Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nedir Büyük Ortadoðu Projesi? Kimler tarafýndan hazýrlanýyor? Bu projenin hazýrlanmasýndaki asýl maksat ve proje içinde Türkiye´ye biçilen rol ne? Bugün þikayet edilen ve deðiþtirilmesi için yola çýkýlan bu siyasi rejimlerin kurulmasý ve ayakta kalmasýnda, ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlan örgütlerin ortaya çýkmasýnda, kitle imha silahlarýnýn bu coðrafyada üretilmesinde Batýlý devletlerin rolü neden hiç sorgulanmamaktadýr? Iþte bu kitapda bu sorular sorgulanmakda.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...