Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Abdurrahman Ýbn Aclan (Radiyallahü Anh) rivayet ediyor:

 

"Allah Resûlü (Aleyhisselâtü Vesselâm) bir gün, sahabilerine þöyle buyurdu:

 

– Sizden biriniz Ebu Zamzam gibi olmaya güç yetiremez mi?

 

Sahabiler sordular:

– Ebu Zamzam kimdir, ya Resûlallah?

 

Peygamberimiz (Aleyhisselâtü Vesselâm) þöyle cevap verdiler:

– Ebu Zamzam, sizden önce yaþamýþ kiþilerden biridir (Her sabah þöyle dua ederdi:)

 

"Allah’ým! Bana söven (gýybetimi yapan, aleyhimde bulunan) kullara hakkýmý baðýþladým..."

 

(Ebu Davûd)

 

---

 

Olgun bir mü’min, o derece iyiliksever ve baðýþlayýcýdýr ki, kendi aleyhinde konuþan, hakkýnda kötü düþünen kiþileri bile affeder. Hiç kimsenin kendisi yüzünden kötü duruma düþmesini istemez.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...