Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Yemeklerinizi topluca yiyiniz. Ayrý ayrý yemeyiniz. Þüphesiz ki, bir kiþinin yiyeceði 2 kiþiye de yeter. Ýki kiþinin yemeði, 5–6 kiþiye yeter. Þüphesiz ki, bereket cemaattedir."

 

(Bezzar)

 

---

 

Bu hadis-i þerifte mü’minler cemaatleþmeye teþvik edilmektedir.

 

Yalnýzca kendini düþünerek ferdî yaþamaktan, bir nevi kaçýndýrma vardýr.

 

Toplu olmanýn, cemaat halinde hareket etmenin sayýsýz faydalarýndan biri de, Allah’ýn cemaate verdiði yardým ve berekettir.

 

Ýnsanlar, tek baþlarýna duymadýklarý bir güç ve kuvveti, yardým ve bereketi, cemaat þuuru, birlik ruhu içinde hareket ederken bulurlar. Bu cihetle cemaatte rahmet de vardýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...