Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kitap 2007'de cikmis olmasindan dolayi anlatilan bazi konular güncel olmasada, (ilginc olani buya) cogu konular 3yil gecmis olsa bile güncelligini koruyor. Onun icin okunmaya deger bir kitap..

 

http://www.kitapokuyoruz.com/kapak/2051-Ask-Cografyasinda-Konusmalar.jpg

Link to comment
Share on other sites

kitabin kapak yazisi:

 

Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Þirin gibi hikâyelerimiz var. Bugün bile yüzlerce türkümüz, bu hikâyelerden alýnmadýr. Bu aþýklar, çok acý çekerler ama buluþamazlar. Hikâyenin sonu ise çok enteresandýr. Aslý, gerdeðe girmek için düðmelerini çözerken elbisesi alev alýr, yanar. Kerem de yanar. Aþkla yanarlar ve yine buluþamazlar. Fakat hikâye burada da bitmez. Kerem ile Aslý’nýn külleri kalýr ve küller birbirine karýþýr… Ýþte Anadolu topraklarý: Kayseri, Erzurum, Bursa, Ýskenderun… Kerem ile Aslý’nýn külü. Bu topraklarda anneannelerimiz, dedelerimiz, birbirinin küllerine karýþtý. Biz burada insanlýðýn külüne karýþtýk. En çok ziyaret edilen, tarihin en çok mezar adlarý taþýyan, sandukalarýn, kral mezarlarýnýn, evliya türbelerinin en çok olduðu topraklardayýz. Bu topraklar, Kerem ile Aslý’nýn külüdür ve bu kül, bizi ilahi tutkallarla baðladý. Þimdi bize etnik ayrýmcýlýk dayatýyorlar. Ama hiçbirimizin annesi, babamýza aþýk olurken, ‘bu, inþallah Çerkez’dir, Boþnak’týr’ demedi. Ancak hepimizin annesi ve babasý, bir düðünde karþýlaþtýklarý zaman, ‘seni yaratan ne güzel yaratmýþ, ben sana kurban olayým’ demiþtir. Biz, Allah’ýn yarattýðý her insana evlenirken kurban olduk, çoluk çocuk kurban olduk. Bu topraklara da kurban olduk. Biz, þehirlerimizi böyle kurduk. Birliðimizin temelinde, bu aþk felsefesi, bu evliyalar ve bizi kardeþ yapan bu türküler, bu halaylar, bu kemençeler yatýyor...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...