde kalmtr. Bu neir mnasebetiyle, Hazret-i Said Nurs'yi, talebelerini ve Trk din kardelerimizi ruh u canmzla tebrik eder, milleti zulm ve istibdad ve dinsizlikten kurtaran bata Menderes olmak zere btn Demokratlara teekkr ederim.

Bu hareketten dolay, Trk Milleti aleyhinde yaplan haric propagandalar krlacak ve lem-i slmn, Trkiye'ye olan eski muhabbeti yeniden vcud bulacaktr. Ben, bir Pakistanl mslman, Trkiye'ye hi gitmedim, Said Nurs'yi grmedim, lkinsh: (T: 688)

stanbul niversitesi Nur talebelerinin nerettikleri kitablardan baz paralar mtala ederek, hakik, ruhan bir lezzet hissettim. Ve imdi, bu uzak diyarda bir Nur akirdi oldum.

Ana dilim Orduca'da yazlm bu gibi eserler yok. Ve Nurs gibi bir din kahraman, Hindistan ve Pakistan'da yok. Bu bir hakikattr. Eer bu eserler Orduca'ya tercme edilirse, byk slm hizmetler olacan mid ediyoruz. Filhakika, komnizme kar neriyat yoluyla mcadele ok zarurdir. Ve Demokratlar tzklerinde buna yer vermitir. nallah, bu gibi slm faaliyetlerle, Trklere kar alan komnistler, farmasonlar ve bakalar mahvolacak ve istikbalde Trkiye eski yksek makamna terakki edecek... min!

M. Sabir

Er Rbadl

Pkistanda Bir Nur akirdi

* * *

sh: (T: 689)

Karai Nur Talebeleri Adna Yazlan Bir Mektub

Karai Nur Talebeleri:

PAKSTAN

M. Sabir hsanolu, M. A. (Prev)

Department of slamic History and Culture

University of Karachi

slamic Republic of Pkistan

بِاس&# 1618;مِهِ سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1607;ُ

اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1618; وَ رَحْ&# 1605;َةُ اللّ&# 1607;ِ وَ بَرَ&# 1603;َاتُ& amp;#1607;ُ

Muhterem Efendim,

Aziz ve byk stadmz olan Hazret-i Bedizzaman Said Nurs'nin mhim eserlerini aldm. Baka eserlerini grmemitim. Siz bana ilk defa olarak gnderdiniz. mtihanm ok yakn. Maystan sonra Hazret-i stad hakknda ve onun man ve Kur'n hizmetlerine ait makaleler yazacam nallah, sizlere burada nerolunan nshalardan da gndereceim. Maddeten sizi tanmyorsam da, mnen tanrm. Kur'n- Kerme gre btn Mslmanlar hakik bir karde gibi... Ben size, sizin slm birader ve bahusus Trkiyeli Mslman ve Nurcu olmanz haysiyetiyle yazyorum. Ben bir Pakistanlym, Trkiyeli deilim. Ana dilim Trke deil, fakat Nur talebesiyim. Bedizzaman Said Nurs'yi en byk din ve fikir adam bilirim ve kendimi bir Nur talebesi iln ederim. Said Nurs Hazretleri deil sizlerin, btn slm genliinin staddr. Maalesef memleketimizde Trke bilen yoktur, bunun iin stadn hizmetlerine nvkftrlar.

Pakistan'dan Risale-i Nur hakknda size malmat veriyorum:

stad ve Trkiye hakknda malmat ok azdr. ki yldr biraz alyorum. Pakistan, Buhara ve Birma gazetelerinde makaleler yazdm. ok takdir edilip, benden Trkler ve Risale-i Nur hakknda yazlar rica ettiler. Benim, evvel stad hakknda malmatm yoktu. Bu meyanda Salih zcan adl bir gence, Trkiye'ye dair kitablar gndermesi iin yazdm, bana gnderdiler. Bunlardan birisi Serdengeti idi. Bunda, Risale-i Nur hakknda bir makale grdm. Okudum, istifade ettim ve Nur hakkndash: (T: 690)

malmat toplamaya baladm. Ben onun eserlerini okuyup yazmay ok isterdim. O zamandan beri onun yazlarn okudum dndm; O nedir? Bana malm oldu ki: Ona kar slm dmanlar propaganda yapmlar. Onun hakknda bugne kadar oniki makale yazdm. Davet (Delhi), stikll (Rangoon), Tasnim (Lahore), Elmnir (Layelpur), Asia (Lahore), Mslim (Dakka), nklb (Karachi), Anjam ve Ceng (Karachi) ve dier baz gazetelerde yazmtm.

stad hakknda yazlan bu makaleler, dier dillere de tercme edilmitir. Bugn Onu, binlerce belki milyonlarca mslim ve gayr- mslim biliyor, benden, onun hakknda malmat istiyorlar. Her gazete onun hakknda yazmak istiyor. nallah, ay sonra bu konuda btn enerjimle alacam. Dman- slmdan korkmuyorum. Karai'de stadn kitablarn ve baka Trke kitablar topladm ve bir kk ktbhane tesis ettim. Trkiye'den gelen btn kitablar buradadr.

Bu yl "Trk-Pakistan Talebeler Birlii" adl bir cemiyet kurmak niyetindeyiz. Nur dostlarmzdan rica ederim ki, Trk-Pakistan dostluunun balarn mstahkem eylesinler; Ordu lisan da okusunlar. Bu yarmadada yzotuz milyon Mslmann mill lisan yalnz Orducadr.. Bizler, burada Trke iin alrz. Trke bilen, Sibirya'dan Arnavutlua kadar altm milyon Mslman ve Trkiye'deki yirmibe milyon Trktr.

Nur talebesi kardelerime sylyorum: "Nerede olursa olsun siyonizme kar mcadele etsinler." Komnizmin icadlar yalnz Yahudilerdir. Bugne kadar bu komnistler, dil-Ural, Kafkasya, Almanya, Krm, Azerbeycan, Garb Trkistan ve komumuz Dou Trkistan' istil ettiler. Altm milyon kardeimizin hukuku pyimal oldu. Hindistan dahi bir emperyalisttir. Nehru ve baka Hindlar, slmiyetin dmandrlar. Maalesef, Mslman devletler bunu bilmiyorlar. Nehru, Kemirli Mslmanlar ldrtyor. Said Nurs'ye gidip Hindli Mslmanlar hakknda syle ki, kendi memleketinde buna kar yazlsn. Said Nurs Hazretlerine burada ok hrmet vardr. Onu severiz, onun shhat ve uzun hayat iin dua ederiz. slm dnyasnda Said Nurs'nin ei yoktur. Msr'da bir Hasan-l Banna var idi, (ehid edilmitir), Yutmizde kbal var idi, (vefat etmi-

sh: (T: 691)

tir), hlen bir Mevdud var, baka byk adamlar da vardr, lkin stadmz gibi yoktur. stad, slm dnyasnn cevheridir. Onun hakknda malmat azdr. Onun eserleri Farsa, ngilizce ve Orducaya tercme edilmemitir. Lkin istikbalde olacaktr. (Hiye)

(Hiye): Bu temenni tahakkuk etmi ve ksa bir zaman sonra eserler tercmeye balanmtr.

stadn kymetli hayat hapishanede gemitir. Halklar ona ok mezalim reva grd. Elhamdlillh, bunlarn devr-i istibdad gitmi, Demokratlar gelmitir. Biz Pakistanllar, bunun iin Menderes Hkmetinin hmisiyiz. Eer Demokratlar olmasayd; ne Trk-Pakistan dostluu olurdu, ne de Badad Pakt ve sizlerle taallkat- maniye...

Kusura bakma, stadm Hazretlerine ok ok selmlar ve hrmetlerimi syle, Nur dostlarma da selm. stadn byk ve iyi fotorafn gnder.

Yaasn slm Kardelii ve Trk-Pkistan Dostluu

Ev Adresim: (Elbaki Hvelbki)

Room No: 8 Pkistanl Nur kirdi

University Hostel Er Rbadl

Mission Rd. M. Sabir

Karachi 30.3.1957* * *M. Sabir'in Trkiye'de slm nkiaf Mnasebetiyle Memnuniyetini zhar Eden Bir Mektubu

بِاس&# 1618;مِهِ سُبْ&# 1581;َانَ& amp;#1607;ُ

اَلس&# 1617;َلاَ& amp;#1605;ُ عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1618; وَ رَحْ&# 1605;َةُ اللّ&# 1607;ِ وَ بَرَ&# 1603;َاتُ& amp;#1607;ُ

Aziz Sddk Muhterem Kardelerimiz,

Drt adet mhim mektubunuzu, fotoraflar ve Hazret-i stadn "Szler" adl eserini aldm. O kadar memnun oldum ki, beyan edemem. Mektubunuzda okudum ki, Trkiye'de Risale-i Nur ve slmiyet inkiaf ediyormu; buna ok memnun oldum. Maalesef, eski hkmet stada kar muarz idi ve ona ok zulmler etti. Lkin hakiki Mslman olan bu Menderes, slmiyeti baskdansh: (T: 692)

kurtard. Var olsun. nallah Trkiye, yaknda eski yksek makamn alacaktr. stad ve Risale-i Nur'u neredenler gibi mhim din adamlar Trkiye'de vardr; Hkmetiniz niin bunlar slm toplantya gndermiyor. Slhiyetli adamlar Trkiye'de oktur. Kanaatm udur ki; stad gibi lim dnyada yoktur. Memleketimizden, Hazret-i stad gibi bir lim kmad. Maalesef ki, Kzl Rusya ve kfir in'den ok limler geliyorlar; ve konferanslar vererek, genleri yava yava fikren zehirlemektedirler. Eer Trk Milleti byk Trk limleri gnderirse, Pakistan'da ve btn slm dnyasnda byk tesirleri olacaktr.

Biz Pakistanllar Trkiye'yi slm dnyasnn lideri olarak grmekteyiz.

Trkiye, slm dnyasnn garb kalesidir. Trkiyesiz ittihad- slm mmkn deildir. Size, stada dair makalelerimi gnderdim. stada dair makalemi ve "ark Trkistanda in Emperyalizmi" adl makalemi nerettim.

Pakistanda; ne Trke okulu, ne ktbhanesi, ne alkan adamlar ve sefaretinizde de Orduca bilen adam yoktur. Onlar, Pkistan'n genleriyle temasta deildirler; Orduca neriyatlar da yoktur. Eer bazlar onlar davet etseler itirak etmiyorlar. Pres Ateeliinizde dine dair malmat ve kitab da yoktur.

Geen gnlerde, Lhor'da bir slm mzakere oldu. Trkiye'den mehur ztlar gelmedi. Ankara niversitesinde retim grevlisi olan Dr. Rehber (Pkistanldr) slmiyetin aleyhinde konutu. Btn slmi dnya ona lnetlediler... Lkin avam gazetelerde okuyup onu Trk bildiler ve ok hayret ettiler. Bu adam, dini ve Trkleri tahkir etti. Sebilrread'a yazyorum.

Hazret-i stadn mstakil adresi nedir? Hazret-i stada bir aded Kur'an- Kerim ve onun hakknda makaleler nerolunan mecmualar takdim etmek istiyorum. Hakknzda ok makaleler yazdm. Onlar toplayp kitab eklinde basacam.

Her zaman Pkistan'n mhim ztlar, Hazret-i stada ve shhatine dair malmat sormaktadrlar. Bizler, buradaki Nur Talebeleriyle, Hazret-i stad buraya davet ederiz.

Elbaki Hvelbaki

Kardeiniz

M. SABR

* * *

sh: (T: 693)

Pkistann En Byk Mecmuas "Students' Voice"da slm Kongresi Reisi "ZAFER AFAQ ANSAR"n "slmn Byk Rnesans" Adl Makalesinde Risale-i Nurun Muhterem ve Muazzez Mellifinden yle Bahsediyor:

.................................................. ...................

Bu hareketlerin asl merkezini, Said Nurs'nin fazla mikdarda talebesi bulunan niversite ve kltr yerleri tekil eder. Bu talebeler, Risale-i Nur Talebeleri adn alr. Bu genler, biz, Kur'an kendimize dstur setik. Bizim gayemiz: Zevki, Allah'n yolunda aramak ve slmiyeti btn dnyaya yaymaktr.

Siyonizm, Komnizm, Allahszlk gibi slmiyete zd olan cereyanlara kar mcadele etmektir.

slmiyeti, btn Trk genliinin tam mansyla benimsemesine almaktr.

Trkiye'yi, her trl tehlikeye kar mdafaa etmektir.

Irk ve kavm ayrlklar bertaraf ederek, slm Birliini meydana getirmektir.

Hazret-i stad Nurs tarafndan yazlan ve 130 kitab ve risaleden ibaret olan Risale-i Nur Klliyat bu talebeler tarafndan yaylmaktadr.

* * *PAKSTAN BASININDA RSALE- NUR VE STAD SAD NURS HAZRETLER HAKKINDAK NERYATTAN RNEKLER

31 Ocak 1958 tarihli Students' Voice (Talebelerin Sesi) Gazetesi, Pkistan slm Talebe Cemiyeti Tarafndan 15 Gnde Bir karlan ve Talebeleri (stikbalin Byklerini) Yksek slm Esaslara Gre Hazrlamay Gaye Edinmi Bir Talebe Cemiyetinin Neir Organdr. Bu Gazetenin "Trk Genlii Uyanyor" Balkl Makalesinden:

Btn slm memleketlerinde ttihad- slm iin alan slm tekiltlar tadad edilip, Trkiye'de de Nur Talebeleri bu meyanda zikrediliyor; ve en sonra ttihad- slm iin alan ve Pkistan'n en iyi dostlar olan Nur Talebelerini tandk; Nur Talebelerinin stad, seksenbe yanda byk bir lim olan stad Said Nurs'dir. Hakikat- slmiye iin yapt mcadele, kendi ana vatannda -yani Trkiye'de- otuz sene ikenceli bir hayat ve sk sk hapiste yatmasna sebeb oldu ve 1952'de serbest brakld. Fakatsh: (T: 694)

bu ihtiyarn baklar hal atelidir. Otuz yllk hapis ve ikenceler onu malb edemedi. Bu mcadelesiyle, birbirine ok sk bal olan Nur Talebeleri kitlesini meydana getirdi. stad Said Nurs, Risale-i Nur eserleri vastasyla Trk Genliini slm ideolojisinin en byk dmanlar olan siyonist ve komnistlerin hilekr tuzaklarna dmekten kurtarmtr. Trkiye Bavekili Adnan Menderes Risale-i Nur Klliyatnn nerine msaade ettii zaman, Trkiye'nin Pkistan elisi Sayn Selhaddin Rifat Erbil vastas ile bu byk adama takdir ve tebriklerimizi bildirmitik; ve bu vesileyle, stad Said Nurs ve Nur Talebelerini de selmlamtk; ve bu mektubumuz Trkiye'de binlerle baslarak datlmt. Bizim prorammz Trkeye evrildi. Biz de, birka nemli Risaleleri Orducaya evirdik.

Pkistan slm Talebe Cemiyetinin onuncu yl dnmnde, Trkiye'deki slm hareketi gstermek iin, Trklerin, slm Edebiyat sergisi de vard. Bu sergide lhiyat Fakltesi, Diyanet leri yaynlar, baz Trkeye evrilmi slmi eserler ve onbe aded Risale-i Nur klliyatndan eserler vard. Nur talebelerinin faaliyeti bu sergide harita ve fotoraflarla ve grafikle izah edildi.

30 Nisan 1958 Tarihli Students' Voice Gazetesi "slm Dnyasndaki Msbet Uyanklk" Balkl Makalede:

Her slm memleketinde, slmiyetin hakimiyeti iin yaplan vlmeye lyk erefli mcadeleler anlatlyor... Ve Trkiye'de yaplan mcadelelerin neticesi olarak hkmet, din hrriyetini skan balar gevetmitir. Mehmed kif, materyalist milliyetilii takbih eden ve halk arasnda taze bir heyecan verecek olan "Safahat" isimli eseri yazd.

Hazret-i Said Nurs ylmadan, hakikat- slmiye iin mcadele etmektedir. Kendisi, Trkiye'de en byk cinayet telkki edilen Atatrk aleyhdar olmakla itham ve aleyhinde neriyat yaplmsa da, bu zulmler, halk onun etrafnda toplamtr. 130 para eserin sahibi olan stad hapiste iken verilmi olan zehirlerin tesiriyle ihtiyarln geirmekte olup, bu hal -seksen yan getii halde- hakikat- slmiye ve slmlarn saadeti iin mcadelesine mani olmamtr.

* * *sh: (T: 695)

(RESM)

sh: (T: 696)

(RESM)

sh: (T:697)

Medine-i Mnevverede Bulunan Ve Nurun Hakikatn Tam Anlyan ve slmiyete Hizmet Eden Bir Ztn Mektubudur.

Gnller ftihi pek muhterem ve mkerrem stadmz Hazretleri!

Mbarek ellerinizden per, btn aziz ve sadakatli talebelerinizle beraber shhat ve selmette daim olmanz Barigh- Kibriya'dan niyaz eylerim.

Mslmanlar iin en byk bir bayram diye ancak vasflandrlabilen beraetiniz btn Nurcular ad ve handan eyledii gibi, bendenizi de dnyalar kadar memnun ve mesrur eylemitir... Nasl memnun etmesin ki: Sizin eserlerinizle birlikte beraetiniz demek, ruhun maddiyata, nurun zulmete, imann kfre, hakkn btla, tevhidin irke ve irfann cehle galib gelmesi demektir.

Yllardan beri nne sradalar gibi engeller, korkun uurumlar gibi maniler konulan Nur alayan, en sonunda mu'cizev bir ekilde btn sedleri ykm, manileri am, nur ile btn zulmetleri trumar eylemitir.

"Mucizev harikalarla doan lhi tecellilerin vasfnda kalemler krlr, fikirler grlder, ilhamlar yanar kl olur." derlerdi. Hakikaten bendeniz, imdi bu mstesna zaferin karsnda ayn aczi, btn varlmla hissediyorum. Zira tefekkr ve ilhamma nihayetsiz bir ufuk alyor... Cihan, muhteem bir Nur ma'bedini andryor... Civarmdaki herey, heryer, derin vecd ve istiraklarla gayolmu bir halde- Her zerrede وَ اِنْ مِنْ شَيْ&# 1569;ٍ اِلا&# 1617;َ يُسَ&# 1576;ِّحُ بِحَ&# 1605;ْدِه& amp;#1616; srr- Sbhanisi tecelli ediyor...

Binaenaleyh, bilmiyorum, bu mes'ud hdiseyi; anl bir zafer, ahane bir fetih, lhi bir kurtulu, cihanmul bir bayram diye mi vasflandraym? Zira, kuds davann kazanm olduu bu lh zafer, btn slm ve insanlk dnyasndaki mcahidlerin azimlerine kuvvet, ruhlarna can, imanlarna hz ve heyecan vermitir.

Evet, azim ve imanlar, ak ve emelleri henz kemale ermemi olan birok mslmanlar, maalesef ackl bir yeis iinde idiler. Byle bir zaferin tahakkukunu, hayal ve muhal gryorlard. Fakat btn feyiz ve nurunu insanl tenvir ve irad iin lhi birsh: (T: 698)

gne halinde Ar- azamn prnur ufuklarndan inen Kur'an- Kerim'den alan Nur neriyat, durgun glleri andran gnlleri deryalar gibi coturmu, kasvet ve hicran yllarnn mid ve emellere vurduu mdhi zincirleri krmtr. O nur kaynandan fkran o serp feyiz ve hikmetler saan eserler; hislerin, fikirlerin ve bilhassa alevler iinde yanan ruh ve vicdanlarn ezel ve ebed ihtiyalarna cevab verdii gibi; onlar, dalga dalga boucu karanlklar muhitinden, tertemiz ve prl prl nur ufuklarna karmtr.

Yllarca devam eden uzun bir skt, derin bir gaflet ve boucu bir zulmetten sonra lhi bir gne halinde parlayan bu kuds zafer, nur iin yol aramakta olan perian beeriyetin yakn bir gelecekte uyanacan mjdelemektedir... nki; din ihtiyac, srf mslmanlarn deil, bilumum insanlarn ezel ve ebed ihtiyacdr.

Bugn bedbaht insanlk, din nimetinden mahrum olmann srekli hicran ve felketlerini bar yanarak ekmektedir. Bu ackl buhrann korkun neticesidir ki, eyrek asr zarfnda iki byk harbe girmi ve ncsnn de kapsn almak lgnln gstermektedir.

Artk btn insanlar karde yaparak yemyeil Cennetlerin nurlu ufuklarndan esen refah ve saadet, huzur ve asayi rzgryla dalgalanan lemmul bir bayrak altnda toplayacak olan yegne kuvvet, slmdr. Zira beeriyetin bugnk hali, tpk slmdan evvelki insan cemiyetlerinin ackl halidir. Bunun iin, insanl o gnk ebedi felketten kurtaran slm, bugn de kurtarabilir... Evet, milyonlarn, milyarlarn kalbinde asrlardan beri kanamakta olan o derin yaray saracak yegne mfik el, slmdr. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman baz uydurma klar grlyorsa da, mstakbel, btn nur ve feyzini gnelerden deil, bizzat Rabb-l lemnden alan ezel ve ebedi "Yldz"ndr. O yldz, dnyalar durduka duracak ve onu sndrmek isteyenleri yerden yere vuracaktr.

Cihankymet stadm! Malm-u fzlaneleridir ki; son gnlerde mukaddes davaya hizmet eden baz tenvir ve irad hareketleri domu, fakat maalesef hibirisi "Risale-i Nur" klliyatnn grd mhim ii grememi ve ihraz ettii lhi zaferi kazanamamtr. Zira bu yol; Peygamberlerin, velilerin, riflerin, slihle-sh: (T: 699)

rin ve bilhassa cann cnn seve seve feda eden ve says milyonlara smayan kahraman ehidlerin mukaddes yoludur. Artk bu etin yolda yrmek isteyenler, her an karlarna dikilecek olan mdhi mnialar daima gz nnde tutmalar lzmdr. Evet bu yolda yryecek olanlarn, sizdeki sarslmak bilmeyen imanla, yksek ve lhi irfanla ve bilhassa harikulde ihls ve feragatla mcehhez olmalar gerektir. nki, bu mhim vadide Nur davasnn takib ettii tebli, tenvir ve irad usul bambaka hususiyetler tamaktadr. Artk insann his ve fikrine, ruh ve vicdanna bambaka ufuklar aacak olan bu derin bahsi, dua buyurun da, mstakil ve mufassal bir eserde aziz din gnldalarmza arzetmek erefine nail olaym... nki, bu nurlu bahis o kadar derin ve o derece mhimdir ki, byle birka sahifelik mektub ve makalelerle asla ifade edilemez.

man ve Kur'an nuru ile tertemiz gnln fethettiiniz genlik, lhi zaferinizin en parlak delilini tekil eden en mhim varlk ve en kymetli cevherdir... "Nurdan Sesler"in hemen her msranda, asil ve uurlu ruhuna hitab ettiim tertemiz genlik, ite bu hak ve hakikatn bar yank k olan genliktir. Nurlu davann kazanm olduu bu son zaferin verdii btn vecdle dolu bir ilhamla yazdm u manzumeyi takdim ediyorum. Kabuln rica ve istirham eylerim.

Tekrar tekrar ellerinizden per, kymetli dualarnz beklerim, pek muhterem stadm

Hazretleri.

Mnev Evldlarnzdan

AL ULV

* * *

Risale-i Nurdan Genlik Rehberi'nin stanbul Mahkemesinde Beraeti Mnasebetiyle Badad'dan Gelen Tebrik Telgraf

Sebilrread Mecmuasna, stanbul.

Byk slm limi Bedizzaman Hazretlerinin beraet karar, bizleri sonsuz bir sevin ierisinde brakt. Bu sevincimize vesile olan bu dil hkme istinaden, Trk Mahkemesine ve fahr avukat-sh: (T: 700)

larna teekkrlerimizi, stad ve kardelerimize tebriklerimizi mecmuanz vastasyla bildiririz.

Irak

EMCED ZUHAVPkistan'daki Nur Talebelerinin stad Said Nurs'den stedikleri Mesaj Mnasebetiyle, Irak'taki Bir Nur Talebesinin Gnderdii Mektub

Bundan birka gn evvel, Pkistan'da talebeler konferans vard. Hazret-i staddan bir mesaj istemilerdi ve bunun tarih bir tesiri olacakt. Haber aldk ki; Salih, Nur Talebeleri namna bir mesaj gndermi. Sizlere de yazmlar ki, acele Hazret-i stada bildirirsiniz... Konferansta, Hazret-i stad ve Nurlar ok medhedilmi. Komnistler tarafndan itirazlar yaplm. Fakat reis hepsini reddetmi. Hazret-i stadn fotoraflar tehir edilmi. Yaknda Nur ve Nura ait uzun ve resimli bir yaz ile bir mecmua karacaklarm. Sonsuz selm ve dualar.

AHMED RAMAZAN

* * *

Badad'da kan Eddifa Gazetesinin Muharriri sa Abdlkadirin Arab

Makalesinin TercmesiBadad'da kan Arab Eddifa Gazetesi Risale-i Nur Talebelerinden Bahisle Diyor ki:Trkiye'deki Nur Talebelirinin hvan- Mslimn Cemiyeti ile alkalar nedir, ne mnasebeti var? Hem farklar nedir? Trkiye'deki Nur Talebeleri, Msr'da ve bild- Arapta hvan- Mslimn namnda ittihad- slma alan cemiyetler gibi mstakil cemiyet midirler? Ve onlar da onlardan mdr? Ben de cevap veriyorum ki:Nur Talebelerinin ve hvan- Mslimin Cemiyetinin geri maksadlar Hakaik-i Kur'aniye ve maniyeye hizmet ve ittihad- slm dairesinde Mslmanlarn saadet-i dnyeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir; fakat Nur Talebelerinin be-alt cihetle farklar var.sh: (T: 701)

Birinci Fark: Nur Talebeleri siyasetle itigal etmez, siyasetten kayorlar. Eer siyasete mecbur olsalar, siyaseti dine let yapyorlar; ta ki siyaseti dinsizlie let edenlere kar dinin kudsiyetini gstersinler. Siyas bir cemiyetleri asla mevcut deil.hvan- Mslimn ise: Memleket ve vaziyet sebebiyle siyasetle, din lehinde itigal ediyorlar ve siyas cemiyet de tekil ediyorlar.kinci Fark: Nurcular, stadlaryla itima etmiyorlar ve etmeye de mecbur deiller. Kendilerini stadlaryla itimaa mecburiyet hissetmiyorlar; ders almak iin beraber bulunmaya lzum grmyorlar. Belki; koca bir memleket bir dershane hkmnde, Risale-i Nur kitaplar onlarn eline gemekle, stad yerine onlara bir ders verir. Herbir risale, bir Said hkmne geer.Hem ellerinden geldii kadar cretsiz istinsah ederler. Muhtalara mukabelesiz veriyorlar ki, okusunlar ve dinlesinler. Bu suretle byk bir memleket, bir medrese hkmnde oluyor.hvan- Mslimn ise: Umum merkezlerinde mrit ve reisleriyle grmek ve emirler ve dersler alma iin ziyaretine giderler. Ve o umumi cemiyetin ubelerinde de, o byk stadla ve naibleriyle ve vekilleri hkmndeki ztlarla yine grrler, ders alrlar, emir alrlar.Hem umumi merkezlerinde kan ceride ve mecellelerin fiatn verip, alp, onlardan ders alyorlar.nc Fark: Nur Talebeleri aynen li bir medresenin ve bir niversite darlfnununun talebeleri gibi, ilm muhabere vastasiyle ders alyorlar. Byk bir vilyet bir medrese hkmne geer. Birbirlerini grmedikleri, tanmadklar ve uzak olduklar halde, birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar.Amma hvan- Mslimn ise: Memleketleri ve vaziyetleri iktizasiyle mecelleleri ve kitaplar karyorlar, aktar- leme nerediyorlar; onunla birbirini tanyp ders alyorlar.Drdnc Fark: Nur Talebeleri, bu zamanda ve bu gnde ekser bild- slmiyede intiar etmiler ve oklukla vardrlar. Bu intiarlarnda ayr ayr hkmetlerde bulunduklar halde, hkmetlerden izin almaya muhta olmuyorlar ki tecemmu' edip toplansnlar ve alsnlar. nki, meslekleri siyaset ve cemiyet olmadndan hkmetlerden izin almaya kendilerini mecbur bilmiyorlar.

sh: (T: 702)Amma hvan- Mslimn ise: Vaziyetleri itibariyle siyasete temas etmeye ve cemiyet tekiline ve beler ve merkezler amaya muhta bulunduklarndan, bulunduklar yerlerdeki hkmetten icazet ve ruhsat almaya muhtatrlar ve Nurcular gibi bilinmiyor deiller. Ve bu esas zerine, kendilerine umumi merkezleri olan Msr'da, Suriye'de, Lbnan'da, Filistin'de, rdn'de, Sdan'da, Marip'de ve Badat'da ok ubeler amlar.Beinci Fark: Nur Talebeleri iinde ok muhtelif tabakalar var. Yedi-sekiz yandaki camilerde Kur'an okumak iin elifba'y ders almakta olan ocuklardan tut, t seksen-doksan yandaki ihtiyarlara varncaya kadar kadn-erkek hem bir kyl hammal adamdan tut, t byk bir vekile kadar; ve bir neferden, byk bir kumandana kadar taifeler Nurcularda var. Btn Nurcularn bu ok taifelerinin umumen btn maksadlar, Kur'an- Mecidin hidayetinden ve hakaik-i maniye ile nurlanmaktan ibarettir. Btn almalar, ilim ve irfan ve hakaik-i imaniye neretmektir. Bundan baka bir ey ile itigal ettikleri bilinmiyor. Yirmi sekiz senedenberi dehetli mahkemeler, dessas ve kskan muarzlar bu kuds hizmetten baka onlarda bir maksad bulamadklar iin onlar mahkm edemiyorlar ve datamyorlar. Ve Nurcular, mterileri ve kendilerine taraftarlar aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar.... Vazifemiz hizmettir, mterileri aramayz, onlar gelsinler bizi arasnlar, bulsunlar diyorlar. Kemmiyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakiki ihls tayan bir adam, yz adama tercih ediyorlar.Amma hvan- Mslimn ise: Geri onlar da Nurcular gibi ulm-i slmiye ve marifet-i slmiye ve hakaik-i maniyeye temessk etmek iin insanlar tevik ve sevk ediyorlar; fakat vaziyet, memleket ve siyasete temas iktizasiyle, ziyadelemeye ve kemmiyete ehemmiyet veriyorlar, taraftarlar aryorlar.Altnc Fark: Hakiki ihlsl Nurcular, menfaat- maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi, bir ksm zam iktisat ve kanatla; ve fakir-l-hal olmalaryla beraber, sabr ve insanlardan istina ile ve hizmet-i Kur'aniyede hakiki bir ihls ve fedakrlkla; ve ok kesretli ve iddetli ehl-i dallete kar malub olmamak iin ve muhtalar hakikata ve ihlsa davet etmekte bir phe brakmamak iin rza-y lhiden baka o hizmet-i kudsiyeyi hibir eye let etmemek iin bir cihette hayat- iti-sh: (T: 703)

maiye faidelerinden ekiniyorlar.Amma hvan- Mslimn ise: Onlar da hakikaten maksad itibariyle ayn mahiyette olduklar halde, mekn ve mevzu ve baz esbab sebebiyle Nur Talebeleri gibi dnyay terkedemiyorlar, azam fedakrla kendilerini mecbur bilmiyorlar.SA ABDLKADR* * *Badat'ta kan Ehemmiyetli, Siyas Bir Ceride olan Eddifa Gazetesinin

Muharriri sa Abdlkadir Diyor ki:Nur Talebelerinin mridi olan Bedizzaman Nurs hakknda Eddifa Gazetesini okuyanlar benden soruyorlar: Trkiye'deki Nur Talebelerinden ve stadlar olan Said Nurs'den bize malmat ver. diyorlar. Ben de bunlar hakknda ksa bir cevap vereceim. nki, stadn, Nurun ve Nur Talebelerinin Araplarda hakk olduu iin, Araplar onlardan ciddi bahsetsinler. Zira: slmiyetin madde-i esasiyesi olan Araplar, Risale-i Nur'dan ziyadesiyle faide grmeye balamlar.Bu Nur Talebeleri; Risale-i Nur'la, hem Trkiye'de, hem bild- Arapta komnistlie kar muhkem bir sed te'sis ediyorlar................................................... .........................Bu yaz Demokratlar kmadan evvelki zamana bakar; onun iin, Nur Talebelerinin adedi hakknda mddeiumuminin dedii gibi, yalnz beyz bin deil, belki imdi Trkiye'de milyonlar am bulunuyor.. ve her gn de ziyadeleiyor................................................... .........................Risale-i Nur ise, yle geni bir mikyas ile intiar ediyor ki, deil yalnz Trkiye'de ve bild- slmiyede hatta ecnebilerde de itiyakla istenilir oluyor. Ve Nurun Talebelerinin evklerini hi bir ey kramyor. te, Nur Talebeleriyle, Nur Risaleleri ve onlarn bu byk hizmet-i Kur'aniyeleri, Demokrat Hkmetinin bir byk hasenesidir ki, mbarek lem-i slmdaki hareket-i slmiye bu hkmet-i Demokrasiyeyi takdir ve tahsinle karlyor. Btn Irak ahali-i Mslimesi ki, Arap, Trk, Krt, ran bu slm hizmeti ve kuds mcahedeyi kemal-i ferah ile karlyor. Ve Trkiye'deki Trk kardelerimiz, Garbn yanl tesiratlarna kar bunlarla mukavemet gsteriyorlar kanaatindedirler.SA ABDLKADR* * *sh: (T: 704)

Genlik Rehberi'nin beraeti Mnasebetiyle Cami-l Ezher niversitesi Trk Talebelerinin Tebrik Mektubu

Mektub: Kahire'den 13/4/1952

Muhterem stadmz Bedizzaman Said Nurs Hazretlerine,

Kalblerdeki man nurlandran ve umum nizamn direi, hiret yolunun hakiki pusulas olan ve ilhamn Kur'an- Kerim'den alan eserlerinizden "Genlik Rehberi" adl risaleniz su tekil ettii iddiasyla devam eden mahkemenizin beraet kararn llmez sevinlerimizle rendik. Siz mbarek stadmz ve Demokrat Trk adliyesinin dil hkimlerini candan tebrik ediyoruz.

Hayatn slmiyetin shhati iin vakfeden, Trk Milletine hizmet etmeyi eref addeden, asrmzda eine tesadf edilmeyen bir din mcahidi bulunan stadmz! Size, lem-i slm ve insaniyet mteekkirdir. Bizler, ufak bir zerresini ifade iin, hrmetlerimizi, teekkrlerimizi bildiyor, mbarek dualarnz taleb ediyoruz. Allah sizden ve sizi sevenlerden raz olsun.

Cami-l Ezher niversitesi Trk Talebeleri Namna

HACI AL KILINCALP

* * *

ranl Bir Nur Talebesinin stad Bedizzaman Hazretlerine Bir Mektubu

(Trkiye Cumhuriyetine Tabi Isparta'nn Barla Nahiyesinde Mukim Pek Muhterem, Faziletmeab Bedizzaman Hazretlerine Takdim Olunur.)

Pek muhterem faziletmeab stad- Muhterem Bedizzaman Hazretlerine,

Her eyden evvel selm ve hrmet-i mahsusumu takdim, shhat ve fiyette devamnz Cenab- Kadir-i Mutlak Hazretlerinden temenni ve niyaz eylerim. Ltfen ahval-i acizanem istifsar buyurulursa, lehlhamd velminne, vcud-u fnim, bki ran'da, Rzaiye vilayetine tabi Mergivar mahallinde Dize karyesinde imrar- hayat etmekte olduumu arz eylerim.

Bu geen krk yl zarfndaki inklab- zaman dolaysyla mstarak olarak uzaklara dm bulunmaklm hasebiyle, shhat ve fiyetinizden bhaber kalm, daima vcud-u muhtereminizi so-

sh: (T: 705)

ruturmak,birinci emel ve arzularmdan idi. Cenab- Hak Hazretlerine ok kr, bugnlerde muhterem kardeimiz Subay Tayyib ranl vastasyla shhat haberlerinizi aldmdan son derece memnun ve mtehassis oldum. Kadir-i Zlcelal Din-i Mbin-i slm'n hizmet ve saadeti iin sizi pek ok zaman Ltf ve himayesinde masun ve mahfuz buyursun. mn.

Kymetdar te'lifatnzdan "Nur'un lk Kaps", "As-y Musa", "Rehber- ebab" ve dier kitablarnzn bir ou, muhterem kardeimiz vastasyla elime geti ve son derece memnun oldum. nallah, bunlardan behreyab oluruz. Bu ilk mektubum olmak dolaysyla fazla tasdi'den itinabla hatime verir, shhat ve fiyetinize mbeir, shhat ve vcud-u muhtereminizin devamn Hlk- Mutlak'tan niyaz eylerim.

Ltufnamenizi alacama midvar, Hazretlerinden temenni ve niyaz eylerim efendim.

Merhum Seyyid Abdlkadirzade Muhibbiniz

Seyyid Abdullah

* * *

Suriye'li kk bir Nur talebesinin, stad Bedizzaman Hazretlerine gnderdii mektub

22 evval 1373

Fahr-l slm staz- zam Bedizzaman Hazretlerine,

Kemal-i ihtiramla hk-i py-i zt- llerinize yzm gzm srerek perim. Alt yandaym. Ramazan- erifin yirmi altnc gnnde Kur'an- Kerim'i hatmettim. Suriye'de en kk bir Nur talebesiyim. Arkadalarmdan onbir talebe daha Kur'an- Kerim'i hatmettiler. Hepimiz namaz klyoruz. Bu mektubla fotorafm Urfa Nur talebeleri vastasyla zt- meal-i sfat- llerinize gnderiyorum. ok rica ederim, mbarek hatt- erifinizle fotorafn arka tarafna bana bir-iki cmle dua yaznz, tekrar fotorafm iade buyurmanz rica ederim. Pederim Abdlhdi, hak-i py-i llerinizden per, dualarnz taleb eder.

Suriye Derbasiye nahiyesine tbi' liye kynde Nur talebelerinden

Hseyin Abdlhdi

* * *

sh: (T: 706)

Risale-i Nur, lem-i slmda olduu gibi Avrupa'da da hsn- kabule mazhar olmutur. Risale-i Nur'un hsn- kabule mazhariyetine nmune olarak Finlandiya'daki "Tampereen slmilaisen Sevrakume mam" Habiburrahman akir'in iki mektubunu dercediyoruz:

mam Habibur-Rahman Shakir

(Tampereen slmilaisen seurakunuan imaami)

Adress: Tampere. Finland

Vellamonkatu 21

Pek Muhterem Kardeim,

وَ عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1615; السّ&# 1614;لاَم& amp;#1615; وَ رَحْ&# 1605;َةُ اللّ&# 1607;ِ وَ بَرَ&# 1603;َاتُ& amp;#1607;ُ

Hediye olarak gnderdiiniz pek kymetli eser, yani "El-Mesneviy-l Arab Min Risalet-in Nur" isimli kitab aldm. Bu mnasebetle, cenabnza teekkrlerimi bildiriyorum. Allah- Kerim, her dilediinizi at eylesin diye dua ediyorum.

Benim iin bu kymetli hediyeniz ok mfid olacak ve benim tebli ilerimde daha yardm edecektir. nallah. Size de daima ecir ve sevab eriip duracanda, sadaka-i cariye kabilinden olacanda elbette bhe yoktur.

Kitabn mellifi Said Nurs Hazretlerini de bize tantmanz rica ederim. Hrmet ve selmlarmla...

Habiburrahman akir

* * *

sh: (T: 707)

Risale-i Nur'un Avrupa'daki intiar ve hsn- kabule mazhariyetine nmune olarak Finlandiya'daki Nur talebesi Habiburrahman akir'den gelen dier bir mektub

Vellamonkatu 21 12/2/1958

ok Muhterem Kardelerim,

وَ عَلَ&# 1610;ْكُم& amp;#1615; السّ&# 1614;لاَم& amp;#1615; وَ رَحْ&# 1605;َةُ اللّ&# 1607;ِ وَ بَرَ&# 1603;َاتُ& amp;#1607;ُGndermi olduunuz inayetnamenizi ve drt tane risale "hlas" "Zeyl-l Hubab" "Risale-i Nur hakknda mellifine gnderilen bir mektub" "Risale-i Nur hakknda verilen konferans"lar aldm. Teekkrlerimi takdim ederim efendim.

Evet byk stad Said Nurs Hazretleri, zamanmzn byk dhlerinden ve Allah'n en byk sevgili bendelerinden olduunda asl bhemiz yoktur. Belki bu zta 14. asrn mceddidlerinden deyip itikad etsek bile, mbalaa etmi olmayacaz. Hamdler olsun Allah Hazretlerine ki; Trk milleti hazinelerinden zuhur etmi bu cevheri, inklb dalgalarnda gark olup zayi' olmasndan zamanmza kadar saklad; asrmz, bu ztn vcudu ile znetledi. Musa Peygamber'i Firavun'un eteinde besledii gibi; bu zt- mbareki de dinsiz zalimler meyannda cefalar iinde besledi. Geleceklerde de selmetlik ile uzun seneler yaamasn, bir Allah'tan temenni ederiz. stad Bedizzaman hakknda bizim akidemiz budur.

Mmkn olursa, bizim tarafmzdan huzurlarna arz- ihlasmz, gaibane muhabbetimizi bildirseniz ve znden bizim iin hayr dualarn vekaleten rica etseniz diye ricada kalyoruz. Hrmet ve selmlar ile.

Muhlis din, mill kardeiniz

Habiburrahman akir

* * *sh: (T: 708)

Washington'daki slm Cem'iyetinin ve slm Kltr Merkezinin Genel Sekreteri Dr. Muhammed Habilullah'tan, Irak'taki Nur Talebesi Ahmed Ramazan'a gelen mektub

Washington slm Kltr Merkezine hediye etmek ltfunda bulunduunuz Bedizzaman Said Nurs'nin "Hutbet- amiye" ve "Risale-i Nur Mizanlar" adl kitablara mukabil hlis teekkrlerimin kabuln rica ederim.

Tekrar tekrar teekkrlerimi arzeder, iyi ve saadetli gnler dilerim.

slm Kltr Merkezi Genel Sekreteri

El-Muhlis

Dr. Muhammed Habilullah

* * *

Yunanistan'da Risale-i Nurun Neriyatn Yapan ve Yzlerce Nur Talebesi Yetitiren Bir Ztn, Trkiye'deki Nurcu Kardelerine Yazd Mektub

Din ve mana hdim (hizmet edici), irk ve kfr hdim (ykc) pek aziz kardelerim,

(Abdullah, Hsn, Abdlkadir, Mehmed ve Sleyman Nurdalarm)

Evvel: Pek samim ve hlisane yazlan mektubunuzu alarak derecesiz memnun oldum. Muhlis beyanlarnz ve derun tebrikleriniz, hep cokun din aknzdan ve has nura mstarak ruhunuzdan doma olduundan, o Nur'un elektrizasyonuyla mnevver kalbleri tehyi ve temevvce drmemek mmkn deildir. Onun iin, selm ve muhabbetlerinize mukabil selm ve meveddetlerimiz bpayan olduu gibi, bu rabta ve itiyak ile de sizleri kucaklar ve slm hasret ve saffetle gzlerinizden perim.

Saniyen: Gnderilmesine ltfettiiniz "Hutbe-i amiye", "ekva" ve sair mahkeme karar ile mektublar melfufatn alarak fevkalhad memnun oldum. Bunun cevabn vermek zere iken,

sh: (T: 709)

Kerkk'ten Ahmed Ramazan kardeimizden gnderilen "Szler Mecmuas"n aldm. Onun iin de bnihaye tahassslerle mehun-u mesr oldum. Ona da imdi sizinle beraber teekkr babnda mektub yazyorum. Bu memnuniyet ve teekkrlere dahi cemaatimizin btn efrad itirak ederek hepinizi selmlar ve aziz Nurdalaryla kardalanrlar.

.................................................. .................................................. ......................Gerek ben ve gerekse btn ihvanmz stad Hazretlerine ball yle telakki ediyoruz: fk ve enfsten mstedlel yt- bnihayeyi en iyi tefsir edecek bir insan- kmile her asr muhtatr. Asrmzda, ark ve garbda fzl ve muktedir ok lema yok deildir; fakat fni menfaatlerden mtecerrid, srf nur-u Bki ile mtenevvir ve mtelezziz, gavs- ferd makamnda en ziyade bir mutemede ihtiya vardr. Bu evsaf- mebhuse ile stad- Kebir muttasf olduundan, zamanmzn kutbu mesabesindedir. Ona tebaiyet, tam uyulmaa lyk bir muktedabih'e iktida manasndadr. Zamann mceddidi, imam- kbras fetrete uradna gre, byle bir mrid-i azama merbutiyet vcib derecesine varmtr. te bu saika, bizi ve onlar dnmee bile sevketmeden stad- Kebir'e rabtediyor. Bunu yapan, onlardaki man bann, kendisinde mevcud bulunan nur-u aslnin, nur kaynann merkez skletindeki cazibe kuvvetine incizab ve incilabdr. Bunlar, bu eserleri imdi mtalaa ve mzakere etmekle, tahsilleri az zamanda bazsnn derhal husuliyle mnkalib olmaktadr...Yani derhal, Nur mevzuunu idrak kabiliyetiyle mtefeyyiz oluyorlar. هذَا مِنْ فَضْ&# 1604;ِ رَبّ&# 1616;ى هذَا رَحْ&# 1605;َةٌ مِنْ رَبّ&# 1616;ى Onun iin, fazl u rahmetine kar ne kadar hamd sena edilse azdr.

Bu hizmette muvaffak olmak iin, sizin binbir mkilatla ikazkr ve iradkr hareketleriniz gibi, yklmaz ve sarslmaz azim ve metanetler lzmdr. nallah her ufukta, her kuturda byle allmas, slmiyetin halas- umumsini mcib ve mntic olacaktr.

Hfz Ali

.................................................. .................................................. ...............................

sh: (T: 710)

Sorbon niversitesi slm ve Roma Mukayeseli Hukuk Krss Profesr ve Paris slm Kltr Merkezi Fahr Bakannn stad Bedizzaman Hazretlerine Yazd Mektub

21/Cemaziyelahir/1377

slmbol

Allah Yolunda Mcahid Muhterem Hazret-i stad,

Allah size uzun mr ihsan eylesin. Gndermi olduunuz kymetli hediyeniz olan kitabnz ve selmnz alarak teekkr ettim. Allah size selmet versin. Kymetli yksek eserlerinizden istifadeye muvaffak klsn.

Eskiden beri sizin yksek vasflarnz ve byk mcahedenizi iitirdim ve daima da iitmekteyim. Allah, birbirinden uzak olanlar kavuturucudur. Bizleri, sevgi ve rzasn kazanmakta muvaffak klsn. Bu fakir ve zelil kul, yksek ve aziz olan siz Kur'an hdimine teekkrlerini arzeder.