Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Insan - Dücane Cündioglu´nun kaleminden felsefî bir eser...

Nuh gemisine almadý beni; tektim çünkü.

Elendim ve eleniþin sýrrýný sulara gömdüm.

Sahilsizdim. Hakikat gibi.

Bir türlü göremedi dünya, ben bir hakikat idim.

 

Hakikat niçin hep yaþlý, niçin hep ýslak?

 

Kavrayan mýsýn, kavranan mý?

 

Delilik özgürlüktür

 

Kalbin kalbe secdesi

 

Hayy’dan gelen hû’ya gider

 

Hz. Ýnsan’ýn tevazusu

 

Hep tevazu

 

Hikmet ve cinsellik

 

Sana benden kalan ne?

 

Bilmek niçin ýstýrap verir?

 

Boþa konuþabilirsin, ama boþu konuþamazsýn

 

 

Zâhirde bâtýný, zanda ilmi teþhis etmek, gölgede ýþýðý, alacalýda beyazý bulmaya çalýþmak gibidir. Hakk'ý hakla, ilmi ilimle bilmelidir.

Leðende mehtabý seyredenler, baþlarýný kaldýrýp gözlerini sevgilinin güzel yüzüne çevirmeyi bilmeyenlerdir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...