Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

O sözleri kimin söylediğini açıklıyorum

21 Mart 2012 Çarşamba 07:33

Evet o güzel sözlerin müellifini açıklama günü geldi.

Okumayanlara hatırlatayım.

Dünkü yazımda, tanınmış bir kişinin “adalet, tarafsız yargı, delil, müdafaa

hakkı” gibi kavramlar üzerine çok güzel sözleri aktarmıştım.

Bu sözler kime ait diye de sormuştum.

- Ergenekon davalarından içerde yatan biri mi?

- Dışarıda yatıp da, bu davalarda yapılan vahim hataları ve insan hakları

ihlallerini eleştiren biri mi?

- Bir muhalif mi?

* * *

Eğer bunlardan biri sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz.

Çünkü bu sözler, Said Nursi’ye ait. Kimdir Bediüzzaman Said Nursi?

Sürgünlerden, cezaevlerinden çok çekmiş bir insandır.

1876’da doğmuştur. Sultanların tahttan indirilip, sultanların tahta çıkarılmasına tanık olmuştur.

Sultanların, tek adamların istibdadında epey çekmiş, Abdülhamid’e karşı Selanik’e gidip, İttihat Terakki’ye bile katılmıştır.

Risale-i Nur Külliyatı’nın yazarıdır.

Dün de dedim ya, adalete susamıştır, onun suyunu bir türlü kana kana içememiştir.

Yani bugün “adalet” üzerine sözü dinlenecek, tecrübesine kulak verilecek bir şahsiyettir.

- Çekmiş bir insandır, o nedenle, başkalarının da çekmesine içi el vermemiştir.

- Kendi çektiği için, kurunun yanında yaş da yansın dememiştir.

- Büyük resme bakın, gerekirse küçük fotoğraftaki zulümlere gözünüzü yumun gibi bir kelamı asla etmemiştir.

- Bana yapıldı, onlara bin beteri yapılsın gibi bir kinin davasını sürdürmemiştir.

- Ona bir mezar bile fazla görüldüğü halde, o hürriyet duasını kimseden esirgememiştir.

O nedenle bu sözlere kulak vermekte yarar vardır.

İstibdat denen şey nasıl anlaşılır

Madem Bediüzzaman’dan söz açtık, onun “Hürriyet” üzerine sözlerine de bir göz

atalım.

Dünkü sözleri, Safâ Mürsel’in, Yeni Asya Yayınları’ndan çıkan “Bediüzzaman Said

Nursî ve Devlet Felsefesi” adlı kitabından özetlemiştim.

Kitabın “Hürriyet’in korunması” başlıklı bölümünde, bir ülkede parlamenter

idarenin başına gelebilecek en büyük tehlikenin “istibdat” olduğunu söylüyor.

Bunlar arasından şu saydıkları dikkatimi çekti.

“Cehalet, inat, garaz, intikam, taklit, hiçbir kayıt ve kontrol tanımamak, şahsi

menfaati milletin zararına da olsa her şeyin üstünde tutmak, Cumhuriyeti hakiki

ve adil manasından çıkararak istibdada alet etmek...”

Ona göre, bir ülkede istibdat, yani otoriterlik olup olmadığı da şöyle anlaşılır:

- İstibdat keyfi muameleye ve kuvvete dayanan tahakküm ve cebirdir.

- Tek kişinin sözünün geçerli olduğu bir şeflik anlayışıdır. Zulmün temelidir.

- Ferdi ve sosyal çapta sefalet ve zilleti davet eder. Garaz ve husumeti uyandırır.

- Her türlü ihtilafın kaynağıdır.

- Siyasi istibdat ilmi istibdadı getirir.

İleri demokrasiyi tartışırken, Bediüzzaman’ın bu sözlerini de bir kenara not

etmekte yarar var.

NOT: Ertuğrul Özkök'ün dünkü yazısında yer alan ilgili notlar şöyle:

BAKIN O ŞAHSİYET O GÜNLERDE NELER DEMİŞ

Aşağıdaki adalet hakkındaki sözlerini, onun söylediklerinden, biraz bugünün

diline uyarlayarak aktarıyorum:

ADALETİN TARAFSIZLIĞI

- “Mahkemeler, adliyeler, insan haklarını muhafaza etmek ve haksızları

tecavüzden durdurmak gibi mes’uliyetli bir iş deruhte ederler.”

- “Mahkemelerin tarafsızlığı hâkimlerin elindedir. Zira hâkimler, ‘Hukuk-i

umumiyeyi ve haysiyet-i milliyeyi’ koruma mevkiindedirler.”

- “Adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz. Hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Bu,

din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir.”

- “Devlet organları içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye ve tesirat-ı

hariciyeden en ziyade bitarafane hissiyatsız bakmakla mükellef olan elbette

mahkemedir.”

- “Adliye memurları, hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün bütün azade ve

serbest olmazsa, sureten adalet içinde müthiş günahlara girmek ihtimali var.”

- “Hâkim ve mahkemenin tarafgirlik şaibesinden müberra (uzak) ve gayet

bitarafane bakması, birinci adalet şartıdır.”

* * *

DELİL

- “Adaletin gerçekleşmesinde en büyük unsurlardan birisi de, hukuki kıymeti haiz

delillerin varlığıdır.”

- “Bu cümleden olarak, delil toplanırken objektif olmak şarttır. Hiçbir maddi

delile dayanmayan, kötü niyetli ihbarlara ve cezalandırmak kastına dayalı

sübjektif kanatlara itibar edilmemesi gerekir.”

- “Şüphe üzerine hüküm verilmez, kesin ve adil bir hüküm için kat’i delillere

sahip olmak gerektiği temel bir hukuk kaidesidir.”

- “Bir delilden neş’et etmeyen bir ihtimalin, hiç ehemmiyeti yoktur.”

- “‘Beraet-i zimmet asıldır’ kaidesi, delile dayalı yargılamayı gerektirmekte ve

suçu, hukuki yoldan ispat edilemeyen şahsın, prensip olarak suçsuz kabul

edileceği neticesini getirmektedir.”

* * *

MÜDAFAA HAKKI

- “Müdafaa hakkı, insanın en doğal hakkıdır ve hiçbir şekilde tahdit edilemez.”

- “Bir savcının 2 saat iddianame okumasına karşılık, kendisine ancak 10 dakika

kadar müdafaa hakkı tanınması adaletsiz bir uygulamadır.”

* * *

ŞAHİTLİK

- “Şahitliğin delil olarak kabul edilebilmesi için, ‘Şahidin doğruluğuna galib-i

zan hasıl olmak şarttır. Yani şahit olan kimsenin adil olması ve yalan

söylemeyeceği hakkında kanaat teşekkül etmelidir.”

 

 

Ertugrul Özkök, Hürriyet, 21.03.2012

Link to comment
Share on other sites

Said Nursi'nin bu sözü kulağına küpe olsun

22 Mart 2012 / 13:34

Ilıcak, Bediüzzaman ile ilgili notlar yayınlayan Özkök'e yine Said Nursi ile cevap verdi

 

Risale Haber-Haber Merkezi

Nazlı Ilıcak, Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili notlar yayınlayan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e yine Said Nursi ile cevap verdi ve "Herkesin kulağına küpe olsun" dedi.

Ilıcak Sabah'taki köşesinde şunları yazdı:

"Ertuğrul Özkök, dünkü yazısında Bediüzzaman'dan söz etmiş. Onun, zulme uğramasına rağmen, intikam duygusu taşımadığını belirtmiş. Haklı. Rövanşist hisler içinde olanlara Bediüzzaman hatırlatılabilir. Lâkin, Said Nursi'nin "potansiyel tehdit" gerekçesiyle başkalarına zulmedenlere de nasihati var. Sınırsız genellemelerden kaçınılmasını söylüyor. Her insan katil olabilir, her kibrit evi yakabilir. Buradan hareketle, "Bütün kibritler ya da insanlar tehlikelidir" sonucuna varamayız. Mümkünat ayrıdır, bir fiilin gerçeklemesi ayrı. Said Nursi, her dindarı, irtica kaynağı gibi görenlere de, işte bu nasihati etmiştir. Herkesin kulağına küpe olsun.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...