Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Su pis bir adama:

 

- "Ey pis adam koþ bana gel ki seni temizleyeyim." dedi.

 

Pis adam:

 

- "Sudan utanýyorum." dedi.

 

Su bunun üzerine:

 

- "Eðer utanýrsan nasýl temizleneceksin, bu pislik benim dýþýmda nasýl temizlenir." dedi.

 

 

* Gönül ten havuzunda çamura bulandý, ama ten gönül havuzunda temizlendi.

 

* Ten deniziyle gönül denizi birbirine bitiþiktir, fakat aralarýnda bir berzah - bir aralýk - vardýr, birbirlerine kavuþmazlar.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...