Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki:

 

"Erkek-kadýn her müminin, cennette bir vekili vardýr.

 

Kur’an okuduðu zaman, ona orada köþkler yapar.

Tesbih çektiði zaman, ona orada aðaçlar diker.

Bunlardan vazgeçtiðinde de, hiçbir þey yapmaz."

(Ramuzu’l-Ehadîs)

 

---

 

Dünyada müminin iþlediði her amel, yaptýðý her hayýr ve ibadet, bir cennet nimeti olarak derhal karþýlýðýný bulmakta, geciktirilmeksizin hemen ücreti ödenmektedir.

 

Hadisin ifadesine göre, bu ödüllendirme iþini, müminin cennetteki vekili (yatýrýmcýsý) bizzat takip etmektedir.

 

Yapýlan iyilikleri, anýnda cennet yatýrýmýna çevirmektedir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...