Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kuranı Kerim, Hadis ve Müçtehid imamların görüşlerine zıt düşmemek şartıyla günümüz İslam alimlerinin verdiği fetvalarla amel edilebilir.

 

İslâm'ın ana kaynakları dörttür. Kitap, Sünnet, îcma ve Kıyas'dır. Kitap'dan maksat Kur'ân-ı Kerîm'dir. Kur'ân-ı Kerîm'de herhangi bir meselenin hükmü belirtilmişse, o hükümle amel edilmesi kesinlik arzeder. O hükümden başkasına itibâr edilmez.

 

Sünnet ise, Resûlüllah'ın söz, fiil ve takriridir. Takririn mânâsı huzurunda yapılmış veya söylenmiş herhangi bir şeye Resûlüllah (sav)'in müdâhalede bulunmamasıdır.

 

İcmâ ise, herhangi bir asırda müctehid ve fâkihlerin herhangi bir husus üzerine ittifakları kastedilmektedir. Kıyasa gelince hakkında âyet, hadîs ve icmâ gibi hükümlerin olmadığı herhangi bir meseleyi belirtilmiş bir meseleyle aralarındaki illet dolayısıyla benzeterek hüküm vermektir.

 

İslâmî hükümlere kaynak olan hususlar ve esaslar işte yukarıda belirttiğimiz bu şeylerdir. Ancak İslâm dini bunlara ilaveten örf ve âdetlere de yer vermektedir. Yani Kur'ân ve Sünnet'de hükmü belirtilmemiş herhangi bir meselenin hükme bağlanmamasında Kur'ân ve Sünnet'e muhalif olmayan örf ve âdetlere müracâat edilir4(Usûl'ü Fıkh. Muhammet! Sevvid. c. 2 sh: 101 .). Dolayısıyla örf ve âdetle hükme bağlanan herhangi bir husus zaman geçip de örf ve âdet değişirse o hüküm de değişir.

 

Meselâ bir zamanlar erkek için avret olmamasına rağmen örfe binaen baş açık gezmek çok çirkin ve kerih sayılmakta, hatta Şafiî mezhebine göre fıska sebeb olarak gösterilmekteydi. Ancak bugün değişen örfe göre bir erkeğin başı açık gezmesinde herhangi bir sakınca yoktur ve fiska sebeb teşkil etmez. Yine fulus ve kağıt paralar zekâta tâbi tutulmaz iken bugün bunlar da aynen altın ve gümüşde olduğu gibi zekâta tâbi tutulmaktadır. Zamanın değişmesiyle hükümler değişir, sözünün mânâsı yukarıda belirttiğimiz mânâlara hamledilebilir, yoksa maazallah, zamanın değişmesiyle Kur'ân ve Sünnefiıı hükmü değişiyor, demek mümkün değildir.

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/7123/gunumuzde-ictihad-yapanlarinin-ictihadlarini-uygulayabilir-miyiz.html

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

"Kur'ân-ı Kerîm'de herhangi bir meselenin hükmü belirtilmişse, o hükümle amel edilmesi kesinlik arzeder. O hükümden başkasına itibâr edilmez."

 

Eger Kuran emrediyorsa tatbiki farzdir. O zaman neden Kuranin farz kildigi ve Sahabenin yasadigi 7 safha ve 4 teslim Islam ögretisinde yok?

 

1.Allah´a ulasmayi dilemek

2.Mürside tabiyet

3.Ruhun Allah´a ulasip teslim olmasi (1.teslim,fena makami)

4.Fizik Vucudun teslimi (2.teslim, muhsinler makami)

5.Nefsin teslimi (3.teslim, Ululelbab olanlar)

6.Muhlisler makami

7.Iradenin teslimi (4.teslim, Salihler makami)

 

Öyleyse Islam bugün artik 5 sarttan ibaret, fakat Kuran bu 4 teslimi iceriyor ve emrediyor. Sadece artik tasavvuf adi altinda bunlar yasanmakdadir.

O zaman, hic vakit kaybetmeden, bugünkü Islam ögretisine bu 7 safhayi tekrar ilave etmek mecburiyetindeyiz.

 

Iste Sahabe Kuranin bütününe tabi oldugunu söylüyor Allahu Teala:

Ali-Imran-164:

İşte siz (mü'minler) böylesiniz, siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler ve siz kitabın tamamına îmân edersiniz. Ve sizinle karşılaşınca "biz îmân ettik" dediler, yalnız kaldıkları zaman, size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki: "Öfkenizden ölün."Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.

 

Allah razi olsun

Edited by Yunusum
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...