Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Allah kiþiyi güzel ahlâký ile (fazla) namaz kýlan ve (fazla) oruç tutanlarýn derecesine yükseltir."

(Ebu Davud, Ýbni Hibban, Hakim)

 

---

 

"Kul, (nafile namaz, oruç gibi) ibâdetleri az olduðu halde, güzel ahlâký ile âhiretin yüksek derecelerine ve þerefli mevkilerine ulaþýr. Ahlâký kötü olanlar da Cehennemin alt tabakasýna varýrlar." (Taberani)

 

---

 

Gerçekten de güzel ahlâk sâhibi kimseler, farzlarýn dýþýnda fazladan namaz, oruç gibi ibâdetlerde bulunmasalar bile, bulunanlarýn derece ve mevkiine kolayca ulaþabilirler. Çünkü güzel huylarý onlara pek çok hayýr iþleme, sevab kazanma fýrsatý verecektir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...