Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yaranýn merhemi kaþýnmak olamaz. Güneþ yeri kavururken bir kývýlcým bir orman yakar. Savaþ ihtimali yokken bile gözünü kýrpmadan bekleyen nefer gibi, yara almamak için nefsin hilelerine karþý her an teyakkuzda olmak gerekir. Günaha giden yola girmemek; yýlanlarýn, çýyanlarýn sýzacaðý kapýlarý kapamakla mümkündür.

 

Bir bakýþ, bir gülüþ, bir dokunuþ nice hayatlarý söndörmüþ, nice yuvalarý yýkmýþ, nice günahý, tecavüzü, cinayeti, anormalliði beraberinde getirmiþtir. Fenalýklara iten sebepleri ortadan kaldýrmak aklýn gereðidir.

 

Zira, kaymamak için ayaklar kadar zemin de önemlidir. Allah'ýn kullarý için çizdiði yol günahlarýna ta baþtan önlenmesidir.

 

(Arka Kapak)

 

7-70 e herkese tavsiye ederim, sahane bir eser.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...