Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Link veriyorum hem nurmektebi tanitimi icin

 

 

Belgesel hakkýnda Kýsa Bilgi:Said Nursi hakkýnda bilinmeyen bir çok þey “Yolcu” belgeseliyle ortaya çýkacak. Bazý insanlarýn etkisi, kendilerinden uzun yaþar. Bediüzzaman Said Nursi onlardan biri. Bitlis’in ücra bir dað köyünde baþlayan yaþamýnda, 19. yüzyýlý 20.yüzyýla baðlayan sancýlý bir yolun yolcusu oldu… Osmanlý’nýn yerini Cumhuriyet’e devrine ve iki dünya harbine tanýklýk etti. Ýsyanlar, savaþlar, sürgünler, mahkemeler, esaretler gördü. Koþulsuz biat edenleri ve peþinen reddedenleri oldu. Öldüðünde ardýnda “Nurculuk” akýmýný býrakmýþtýr.

 

 

 

http://www.nurmektebi.net/forum/index.php?topic=1396.new#new

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...