DRDNC MES'ELE

Yine Genlik Rehberi'nde izah var:Bir zaman bana hizmet eden kardelerim tarafndan sual edildi ki:"Kre-i Arz herc merce getiren ve slm mukadderatiyle alkadar olan bu dehetli Harb-i Umumiden elli gndr (imdi yedi seneden geti ayni hl) (*) hi sormuyorsun ve merak etmiyorsun? Halbuki bir ksm mtedeyyin ve lim insanlar, cemaati ve camiyi brakp radyo dinlemee kouyorlar. Acaba bundan daha byk bir hdisemi var? Veya onunla megul olmann zarar m var?" dediler. Cevaben dedim ki:mr sermayesi pek azdr. Lzumlu iler pek ok oktur. Birbiri iinde mtedhi daireler gibi, her insann kalb ve mide diresinden ve cesed ve hne diresinden, mahalle ve ehir diresinden ve vatan ve memleket diresinden ve Kre-i Arz ve nev'i beer diresinden tut.. t zyahat ve dnya diresine kadar, birbiri iinde direler var. Herbir direde, herbir insann bir nevi' vazifesi bulunabilir. Fakat en kk direde, en byk ve ehemmiyetli ve dimi vazife var. Ve en byk direde, en kk ve muvakkat arasra vazife bulunabilir. Bu kyas ile -kklk ve byklk mksen mtensib- vazifeler bulunabilir. Fakat byk direnin czibedarl cihetiyle kk dairedeki lzumlu ve ehemmiyetli hizmeti braktrp lzumsuz,mlyni ve fki ilerle megul eder.Sermye-i hayatn bo yerde imha eder. O kymetdar mrn kymetsiz eylerde ldrr. Ve bazen bu harb boumalarn merak ile tkib eden, bir tarafa kalben tarafdar olur. Onun zulmlerini ho grr. Zulmne erik olur.Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu cihan harbinden daha byk bir hdise ve bu zemin yzndeki hkimiyet-i mme dvasndan daha ehemmiyetli bir dva, herkesin ve bilhassa Mslmanlarn bana yle bir hdise ve yle bir dva alm ki: Her adam, eer Alman ve ngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve akl da varsa, O tek dvay kazanmak iin biltereddd sarfedecek.te o dva ise, yzbin meahir-i insaniyenin ve hadsiz nev'i beerin yldzlar ve mridlerinin mttefikan, kinat sahibinin ve mutasarrfnn________&# 095;__(*) Parantez iindeki not, 1946 senesine aittir.(Sh:As.20)binler vaad ve ahdlerine istinden haber verdikleri ve bir ksm gzleriyle grdkleri u ki:Herkesin, man mukabilinde bu zemin yz kadar balar ve kasrlar ile mzeyyen ve bki ve dimi bir tarla ve mlk kazanmak veya kaybetmek dvas bana alm. Eer man vesikasn salam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asrda, maddiyunluk tunuyla oklar o dvasn kaybediyor. Hatt bir ehl-i keif ve tahkk, bir yerde krk vefiyatdan yalnz birka tanesi kazandn sekeratta mahede etmi; tekiler kaybetmiler. Acaba bu kaybettii dvann yerini, btn dnya saltanat o adama verilse doldurabilir mi?te o dvay kazandracak olan hizmetleri ve yzde doksanna o dvay kaybettirmeyen, hrika bir dva vekilini; o ite altran vazifeleri brakp, ebedi dnyada kalacak gibi fak mlyaniyat ile itigal etmek; tam bir aklszlk bildiimizden, biz Risale-i Nur kirdleri; "Her birimizin yz derece aklmz ziyde olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lzmdr." diye kanaatmz var.Ey hapis musibetinde benim yeni kardelerim!.. Sizler, benim ile beraber gelen eski kardelerim gibi Risale-i Nur'u grmemisiniz. Ben onlar ve onlar gibi binler kirdleri hid gstererek derim ve isbat ederim ve isbat etmiim ki : O byk dvay yzde doksanna kazandran ve yirmi senede yirmibin adama o dvann kazancnn vesikas ve senedi ve berat olan mn- tahkikyi eline veren ve Kur'an- Hakm'in mu'cize-i mneviyesinden ne'et edip kan ve bu zamann birinci bir dva vekili bulunan Risale-i Nur'dur.Bu onsekiz senedir benim dmanlarm ve zndklar ve maddiyunlar, aleyhimde gayet gaddarne desiselerle hkmetin baz erknlarn ifal ederek bizi imha iin bu def'a gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktuklar halde, Risale-i Nur'un elik kal'asnda yzotuz para cihazatndan ancak iki- parasna iliebilmiler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter.Hem korkmaynz, Risale-i Nur yasak olmaz! Hkmet-i Cumhuriyyenin meb'uslar ve erknlarnn ellerinde mhim risaleleri -iki, mstesna olarak- serbest geziyorlard.naallah, bir zaman hapishaneleri tam bir slhhane yapmak iin bahtiyar mdrler ve memurlar, o Nurlar mahbuslara, ekmek ve il gibi tevzi edecekler.* * *