PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Güzel ahlakin faziletiWebmaster
28.11.2007, 17:34
"Allah kişiyi güzel ahlâkı ile (fazla) namaz kılan ve (fazla) oruç tutanların derecesine yükseltir."
(Ebu Davud, İbni Hibban, Hakim)

---

"Kul, (nafile namaz, oruç gibi) ibâdetleri az olduğu halde, güzel ahlâkı ile âhiretin yüksek derecelerine ve şerefli mevkilerine ulaşır. Ahlâkı kötü olanlar da Cehennemin alt tabakasına varırlar." (Taberani)

---

Gerçekten de güzel ahlâk sâhibi kimseler, farzların dışında fazladan namaz, oruç gibi ibâdetlerde bulunmasalar bile, bulunanların derece ve mevkiine kolayca ulaşabilirler. Çünkü güzel huyları onlara pek çok hayır işleme, sevab kazanma fırsatı verecektir.