Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hakikakat ve Hurafe

Dücane Cündioglu

 

Nihayet kavustum :)

yine muhtesem bir Cündioglu eseri:

    Hakikat ve Hurafe herkese hitab etmiyor; bilakis, herkesin dýþýnda kalabilmeyi baþarmýþ küçük ve seçkin bir azýnlýðý; yani hakikat ile hurafe arasýndaki ‘ve’ baðlacýný kaldýrabilme gözüpekliðini gösterebilenleri kendisine muhatab alýyor; zira ancak ehl-i kýllet, esas itibariyle her hakikat'in bir hurafe, her hurafe'nin bir hakikat olabileceðini lâyýký vechile takdir edebilir ve sadece onlar hurafelerinin zerresini dahi feda etmemek hakþinaslýðýný gösterebilir.
     
    Hakikat ve Hurafe’nin ateþi; söz'ün hurafesine, yazý'nýn hakikatine olan güvenlerini kaybetmemek amacýyla yola revân olup sýrf kýyýlardan çakýltaþý topladýklarý için evlerine dönmekte geciken/geç kalan haþarý çocuklarýn dikkatini çekmek için yakýldý. Sahillerin bu haþarý çocuklarý, biraz ötelerinde yanmakta olan ateþi görebilirlerse þayet, o ateþin yaný baþýnda týpký kendileri gibi gecikmiþ/geç kalmýþ bir arkadaþlarýnýn daha olduðunu ve eve dönebilmek için (evet sadece eve dönebilmek için) elindeki çakýl taþlarýyla denizi doldurmaya çalýþtýðýný fark edeceklerdir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...