Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Allah bir kulun yok olmasýný arzu ettiði zaman ondan hayayý (kötülük iþlemekten utanma duygusunu) kaldýrýr."

(Ýbn-i Mace)

---

 

"Dört þey Peygamberin sünnetlerindendir: Haya, güzel koku kullanmak, misvak (diþ temizliði) ve nikah (evlenmek)"

(Tirmizi, Ahmed)

---

 

"Her dinin bir (ideal) ahlâký vardýr. Ýslâm’ýn ahlâký da hayadýr."

(Ýbn-i Mace, Muvatta)

---

 

Bu mealdeki hadisler, haya duygusunun yüce bir haslet olduðunu ortaya koymaktadýr.

 

Haya duygusunu bu derece yücelten sebep ise, haya hissinin insaný kötülükleri iþlemekten alakoyan en büyük ve en etkili fren olmasýdýr. Hayasýný yitiren insan günahlara ve kötülüklere tereddütsüz, çekinmeksizin dolu dizgin atýlýr. Böylece kendisini yok olmaya namzet hale getirir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...