Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslamiyet bir elin beþ parmaðý gibi bir bütünden oluþuyor. Beþ parmak içinde baþparmak nasýl önemliyse namaz da Ýslam dininde öyle önemli bir ibadet. Fakat elin parmaklarý ancak beþ parmakla tamam oluyor.

Benim için dinimin güzel þartlarýndan olan hac eksikti.

Rabbim nasip etti ve bu emrini yerine getirebildim. O her taþý, her zerre topraðý Efendimiz (a.s.m.) kokan mübarek yerleri görebildim.

Tadýna vardýðým, ama tarif etmekten aciz kaldýðým manevî lezzetleri paylaþmak adýna sesleniyorum:

Ne olur, kendinize bir iyilik yapýn ve hacca gidin.

O mukaddes beldelere gidip kendinizi tanýyýn, Rabbinizi tanýyýn.

Ýþte o zaman hayatýnýzda tertemiz bir sayfa açtýðýnýzý göreceksiniz.

O zaman kendinize soracaksýnýz:

Ben bu bembeyaz sayfayý nasýl temiz tutabilirim?

Nasýl faydalý þeylerle doldurabilirim?

Bu güzelliklerle çevremdeki insanlara nasýl ýþýk olabilirim?

Ýþte elinizdeki kitabý bu sorulara bulabildiðim cevaplarý paylaþma ümidiyle kaleme aldým. Okuduktan sonra en kýsa zamanda hacc ve umre planlarý yapmanýza vesile olabilme duasýyla…

 

 

 

harika bir kitap okumanizi acilen tavsiye ederim

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...