Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Muaviye’den (Radiyallahu Anh) :

 

"Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam) buyurdu ki:

 

– Kim, insanlarýn kendisi için ayaða kalkýp hürmet ve tazimde bulunmalarýný isterse, cehennemdeki yerine hazýr olsun..."

 

(Ebu Davud)

 

---

 

Bu hadis-i þerifte, insanlarý kibir ve gururdan sakýndýrmak vardýr. Ýnsanlarýn kendisine ayaða kalkmalarýný isteyen, tazimde bulunulmasýný bekliyen, kendini hürmete þâyân olarak gören kimse, kibir ve gurur içindedir.

 

Kibir ve gurur ise, insaný cehenneme düþüren kötü bir vasýftýr.

 

Ýnsan, hürmete lâyýk kimselere karþý hürmet ve saygý duymalý; ama kendisini zorla saydýrmaða kalkýþmamalý, hürmet edilmesi gereken deðerde biri olarak görmemelidir.

 

Ýslâm edebinde, hürmet istenilmez ve beklenilmez. Belki verilir. Verildiðinde de bundan memnun olunmaz. Kibirlenip þýmarýlmaz. Bir þöhret ve âfet olarak düþünülür. Kabul edilse bile nefsin liyakati deðil, Allah’ýn ikramý olarak deðerlendirilir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...