Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Abdullah Ýbnu´þ-Þihhîr´den:

 

"Bir gün Resûlüllah Efendimizin (asm.)yanýna gittim. O sýrada Tekasür sûresini okuyorlardý. Sûreyi tamamladýktan sonra þöyle buyurdu:

 

- Âdemoðlu, 'malým, servetim´ diyor. Ey Âdemoðlu! Yeyip bitirdiðin veya giyip eskittiðin, yahut sadaka olarak verip önceden âhirete gönderdiðinden baþka senin mal ve servetin var mý? (Geride býraktýðýn senin deðil, mirasçýlarýn malýdýr).

 

(Müslim/Zühd 34; Nesai/Vesâya 1; Tirmizi/Tefsir, Tekasür)

 

---

 

Ýnsanýn mal ve servetinden "benim" diyebileceði kýsým; yediði, içtiði, bir de sadaka olarak daðýttýðý, Allah yolunda harcadýðý miktardýr. Bunlarýn dýþýnda kalan mal ve servetin, ancak bekçisidir. Sahipliði görünüþte ve zâhirdedir. Çünkü o servet, kendisi ile gelmeyecek, vefat ettiðinde mirasçýlara intikal edecektir. Þu halde insanýn kullanamadýðý, sahiplenemediði bir servet ile övünmesi boþtur ve yersizdir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...