Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://nazli.edali.sitemynet.com/mynet_resimlerim/canakkale_6.jpg

 

 

Türk tarihinin son dönem varlýk- yokluk mücadelesi anlamýna gelen Çanakkale Zaferi, son yýllarda yazýlan kitaplar, belgesel, ve çizgi filmlerden sonra, þimdi de senaryosu þehit mektuplarý okunarak yazýlan 'Kýnalý Kuzular' adlý 13 bölümlük televizyon dizisiyle ekranlara geliyor.

 

Çanakkale Zaferi'nde on binlerce þehit Mehmetçiðin kaleminden yazýlmýþ 13 mektuptan yola çýkýlarak hazýrlanan dizinin senaryo konseptini tarihçi-gazeteci Ömer Erbil, yapýmcýlýðýný 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' gibi dizilerde aldýðý rollerden tanýdýðýmýz tiyatro ve televizyon dünyasýnýn tanýdýk yüzü Ahmet Yenilmez yapýyor. Yönetmenliðini Tunç Davut'un üstlendiði dizinin senaryo yazarlarý ise Ercan Akýn ve Deniz Ülgen.

 

Ömer Erbil, Dönemin Osmanlý toplumunun sosyal durumunun gözler önüne serileceði dizi filmde belgesel deðil, drama yapýyoruz. Gerçek bir mektubu alýp kendi hayal dünyamýzý da kullanarak hikayeler yazdýk. Ýzleyicilere zaferin hangi þartlarda kazanýldýðýný göstereceðiz. '70 milyonu Çanakkale'ye götüremiyorsak, Çanakkale'yi 70 milyona getiririz' düþüncesiyle bu çalýmaya imza attýk dedi. Dizi 22 Kasým'dan itibaren 65'er dakikalýk bölümlerle TRT ekranlarýnda yayýnlanmaya baþlanacak.

 

 

http://rapidshare.com/files/5278304/Kinali.Kuzular.BL.01_Upload_By_Tolga1979.part1.rar

 

http://rapidshare.com/files/5262358/Kinali.Kuzular.BL.01_Upload_By_Tolga1979.part2.rar

 

http://rapidshare.com/files/5265236/Kinali.Kuzular.BL.01_Upload_By_Tolga1979.part3.rar

 

http://rapidshare.com/files/5268566/Kinali.Kuzular.BL.01_Upload_By_Tolga1979.part4.rar

 

http://rapidshare.com/files/5268584/Kinali.Kuzular.BL.01_Upload_By_Tolga1979.part5.rar

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...