PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sayet yemin etmem gerekseWebmaster
10.12.2007, 15:39
Nefsimin kudreti altında bulunduğu Allah’a kasem ederim ki: Şayet yemin etmem gerekirse, şu üç husus üzerine yemin edebilirim:

a- Yardımdan dolayı mal noksanlaşmaz.

b- Allah’ın rızasını umarak, haksızlık edeni bağışlayan kimsenin Allah ancak kıyamet gününde üstünlüğünü arttırır.

c- Dilencilik kapısını kendisine açmayan kimseye, Allah fakirlik kapısını açmaz.

(Tirmizi, Ebu Davud, Müslim)