Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ebu Hureyre Radiyallahu anhtan rivayetle, Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:

 

"Sevdiðin kimseyi severken sevginde ölçülü ol. Günün birinde düþmanýn olabilir. Kýzdýðýn kimseye de kýzmakta çok ileri gitme, ihtiyatlý ol, bir gün olur, senin dostun olabilir."

 

(Tirmizi/Birr 60)

---

 

 

Hayatýn türlü türlü cilve ve deðiþmeleri vardýr. Bugün dost olan yarýn düþman, bugün düþman olan da herhangi bir münasebetle yarýn dost olabilir.

 

Binaenaleyh, dostluk, bütün sýrlarýný ortaya dökmek, tedbiri elden býrakmak noktasýna vardýrýlmamasý gerektiði gibi; düþmanlýk da ileride birbirinin yüzüne bakamýyacak dereceye getirilmemelidir. Akýl ve saðduyu bunu gerektirir. Ýþte, bu hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz ümmetine bu gerçeði hatýrlatýyor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...