Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Risale-i Nur talebelerinin yakýn geçmiþte derin iz býrakan o eþsiz iman mücadeleleri üzerine düþünürken hep o kadim soruya varýrsýnýz: Ýyi ile kötünün mücadelesi nerede baþlar!

Nur’un tarihine iliþkin her metin, dolaylý yoldan bu sorunun cevabýný verir aslýnda. Konu insanlýk tarihi kadar eskidir ve Mefisto-Faust kavgasýyla baþlamýþtýr. Rahmi Erdem’in, yeni kitabý ‘Bediüzzaman ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi’nde (Timaþ Yayýnlarý) anlattýðý da, bu mücadelenin son perdesindeki bir bölümden baþka bir þey deðil.

 

 

 

Tavsiye edilir;)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...