Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ka´b bin Ýyâz´dan:

 

Peygamberimiz (asm.) þöyle buyurmuþtur:

"Her ümmet için bir fitne vardýr. Benim ümmetimin fitnesi de maldýr."

(Tirmizî/Zühd 26)

 

---

 

Peygamberimizden (asm.) nakledilen mal ve maddeyi kýnayan bu gibi ifadelerin gayesi, mal ve maddeden gelebilecek tehlikelere karþý mü´minleri ikazdýr.

 

Nitekim bütün terakki ve kalkýnma hareketleri yoksulluk ve darlýktan doðduðu halde, duraklama ve gerileme hareketleri de, doruk noktasýna ulaþan bolluk ve zenginliðin getirdiði ahlakî gevþeme ve sefahetle baþlamaktadýr.

 

Mal ve madde, Rabbimizin rýzasýna uygun, yerinde kullanýlýrsa, beraberinde getireceði rehavet ve þýmarýklýða düþülmezse, insan için ne büyük bir nimettir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...