Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Abdullah bin Selam, bir gün, sýrtýnda bir bað odun olduðu halde çarþýya uðradý.

 

(Kendisini bu halde görenler):

- Allah seni, böyle bir iþe muhtaç kýlmadýðý halde, seni bunu yapmaya yönelten þey nedir? diye sordular.

 

Abdullah bin Selam, þu cevabý verdi:

- Ben, içimden kibri atmak istedim. Çünkü Allah Resûlünün: "Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse, cennete giremez." buyurduðunu iþittim.

 

(Taberani, Esbehani)

 

 

 

Olgun mü´min, kendinde olan meziyet ve nimetleri nefsine vermez; Allah´ýn lütuf ve ihsaný olarak kabul eder. Bu sebeple de kibre ve gurura kapýlmaz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...