Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Zeyd bin Hâlid el-Cühenî’den (Radiyallahu Anh):

 

Resûlüllah (Aleyhisselatü Vesselam), Hudeybiye seferinde, geceleyin yaðan yaðmurdan sonra bize sabah namazý kýldýrdý. Namazdan çýkýnca cemaata dönüp:

 

– Biliyor musunuz Rab Teâlâ, bu gece ne buyurdu? diye sordu.

 

Ashâb-ý kirâm:

– Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler.

 

Resûlüllah þu açýklamayý yaptý:

 

– Allah Teâlâ buyurdu ki: Kullarýmdan kimi bana iman ederek, kimi de inkâr ederek sabahladý. Her kim ‘Allah’ýn fazl ve rahmeti ile yaðmur yaðdý’ dedi ise, iþte o bana iman etmiþtir. Her kim de, ‘Filan ve falan yýldýzlarýn doðup batmasý ile bize yaðmur yaðdý’ dedi ise, iþte o kimse, bana iman etmemiþ, yýldýza inanmýþtýr.

 

(Buharî-Müslim)

 

---

 

Bu hadiste; yaðmur, fýrtýna, sel vs. gibi hâdiselerin, tesadüfen cereyan eden veya tabiat tarafýndan yaratýlan doðal olaylar olmayýp Allah’ýn takdiri ve iradesiyle meydana geldiði ifade edilmektedir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...