Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rasulullah (s.a.v) bir gün zilzal suresindeki þu ayeti okudu: "Yeryüzü o gün haberleri anlatacak"...

Ardýndan sordu : "Yeryüzünün anlatacaðý haberlerin neler olduðunu biliyormusunuz?"En iyisini ve en doðrusunu bilir ALLAH (c.c) ve Rasulu (s.a.v) bilir dediler".

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) þöyle buyurdu: "Kadýn, erkek her kulun yeryüzü üzerinde iþledikleri amellere yeryüzü kýyamet günü

þahitlik edecek ve " Kul, þu ayda þu günde þöyle þöyle ameller yaptý diyecektir"... [Tirmizi, Kýyamet 8]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...