Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Resûlullah (Aleyhisselâtü Vesselâm) buyurdu ki:

 

"Ne hasedlik, ne koðuculuk, ne de falcýlýk yapan kimseler benden (ümmetimden) deðildir. Ben de onlardan deðilim."

 

(Taberani)

 

---

 

Hadiste, olumsuz 3 büyük davranýþ üzerinde durulmakta, bu davranýþlarýn Ýslâmla baðdaþmýyacaðýna aðýr bir dille iþaret edilmektedir.

 

Bu davranýþlar:

 

1. Hased duygusuyla hareket etmek;

 

2. Ýnsanlar arasýnda söz taþýyýp onlarý birbirlerine düþürmek ve düþman hale getirmek;

 

3. Falcýlýk yapýp insanlara gelecekle ilgili boþ ümitler vermek, yersiz hayallere itmek, yanlýþ telkinlerde bulunmaktýr.

 

Ýslâm bu davranýþlarý þiddetle reddeder. Allah Resûlü (Aleyhisselâtü Vesselâm), bu davranýþ sahiplerini kendinden uzak saymýþtýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...