Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vel Asr-Suresi

Vel Asr Suresi Dinin bütünü icermesi hasebiyle önemlidir. Mehmek Akif Ersoy bu Sure ile ilgili söyle buyurmusdur:

 

Allah'ın 99 esması var,en başında“HAK”

Ne büyük şey kul için, hakkı tutup kaldırmak

Hani Ashâb-ı Kirâm, ayrılalım derlerken,

Mutlaka Sure-i Vel Asr'ı okurmuş bu neden?

Çünkü meknûn o büyük surede esrarı felâh;

Başta îmân-ı hakiki geliyor, sonra salâh

Sonra HAK, sonra sebat: İşte kuzum insanlık,

Dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık.

 

Mehmet Akif Ersoy

 

Vel asri.

ASR’a yemin olsun ki,

İnnel insane lefiy husr.

İnsan gerçekten hüsrandadır.

İllelleziyne amenu ve amilus salihati, ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr.

1.Ancak amenu olanlar,

2.nefsi islah edici ameller işleyen,

3.Hakkı tavsiye edenler

4.Ve sabrı tavsiye edenler müstesna!...

 

1. Amenu olanlar kimdir?

 

 

Allahu Teala insanlardan bekledigi ilk sey bir niyetin, dileyin, yönelisin sahibi olmamizdir.

 

Iste Rum-31:

O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

 

Bu yönelisin sonucunda Allah´a ulasmak oldugu iki ayeti kerimede söyle ifade edilmis:

 

Sura-13:

........senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

 

Rad-27:

Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”

 

Bu yönelis Ruhumuzun talebidir. Onun tek istegi sahibi olan Allah´a geri dönmekdir. Öyleyse Rum-31´deki emir ;“Allah´a ruhunuzu ulastirmayi dileyin´dir". Cünkü sonucda Hidayet sözkonusu. Hidayet nedir?

Hidayet Ruhun Allah´a ulastirilmasidir. Hidayet, arabcada ulasmak, vasil olmak demekdir. Ve insanda Allah´a ulasma özelligine sahip olan tek Ruhumuzdur. Tasavvuf´da Hidayete, Seyr-i Süluk denmisdir.

 

Iste Hidayet ile ilgili ayetler:

Ali Imran-73:

Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi'dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).

Bakara-120:

Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (Allah'ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.” . Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.

 

Peygamber Efendimizin Sahabesi Allah´a ulasmayi diledimi ve Hidayete erdimi?

 

Allah´a ulasmayi dilediler:

Iste Zümer-17: Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

 

Ve Allah´a ulasdilar:

Zümer-18: Onlar, sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tâbî olurlar. İşte onlar, Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar; onlar ulûl'elbabtır (daimî zikrin sahipleri).

 

Bugün Imanin Sarti olarak sayilan esaslara sadece inanmak “Amenu” olmak icin yeterli degildir. Mutlaka harekete gecip Ruhumuzun Allah´a ulastirilmasina iman etmemiz ve bunu dilememiz gerekmekdedir. Iman otomatik olarak kalbde olusmaz. Kisi bilincli hareket edip, imani talep etmelidir. Kim Allah´a ulasmayi dilerse imani talep etmis olur.

 

Ve kim Ruhunu Allah´a ulastirmayi dilerse, mutlaka emin olmali ki Allah onu kendisine ulastirir.

 

Iste Ankebut-5:

Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.

 

Bu sadece bir dilek. Kalbi bir dilek. Bizi kendisine, ikrami olarak, mutlaka ulastirir. Biz sadece onu dilemekden vazgecmemeliyiz.

 

Allah´a ulasmayi dilemek Imanin bir sarti oldugu Hud-29 ifade edilmisdir. Nuh as. Kavmine sesleniyor:

Hud-29:

Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tardedecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

 

Bakara-46:

Onlar (o huşû sahipleri) ki, Rab'lerine (dünya hayatında) muhakkak mülâki olacaklarına ve (sonunda ölümle) O'na döneceklerine yakîn derecesinde inanırlar.

 

"Mülaki" kelimesi ile ölmeden önce Allah´a ulasmayi, "raciun" kelimesi ile ölümle

Allah´a geri dönmeyi ifade etmis Allahu Teala. Onlar (Bakara-45:Husu sahibi olanlar) ikisinede iman ederler.

 

Evet, hüsranda olmayanlar Allah´a ulasmayi dileyenlerdir. Amenu olanlar Allah´a ulasmayi dileyenlerdir.

Öyleyse Islama giris icin sadece kelime-i sehadet yeterli degildir. Mutlaka kisi, Ruhun sesine kulak verip onu sahibi olan Allah´a ulastirmayi dilemelidir.

 

Allah razi olsun

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vel Asr-2

 

Vel asri.

ASR’a yemin olsun ki,

İnnel insane lefiy husr.

İnsan gerçekten hüsrandadır.

İllelleziyne amenu ve amilus salihati, ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr.

1.Ancak amenu olanlar,

2.nefsi islah edici ameller işleyen,

3.Hakkı tavsiye edenler

4.Ve sabrı tavsiye edenler müstesna!...

 

 

2.Amilussalihat – Nefsi islah edici amel

Amilussalihat ile hedeflenen Nefsi temizlemekdir. Hic kimse Allah tarafindan Irsada memur ve mezun kilinmis bir Veli Mürside ulasmadan Nefsini temizlemesi mümkün degildir.

 

Iste Maide-35´de Veli Mürsidi Allah´dan istememiz emrediliyor:

Maide-35:

Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah'a karşı takva sahibi olun ve O'na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O'nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.

 

Bu Vesile Veli Mürsiddir.

 

Sahabe bu Nefs temizligini Kainatin en büyük Mürsidi, Peygamber Efendimiz ile yapdilar. Onlar bir Mürside ihtiyac duydular, Kuran bunu farz kiliyor fakat bugün Islam ögretisi Veli Mürside tabiyeti ögretmiyor.

 

Nefs temizligini yapan kurtulusdadir:

Sems-9:

Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.

 

Kisi tabi oldugu anda kendi Ruhu Vücudu terk eder ve Sirati Mustakîm'e ulasir. Ruh Sirati Mustakîmi takip ederek, 7 Gökkatini asarak Allah´a ulasacakdir. Kuran buna HIDAYET(Ulasmak) diyor. Yani Hidayet, Ruhun ölmeden önce sahibi olan Allah´a ulasmasidir. Yani tabiyet yoksa Hidayet yasanamaz.

 

Ruh bu 7 gökkatini asarken , buna paralel olarak nefsde 7 kademede (emmare,levvame,mülhime,mutamaine,mardiye, radiye, tezkiye) temizlenecek.

 

Tabiyeti gerceklesdirenin, kendi Ruhu ayrilir, yerine basinin üzerine bir Nimet olarak Devrin Imamin Ruhu gelir ve yerlesir.

 

Devrin Imaminin Ruhu basin üzere gelmesi Mümin-15´de söyle ifade edilmekdedir:

Mümin-15:

Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediği kişinin üzerine (başının üzerine) Allah'a ulaşma gününün geldiğini (o kişinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden bir ruh (devrin imamının ruhunu) ulaştırır.

 

Basimizin üstüne gelen, Allah´in emriyle insanlari Hidayete erdirmekle görevli kilinan Devrin Imaminin Ruhudur.

Ayrica Mürside tabiyet esnasinda Nefsin kalbindeki küfür kelimesi alinir, yerine IMAN yazilir. Bundan sonra kisi yapacagi Zikir ile, kalbe Allah´in rahmet ve fazilet nurlari gelir. Fazilet nurlari IMAN kelimesine yapismaya baslar. Buna Kuran Amilussalihat ve Nefs Tezkiyesi diyor. Baslangicta 100% karanlik (nefret,kin,dedikodu,cimrilik,hirs....) olan bir Nefs kalbi, bundan sonra Allah´in Nurlari ile yavas yavas nurlanmaya basliyor.

 

Kalbe Iman yazilmasi ve bir Ruh ile desteklenmek ile ilgili ayetler:

 

Mücadele-22:

Allah'a ve ahiret gününe îmân eden bir kavmi, Allah'a ve O'nun Resûl'üne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki, (Allah) onların kalplerinin içine îmânı yazdı. Ve onları, Kendinden bir ruh ile destekledi (devrin imamının ruhu onların baslarinin üzerine gelir). Ve onları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah, onlardan razı oldu. Ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razı oldular. İşte onlar, Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar, felâha erenler değil mi?

 

Hucurat-14:

Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız. Fakat: “Teslim olduk.” deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah'a ve O'nun Resûlü'ne itaat ederseniz, amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.”

 

Iste amilussalihat yapanlar Nefsini “Allah” ismini zikredip arindiranlardir. Fakat bu zikrin nefsi arindirmasi icin yapilmasi gereken 2 Sart: 1. Allah´a ulasmayi dilemek ve 2.Mürside tabiyettir. Öyleyse Amilussalihat yapanlar, Mürside tabi olup zikredenlerdir.

 

Allah razi olsun

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Vel asri.

ASR’a yemin olsun ki,

İnnel insane lefiy husr.

İnsan gerçekten hüsrandadır.

İllelleziyne amenu ve amilus salihati, ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr.

1.Ancak amenu olanlar,

2.nefsi islah edici ameller işleyen,

3.Hakkı tavsiye edenler

4.Ve sabrı tavsiye edenler müstesna!

 

3.Hakkı tavsiye edenler

 

Kisi Mürsidine tabi oldukdan sonra zikir yapmaya basliyor.

 

Hedef, adim adim „DAIMI ZIKIR“...

 

Iste Zikir ile ayetler: Az Zikir, Cok Zikir, Daimi Zikir

 

Müzemmil-8: Rabbinin ismi ile zikret ve herseyden kesilerek ona dön, ulas.

Ahzab-41 : Ey iman edenler, Allah´i cok zikir ile zikredin.

Nisa-103: Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken), (devamlı) Allah'ı zikredin!....

 

Zikir artisiyla Nefs kademelerinde 7% ´lik temizlik gerceklesir:

 

1 – Nefs-i Emmare´de 7% (yusuf-53)

2 – Nefs-i Levvame`de 7% (kiyame-2)

3 – Nefs-i Mülhime´de 7% (sems-8)

4 – Nefs-i Mutmaine´de 7% (rad-28)

5 – Nefs-i Radiye´de 7 % (fecr-27,28)

6 – Nefs-i Mardiye´de 7% (fecr-27,28)

7 – Nefs-i Tezkiye´de 7% (fatir-18)

 

2 % nur baslangicta, kisi Allah´a ulasmayi diledigi zaman, Allahu Teala tarafindan kisinin kalbinde 2%´lik nur olusturulur. Böylece kisi Hidayete erdikden sonra, yani Ruhu Allah´a vasil oldugu zaman, Nefsin kalbi 100% karanlik iken, artik 49%´a düsmüsdür. 51%´i ise nur´dur. Artik seytanin saldiri alani 49%´ a inmisdir.

 

- Burasi Fena makamidir; Fenafillah. (1.teslim, ruhun teslimi)

Bunun icin günlük 3 saat zikir gereklidir.

 

Hakka Ruhunu ulastirmis olan, ve Nefsinin kalbi 51% aydinlanmis olan kisi, artik en alt seviyede Hakki tavsiye edebilir.

 

Allah razi olsun

Link to comment
Share on other sites

4. Ve sabrı tavsiye edenler

 

- Fenafillah´dan sonra Bekabillah.

Bunun icin günlük en az 9 saat zikir gereklidir. 71% nur ile dolar nefsin kalbi.

 

- Bunu takib eden Zühd-Makamidir. 81% nur.

Bunu icin günlük en az 13 saat zikir gereklidir. Bu, cok zikir icine girer, cünkü artik kisi günün yarisindan daha cok zikir yapmakdadir. Bu kisi dünyaya karsi, zikirsizlige karsi zahid olmusdur. Dünyadan, kendisinden daha cok, kisi artik Allah´i sevmekdedir.

 

- Muhsinler-makami; Fizik Vücud teslimi (2.teslim). 91% nur.

Bunun icin günlük 18 saat zikir gereklidir.

 

Fizik Vücud teslimi ile ayetler:

Nisa-125:

Ve hanif olarak Hz. İbrâhîm'in dînine tâbî olmuş ve vechini (fizik vücudunu) Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden, dînen daha ahsen kim vardır. Ve Allah, Hz. İbrâhîm'i dost edindi.

 

Al-i Imran-20

Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: "Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah'a teslim ettik. O kitab verilenlere ve ümmîlere: "Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah'a) teslim ettiniz mi?" de. Eğer teslim ettilerse, o taktirde, hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir.

 

Al-i Imran-134

Onlar (muttekîler), bollukta ve darlıkta (Allah için) infâk ederler (verirler) ve onlar öfkelerini yutanlardır (tutanlardır) ve insanları affedenlerdir. Ve Allah, muhsinleri sever.

 

Muhsin-kulun kalbi 91% nur ile domasi hasebiyle, öfke afeti kisiyi kontrol altina alamiyor ve kisi öfkesini yutuyor. Seytanin saldiri alani artik sadece 9%´dur.

 

 

- Ve “DAIMI ZIKIR”; ULUL´ELBAB – MAKAMI.

Nefsin kalbi 100% nurlanmisdir ve Allah´a teslim olmusdur. (3.teslim)

 

Al-i Imran-190,191:

-Elbette o göklerin ve yerin yaradılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelişinde şüphesiz ülül’elbab için âyetler var

-o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz!Sen bunu boşuna yaratmadın.Şanın yücedir senin.Ateş azabından koru bizi.”

 

Ulul´elbab, daimi zikrin sahibleridir.

 

 

-Muhlis, Irsad olma-makami.

 

Hucurat-7:

Bilin ki, Allah’ın resulü içinizdedir. Eğer o çoğu işte size uysaydı, gerçekten zorlukla karşılaşır, sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyinı çirkin göstermiştir. Irsad olanlar işte bunlardır;

 

Bakara-139:

(Ey Resûlüm!) De ki: «Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize aittir, sizin amelleriniz de size aittir. Ve bizler ancak O’na muhlis kullarız.»

 

Seytanin saptiramadigi Muhlis-kullar :

Sad-82,83 :

«O malum vakit gününe kadar.» (İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna».

 

 

 

- Salihler-makami. Tövbe-i Nasuh ile tövbe etmek. Iradenin teslimi (4.teslim).

 

Tahrim-8:

Ey mü’minler! Allah’a Tevbe-i Nâsûh ile tevbede bulunun. Umulur ki Rabbiniz sizden günahlarınızı örter ve sizi altlarından ırmaklar akar cennetlere girdirir. O gün ki Allah, Peygamberini ve O’nunla beraber imân etmiş olanları rüsvay etmez. Nûrları önleri ve sağ tarafları arasında koşar. Derler ki: «Ey Rabbimiz! Bize nûrumuzu tamamla, bizim için mağfiret buyur. Şüphe yok ki Sen her şey üzerine hakkıyla kâdirsin.»

 

Nisa-69:

Ve her kim Allah Teâlâ’ya ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah Teâlâ’nın kendilerine in’am buyurmuş olduğu nebiler ile ve sıddîklar ile ve şehitler ile ve sâlih zâtlar ile beraberdirler. Onlar ise ne (güzel) dostturlar.

 

Al-I Imran-102:

Ey imân etmiş olanlar! Allah Teâlâ’ya bihakkın takvâ ile ittikada bulununuz. Ve siz ancak teslim olarak ölünüz.

 

Tevbe-100´de Sahabeye tabi olundugu ifade ediliyor, yani hepsi Veli Mürsid olmayi basarmislardir.

 

Tevbe-100:

O sabikûn-el evvelîn, Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.

 

Al-i Imran-17:

(Onlar), sabredenler, sâdıklar (ahdlerine vefa edenler), kânitîn olanlar (Allah'ın huzurunda saygı ile duranlar), infâk edenler (Allah için verenler) ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir.

 

Iste Iradesini teslim edenler sabri-tavsiye edenlerdir. Onlar Allah tarafindan sabrin sahibi kilinmislardir. Onlar Nasuh tövbesini, bozulmasi mümkün olmayan tövbeyi yaparlar.

Zaten onlarin Nefsleri 100% nur olmusdur. Bu tövbeyide sadece onlar yapabilir.

 

Ne diyor Yunus Emre hz.:

Hakka Aşık Olan Kişi,

Akar Gözlerinin Yaşı,

Pür Nur Olur İçi Dışı,

Söyler ALLAH DEYÜ DEYÜ

 

Ya Mehmet Akif Ersoy ne diyordu: “Dördü birleşti mi, yoktur sana hüsran artık.”

 

Allah razi osun

Edited by Yunusum
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...