Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Ýman ile hased, bir kulun içinde birlikte yerleþmez."

 

(Ýbn-i Hibban, Beyhaki)

 

---

 

Hased duygusu, bir insandaki özellik ve güzellikleri çekememe, kýskanma, o nimetleri yitirmesini isteme ve ayný güzelliklerin sadece kendinde olmasýný arzulama halidir.

 

Böyle bir istek ve arzunun, Allah’a ve kadere imanla baðdaþtýðýný söylemek mümkün deðildir.

 

Çünkü hased konusu olan nimetleri hased edilen kiþiye veren, lutfeden Allah’týr. O nimetlere hased etmek, Allah’ýn hikmetini ve takdirini yersiz ve haksýz görmek anlamýna gelir. Allah’ýn lâyýk görmediði nimetlere, kiþinin kendi kendini lâyýk bulmasý Rabbine saygýsýzlýk ve haddini bilmeyiþtir.

 

Bu sebepledir ki, hased duygusunun dolu olduðu bir kalpte iman zayýf kalmaya, hatta o kalbi terketmeye mahkumdur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...