Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

KADÝR GECESÝ'NÝN FAZÎLETÝNE DÂÝR HADÎSLER

 

- Ubâde b. Sâmit (r.a) þöyle demiþtir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere Hâne-i Saâdetinden çýktý. Derken Müslümanlardan iki kiþi kavga ettiler. Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi'ni haber vermek üzere çýkmýþtým. Filân ile filân kavga ettiler de ona dâir olan bilgi kaldýrýldý. Ýhtimâl ki hakkýnýzda bu daha hayýrlýdýr. Artýk siz, Kadir Gecesi'ni yirmiden sonraki yedinci veya dokuzuncu veya beþinci gecelerde arayýnýz

 

- Ýbn-i Abbâs (r.a)’dan rivâyet edildiðine göre, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem þöyle buyurmuþtur: Ashâb'ým! Siz leyle-i Kadr'i Ramazan'ýn aþr-ý ahîrinde arayýnýz! Leyle-i Kadir, ya Ramazan’ dan dokuz gece kala, yâhut yedi gece kala, yâhut da beþ gece kaladýr

 

- Âiþe (r.a)’dan þöyle dediði rivâyet edilmiþtir: Ramazan'ýn son on günü girince, Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem ibâdet konusunda daha da ciddî bir sa'y ü içtihâd arz ederlerdi. Gecesini ihyâ eder, ehl ü âilesini de ibâdet için uyandýrýrdý.

 

- Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim, imânýndan dolayý ve mükafatýný yalnýz Allâh'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiþ günahlarý affedilir.

Link to comment
Share on other sites

Bu hadislerden Kadir gecesinin "gizli" oldugu anlasiliyor ve Ramazan'nin son 10 gününe aranmasinin gerektigi belirtiliyor. Ama nasil oluyor'da tam olarak Bayrama 3Gün kala Kadir gecesi diye ilan ediliyor. Bencese son on gün denildigine göre, genel anlamda bir günü belirleyip, "bu gün veya su gün" olabilir demek ve takvim'lere o günü Kadir gecesi denilmesini pek hos karsilamiyorum, cunki insana gercekten bugün %100 Kadir gecesiymis gibi etkiliyor, halbuki olmiyada bilir?!?
Link to comment
Share on other sites

Kadir Gecesinin 27. günde olmasi ihtimali cok büyük. Bunu Islam alimleri tespit etmis.

evet dogru, kadir gecesi 27.gecedir diye bir cok alimler kanaat getirmisler, ama tek sayilarada dikkat cekmisler, misal ramazanin son 10 gunu icerrisinde arayin deniliyor, yani 21,23,25,27 olabilir..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...