Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Âiþe annemiz anlatýyor:

 

– Allah Resûlü buyurdu (Aleyhisselatü Vesselam) ki:

 

"Âdemoðlu, Kurban bayramý günü Allah katýnda (kurban keserek) kan akýtmaktan daha sevimli bir amel iþlememiþtir. Zira o kestiði kurban, kýyamet gününde, boynuzlarý, kýllarý, týrnaklarý ile (ortaya) gelecektir. Kurbandan akan kanýn damlasý yere düþmeden Allah katýndaki bir mekana ulaþýr (Allah yanýnda kabul olunur). Öyle ise, kurban kesmeyi, (nefsinize aðýr gelmeden) gönül hoþluðu içinde yerine getirin.

 

(Tirmizî/Edâhî; Ýbn-i Mace/Edahî)

 

---

 

Rezîn’in rivayetinde þu ek vardýr:

 

"Kurban sahibi için, onun her kýlýna karþý bir sevap vardýr."

 

---

 

Bu hadiste, kurban kesimine, hayvan haklarý, hayvan sevgisi gibi bahaneler ileri sürerek karþý çýkmanýn yersiz bir duyarlýlýk olduðuna iþaret vardýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...