Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

“Âlimlere tabi olun! Onlar, dünyanýn ýþýðýdýr.” (Deylemî”)

 

“Âlimin âlim olmýyana üstünlüðü, peygamberin ümmetine üstünlüðü gibidir.” (Hatib)

 

“Âlimin abide üstünlüðü, dolunayýn, yýldýzlara olan parlaklýðý gibidir.” (Ebu Nuaym)

 

(Âlimlerin mürekkebi, þehidlerin kaný ile tartýlýr, âlimlerin mürekkebi, aðýr gelir.” (Ý.Neccar)

 

“Âlim, Allahýn emin olduðu, güvendiði kimsedir.” (Deylemî)

 

“Âlimler, yeryüzünün kandilleri, peygamberlerin halifeleri, benim ve diðer peygamberlerin varisleridir.” (Ebu Nuaym)

 

“Âlim ölünce,denizdeki balýklar bile, kýyamete kadar ona istiðfar eder” (Deylemî)

 

“Kýyamette abide Cennete gir, âlime ise halka þefaat için bekle! denir.” (Ý Maverdi)

 

“Âlimler (ebedi saadet yolunu gösteren, Cennete götüren) birer kýlavuzdur, rehberdir.” (Ý.Neccar)

 

"Ümmetimin âlimleri, hiçbir zaman dalalette birleþmezler. Ýhtilaf olunca sivad-ý a'zama [âlimlerin ekseriyetinin bildirdiði yola] tâbi olun!) [Ýbni Mace]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...