Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.kidap.com.tr/_cresim/_200_29558.jpg

 

 

Arka Kapak:

 

"Odadan gelen fýsýltýlara kulak kabarttý. Yatmak üzere olan kýzýnýn sesini duyabiliyordu. Anlam veremediði sözler fýsýldýyordu. Kapýyý yavaþça araladý. Minik kýz ellerini açmýþ dua ediyordu. Yavaþça yanýna vardý. Saçlarýný okþudaý. "Bu nasýl bir dua? " diye sordu. "Ben de böyle dua etmek istiyorum." Küçük kýz cevap verdi: "Ben harfleri söylüyorum. Allah harfleri bir araya getirip benim için dua yapacak."

 

 

Çoðumuz bir zamanlar sadece harflerini söyleyebildiðimiz bir dua idi... Bedeninin hiçbir ayrýntýsýný bilmeden istedi çocuðumuzu. Hiçbir duygusunu tanýmadan istedik çocuðumuzu. Adýný bile koymadan istedik. Sonra geldik. Gönderildi. Doðdu. Çocuðumuz oldu. En sevdiðimiz oldu. Kalbimize sokuldu. Sevdik onu. Herkesten çok sevdik. Sadece harflerini fýsýldamýþtýk oysa: "Ç-O-C-U-K". Yaratcýmýz harfleri bizim için bir araya getirdi. Duamýza en güzel biçimi verdi. Çocuðumuz kabul edilmiþ en güzel duamýz oldu.

 

 

Çocuðumla Her Güne Bir Dua, kabul edilmiþ en güzel duamýzýn dudaðýna kabul edilecek güzel dualar deðdirmek için hazýrlandý."

 

 

Cok güzel bir kitap :daumhoch: Cocugu olanlara duyrulur :zwinker:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...