Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Allah´tan hakkýyla hayâ etmek, baþýný ve onda bulunan âzalarýný (günahlardan) korumak, karnýný ve onun içinde olanlarý muhafaza etmek, ölümü ve çürümeyi hatýrlamaktýr."

 

(Tirmizi, Taberani)

 

---

 

Gerçek hayâ, bütün âza ve duygularýný günahlardan korumak, Allah´ýn yasakladýðý þeyleri iþlemekten alýkoymak demektir. Bunun da yolu ölümü her an düþünmekten, kabri hatýrlamaktan geçer.

 

Sadece insanlar gördüðü zaman yaptýðý çirkin iþten utanýp yüzü kýzarmak, insanlar görmediði vakitler o gibi kötü þeyleri iþlemekten sýkýlmamak, hayâ sâhibi sayýlmak için yeterli deðildir.

 

Gerçek haya, insanlar görse de görmese de Allah´ýn yasakladýðý çirkin ve kötü davranýþlardan uzak durmak demektir. Çünkü insanlar görmese bile, Allah görmektedir. Kendisinden utanýlmaya en lâyýk olan da O´dur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...