Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://darulhikme.org.tr/darulhikme/tr/2012/12/14/inna-lillah-ve-inna-ileyhi-raciun/

 

Daru’l-Hikme

Fas’ın en güçlü İslamî muhalefet hareketinin kurucusu, yaptığı tebliğ ve davet çalışmaları nedeniyle yıllarca mahpus yaşayan Şeyh Abdüsselam Yasin, 84 yaşında ev hapsinde Hakka yürüdü. Hareketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adalet ve Maneviyat Hareketinin lideri Şeyh Abdüsselam Yasin’in cenazesi Fas’ın başkenti Rabat’tan kaldırılacak.

Mehum Şeyh vefat etmeden evvel Ali Rıza Akgün Milat Gazetes’indeki köşesinde O’ndan bahsetmişti. O yazıyı sunuyoruz:

Üstad Abdusselam Yasin*

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü (1-2 Aralık 2012) Bayrampaşa Titanic Otel’de uluslararası bir toplantı yapıldı. Toplantının konusu: ‘Üstad Abdusselam Yasin’in davetinde Kur’an Merkezli Peygamber Metodu Nazariyesi’ idi.

Üstad Abdusselam Yasin Türkiye’de bugüne kadar pek tanınmayan ‘Fas Adalet ve İhsan Cemaati’nin lideridir. 1928’de Fas/Marakeş’te doğan Üstad, küçük yaşta Kur’an-ı Kerim-i ezberlemiş, ardından bölge âlimlerinden İslami ilimleri tahsil etmiş ve ilerleyen yıllarda Petegoji, Felsefe, Filoloji ve İslam Düşüncesi alanında geniş okumalar yapmıştır. Özellikle Fas ve çevresinde Müslüman bir âlim ve cesur bir İslam davetçisi olarak tanınır.

Manevi terbiyesini genç yaşında Kadiri Tarikatı’nda alan Abdusselam Yasin, 1981 yılında ‘Adalet ve İhsan Cemaati’ni oluşturur. Cemaatin en temel prensibi, İslami eğitim-öğretim ve mücadele yönteminde doğrudan Kur’an-ı ve Nebevi metodu esas aldığı iddiasıdır. Fas ve çevresinde tanınan cemaatin Avrupa’da da hayli müntesibi olduğu söyleniyor.

Fas’ın şuanki Kralına ve babasına/ölen Krala nasihat kasdıyla ‘Ya İslam, ya da Tufan’ ve ‘İlgili Makama Hatırlatmalar’ adıyla okkalı iki risale yazan cesur Üstad bunun karşılığını hapis, baskı ve yıllarca süren takibatlarla ödemiştir.

Abdüsselam Yasin’in en çok dikkat çeken yönü, İslam dünyasını kuşatan kör taklidi ve şekilciliği reddedip tahkik, tashih ve tecdide yönelmesidir. Öncelikle kendi yetiştiği tasavvuf/tarikat ortamındaki bid’at ve hurafelere karşı çıkar ki, öylesi bir ortamdan gelen birisi için bunu yapmak pek de kolay değildir. Böylesi bir çıkış pek ciddi bir cesaret ve üstün bir kabiliyet ister. Çünkü böylesi bir kalkış makam, mevki, konum ve dünyevi açıdan pek çok imkânı tepmek ve derdini anlatıncaya kadar Müslüman toplumun birçoğunu karşına almak demektir. Ancak Üstad tarikatların yanlışlarına karşı çıkarken -Türkiye’deki gibi sapla samanı birbirine karıştırmamış- manevi/ruhi eğitimi asla elden bırakmamıştır. Cemaatin üzerinde en çok durduğu alanlardan biri manevi eğitim/nefis terbiyesidir.

Üstadın en dikkat çeken yönlerinden ikincisi ise, şüphesiz onun hakkı haykırmadaki cesaretidir. Yakın geçmişteki on yıllar boyunca Müslüman toplumları kıskacına alan baskıcı ve ceberrut yönetimler karşısında Ümmetin kahir ekseriyet âlimleri susarken o konuşan azınlıklardan biriydi.

30 küsur telifi olan Üstad artık Türkiye’de de tanınmaya başladı. Üç-beş kitabı Türkçeye çevrilen bu zatın tanınması ve okunması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü biz Türkiyeli Müslümanların en geri olduğu alan, Kur’an ve Sünnet çizgisinde bir İslam anlayışının geliştirilip halk üzerinde etkili kılınamamasıdır. Pratik yaşamımızdaki bu açığımızı Türkiye’deki siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmelerden söz ederek kapatmaya, gönlümüzü bu şekilde teskin etmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Bu durum korkarım Şeytanın bizlere sağdan yaklaşması değildir. Anlatmaya çalıştığım, bir takım ilahiyatçılarımızın fil dişi kulelerde geliştirmeye çalıştığı mücerred/teorik fikirler değil, toplum içerisinde yaşanarak kendini göstermesi gereken canlı bir tecdiddir.

80 yaşını devirmiş, yaşlılık ve hastalık sorunlarıyla karşı karşıya olan Üstad’a Yüce Allah’tan acil şifalar dileriz. Rabbim azami ölçüde kendisinden istifade etmeyi nasip etsin. Amin.

 

* http://www.milatgazetesi.com/-ustad-abdusselam-yasin/37570/#.UMsIaIPckQN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...