PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kavramlar Lûgati (Alaaddin Basar, Sadi Eren)derguiz
07.12.2006, 14:10
Kavramlar Lûgatı


Dil insanlar arasında ortak bir iletişim aracıdır, üstelik canlıdır da. Dile yeni kelimelerin girmesi ya da çıkması, bu canlılığa işaret eder. Bir de insanlık tarihinde genele göre daha farklı ve özel tecrübeler yaşayan kişi ve gruplar yaşamıştır ki, bunların tecrübelerini ya da söylemek istediklerini normal dil sınırları içinde ifade etmeleri zor olmuştur. Bu gibi kişi ve gruplar için kendilerine has ifade biçimleri gerekli olmuş, onlar da kendilerine özgü bir dil geliştirme yolunu seçmişlerdir. Özellikle farklı bilim dalları başta olmak üzere, sosyal bilimler ve din sahasında böylesi bir ihtiyaç ve tecrübeye çokça rastlanılmıştır. O sahaya has terimler, tabirler, kavramlar ya da ıstılahlar, sonra zaman içinde özel bir lügat hazırlamaya bile götürmüştür ilgili kişileri.

Böylece zamanla her bilim dalı ya da sahanın kendine özgü bir kavramlar terminolojisi oluşmuştur. Bu o kadar önemlidir ki, bugün herhangi bir alanda eğer o alana özgü bir kavramlar lügati bulunmuyorsa, o alanın bağımsızlığından bahsedilemez. Bu açıdan bakıldığında, kavramların doğru tespiti, yazımı, bir kurala bağlanması ve yine yerinde kullanımı, her bilim dalı için olduğu gibi sosyal ve dini ilimler açısından da son derece gerekli ve önemlidir.

Filozof Heidegger'in ifade ettiği gibi dil varlığın evidir. Eğer bir anlam dünyası tarihin içinde eriyip gitmek istemiyorsa, muhakkak bir 'dil evi'ne sahip olmalı ve sonra da onu korumalıdır.

İşte, şu an elinizde tutmakta olduğunuz Risale-i Nur Kavramlar Lügati de, bu bakış açısıyla ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere yazıldı.
Herkesin bildiği gibi, Risale-i Nur Külliyatı her yaş grubundan insanın merakla ve zevkle okuduğu bir eser olmanın yanı sıra, kelam ilminin önemli meselelerini halleden, okuyucularına geniş ufuklar açarak, onlara manevi alanda rehberlik eden, inançlarını takviyeyle beraber bilgi düzeylerini de yükselten bir eser hüviyetindedir.

Fakat Risale-i Nur?dan bu niyetle istifade etmek istiyen bir kişinin önüne hemen iki büyük problem çıkar. Bunlardan birincisi, eserin kendine özgü bir dili olduğu için okuyucu tarafından 'yabancı' diye tarif edilen kelimelerin fazlalığı; ikincisi ise kelam ilmine dair kavramların (ıstılahların) çokluğudur.

Bu problemlerden ilki aslında sözlük ya da lügat çalışmalarıyla kısmen halledilmiş durumdaydı. Fakat aynı şeyi kavramlar (ıstılahlar) için söylemek pek mümkün değildi. Ta ki Kavramlar Lügatı'na kadar.

Çok şükür ki bu çalışma ile büyük bir boşluk doldurulmuş oluyor. Gerek yeni okuyucular için gerekse yıllardan beri gözlerini Risale-i Nur sayfalarında gezdiren okuyucular için bir zihin berraklığı sağlamak ve anlam karışıklıklarına yol açılmaması için ehil ve erbabınca bu çalışma ortaya konmuş oldu.

Bilgisine, araştırmasına güvendiğimiz ve bu uğurda bir ömür sarfeden kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir boşluğu doldurdular. Ve önemli bir ihtiyacımızı giderdiler. Daha önce yapılmamış olması nedeniyle bu çalışma bir ilk olma ayrıcalığına sahiptir. Bu bakımdan ayrıca sevinç ve coşku duyuyoruz.

Kavramlar Lügati için şu değerlendirmeyi yapmadan da geçemeyeceğim: Bu kitap sadece 'lügat' kelimesinin çağrıştırdığı üzere sadece başka bir kitap okunurken ele alınıp istifade edilecek sıradan bir lügat olarak düşünülmemelidir. Bu çalışma aynı zamanda tek başına okunacak bir eserdir de. Evet, kelimelerin sözlük manasının dışındaki karşılığının ne olduğunu bilmeye Risale-i Nur camiası olarak hepimiz ihtiyaç duyuyorduk. Bu çalışmanın bağımsız okunması suretiyle, herkesin farklı anladığı şeyler artık doğru bir zemine de oturmuş olacaktır.

Çalışanların gayret ve emeklerini cidden tebrik ediyor, okuyanlar açısından ciddi bir istifadeye medar olacağını umut ediyorum.
Başarı Allah'tandır.
(Kitab önsözünden- Selim GÜNDÜZALP )


YAYINEVİ : ZAFER YAYINLARI
YAZARI : PROF. DR. ALÂADDİN BAŞAR,DOÇ DR. ŞADİ EREN

derguiz
07.12.2006, 14:11
yanlis yerde kitap tanitim olmasi lazim
hakkinizi helal edin