Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) þöyle dedi:

 

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

 

Ýsrail oðullarýnda kendi aralarýnda kardeþlik baðý kurmuþ iki kimse vardý. Bunlardan birisi günah iþler, diðeri ise büyük bir gayretle ibâdet ederdi. Gayretle ibâdet eden kiþi diðerini günah iþlerken gördükçe ona:

 

Bu iþten vazgeç derdi. Bir gün onun bir günah iþlemekte olduðunu görünce ona:

 

Bu iþten vazgeç dediði halde o:

 

Sen beni Rabbimle baþ baþa býrak, benim üzerime bir bekçi mi gönderildin? deyince ibâdet düþkünü þahýs:

 

Allah’a yemin ederim ki Allah seni baðýþlamaz ya da Allah seni cennete koymaz dedi. Derken ikisi de öldü ve her ikisi de âlemlerin Rabbinin huzurunda bir araya geldiler. Allahu Teâlâ, gayretle ibâdet edene:

 

Sen beni bilen birisi miydin? Yoksa benim elimde bulunanlara güç yetiren birisi miydin? diye sordu. Günahkâra da:

 

−aydi, sen git, rahmetimle cennete gir, dedi. Ötekine de:

 

Alýn bunu, cehenneme götürün dedi’ buyurdu.” Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) þöyle dedi:

 

Nefsim elinde olan Allah’a yemîn ederim ki o dünyasýný ve âhiretini mahveden bir söz söylemiþtir.

 

(Ebu Davud)

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...