Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aþkname

 

Prof. Dr. Ýskender PALA


  Bütün iyi dilekler ve selamlardan sonra...
   
  Dilenciden sultana, köleden efendiye
   
  Hâným hey!..
   
  Sen ki mahabbet gülistanýma revnak baðýþlayaným, efendimsin,
   
  Sen ki arzum, emelim, hicraným ve elemimsin,
   
  Ayrýlýðýndan dolayý yardým dilenmeye takatim yok senden, kapýnda kendini kaybedenlere gýptayla geçen ömrümde bir takate de ihtiyacým kalmadý artýk. Sevgili eþiðinde ölene deðil sað kalana þaþmak gerekir, der bir bilge ama ben senden uzakta, aþkýnla hasta, ama aþk sayesinde sýhhatteyim.

  Araya bunca yýlýn hasreti girmiþken bir gün seni görmeye dayanabilir miyim bilmem, ama her sabah seni görüyor ve yüzünden aldýðý güzellik ile insan içine çýkýyor diye güneþe, eþiðini döne dolaþa senden nur çalýyor diye her akþam mehtaba bakýyorum, bilesin.
   
  "Bugün nasýlsýn ey kâinatýn baþý dönmüþ yýldýzý?" diyorum ona, hasbýhal ediyorum; "Ne haldedir sevgilim, hoþ mudur, sofaca mýdýr Ýstanbullar sultaný bugün?" diye tekrar soruyorum. "Hiç benim bulunduðum yerden daha kederli bir âleme doðdun mu sen; hiç aþkta altüst olmuþ bencileyin bir firkatzede üzerine parladýn mý?" diye sitem ediyorum bazen...
   
  Velhasýl günlerce ve gecelerce güneþlere ve aylara durmadan ve dinlenmeden seni soruyorum, hâlâ bir haberini alamayýþýmý þikâyetle söylüyor, anlatýyorum.
   
  Senin beni unutma ihtimalini hatýrlayýp çýldýrýyorum bazý günler ve bazý geceler yüzünü eskisi gibi hayal edemeyeceðimden korkup kahroluyorum. Sonra tevbeler ediyorum. Seni unutma ihtimalini düþündüðüm için.
  Asknâme kapak yazisi

"Aþk yeniden dönecek. Bu, evden kaçan kýzlarýn geri dönmesi gibi bir þey. Sevmediðiniz müddetçe hayattan lezzet alamayacaksýnýz (!)

 

Daima somurtkan bir yüzle yaþanamaz. Ýnsan olarak hepimiz sevmekten sorumluyuz. Bu sorumluluðu yerine getiremeden de insaniyet vasfýna sahip olamayacaðýz. Aþk üzerinde bu kadar durmamýn bir baþka nedeni de insanlara nezaketi hatýrlatmaktýr. Küstüklerimizle barýþacaðýz. Aþk da barýþacaðýmýz asil duygulardan biri. Ve bugün aþk zannettiðiniz ne varsa hepsini çöpe atmak için hazýrlanýn." diyor yazar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

"Onun askiyla aglayisim, ayriliginin acisinda buldugum lezzettendir.

Eger bu aglayis bana lezzet vermeseydi onu her defasinda daha cok özlemezdim.

Eger sevgilinin ayriligini cekmekte gizli bir haz olmasaydi, nasil olurdu da onu hatirimdan silip atmaya calismazdim!

Hasret denilen sey, acidaki lezzetin ta kendisi olsa gerek; yoksa ayrilik neden aski cogaltsin ki!..."

 

Ebubekir Efendinin Tiryandafila icin gaybinda söyledikleri... (s.65)

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

"Kandil ışığının kırıldığı tül ferace altındaki gerdanı gümüşten bir sonbahar akşamıydı da sanki, karabiberi andıran beni, o dolunay önüne düşmüş şairin karabahtının yıldızıydı. Bu güzeli bir şiirinde övemeye kalksa, söylediği herşeyi söyleyeceği şeyler kadar eksik kalırdı ve bu şiir bir destan olsa da söz bitmezdi."

 

Benim için 5 hikayeden oluşan ve kanun müzikleri eşliğinde okuduğum bir efsane...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...