Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ilk görünüste sirf zayiflama ilgili sanabilirsiniz, hedef odur, ama okumaya basladiginiza anlarsinizki beynin gücünü tarif eden, ve arastimalarla beyin ile ilgili neler ögrenecegimizi anlatan bir kitap..gercekten tavsiye ederim..

 

hem zayifliga hemde beynimizi algilamamizda cok faydali bir kitap;-)

 

 

Yasemin Soysal, Yüksek Lisans Tezi araþtýrmasý olarak zihnin beden üzerindeki etkilerini araþtýrmaya baþladýðýnda, insanlarýn kolayca kilo vermelerini saðlayacak bir sistem geliþtirebileceðini hayal bile etmiyordu. Fakat geliþtirdiði yöntemi kilo problemi yaþayan yaklaþýk 1000 kiþi üzerinde denedi. Sonuçlar inanýlmazdý! Kilo sorunu yaþayan kiþiler hýzla ve son derece saðlýklý bir þekilde kilo vermekle kalmýyor ayný zamanda yaþamlarýnýn pek çok alanýnda da olumlu ilerlemeler kaydediyorlardý. Üstelik karmaþýk diyetlere, özel egzersizlere, kendini bir þeylerden yoksun býrakmaya ihtiyaç kalmadan.

 

Þu ana kadar 1000 kiþi üzerinde test edilen ve inanýlmaz sonuçlara ulaþtýran "Zihin Gücü ile Zayýflama" tekniðini ve bu kitap yardýmýyla artýk siz de kullanabilirsiniz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...