Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Avrupa´da Nur cemaatlerini temsil eden bir çatı kurum

 

“Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslam'dır”

Bediüzzaman

 

Bu yazı aslında bir nabız yoklamasıdır…

 

Ve sadece Avrupa´da – özellikle Almanya´da – bulunan Risale-i Nur cemaatlerine hitaben kaleme alınmıştır.

 

Risale-i Nur camiasında merkezleşmenin, kurumsallaşmanın ve tüm grupları temsil mahiyetinde bir kurumun oluşmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Özellikle Türkiye´de 80 sonrası yaşanan gelişmeler bu kapıları tamamen kapatmış durumda (konuyla ilgili Hayat Yayınları arasında çıkacak olan “Nurculuk Hareketinin sosyolojik analizi” kitabımıza veya Almanca olarak Nesil Yayınları tarafından çıkan “Die Nurculuk Bewegung” kitabımıza başvurabilirsiniz.)

 

İlaveten Risale-i Nur´un bir Kur´an tefsiri olması ve bundan dolayı sadece bir cemaate mal edilmemesi gerektiğini de bilen Nur cemaatleri, böyle bir yapının oluşmasından dolayı bu prensibin bozulabileceğini de nazara alıyorlar.

 

Bunlardan dolayı Türkiye´de böyle bir yapılanmadan söz etmek münkün değil. İhtiyaç da belki yok zaten.

 

Fakat Avrupa´da durum çok farklı. Avrupa´da sistem farklı işliyor. Eğer varlığınızı devam ettirmek istiyorsanız, muhatap olarak alınmak istiyorsanız ve elinizdeki eserleri ve fikirleri kendi cemaatinizin dışındaki insanlara yaymak istiyorsanız kurumsallaşmanız gerekiyor.

 

Ve bu kurumsallaşma sadece yerel kalmamalı.

 

Türkiye´de bulunan bütün nur cemaatleri Avrupa´da var. Almanya´da yaklaşık 100 tane medrese var. Fakat bu medreselerin hepsi birbirinden bağımsız.

 

Almanya´yı misal olarak alırsak, önerimiz üç aşamadan geçen bir proje:

1-Her nur cemaati kendi medreselerini birleştiren bir çatı kurum kurmalı (dar daire).

2-Bunun üstüne de bütün bu nur cemaatlerini toplayan bir üst çatı kurum gerekiyor (geniş daire).

3-Ve bu üst çatı kurum da Almanya´da bütün müslümanları temsil eden KRM çatı kurumuna üye olmalı.

 

Çatı kurumu kurmanın

1-ortak ağız

2-basın açıklamaları

3-daha güçlü ve ciddi bir görüntü

4-cemaati tanımayanlar için başvurulabilecek bir merkez

5-derneklerin kendi aralarındaki iletişim, irtibat ve uhuvvetin artması

6-faaliyetler koordine edilmesi (görev dağıtımı; herkes aynı işi yeniden yapması gerekmiyor; konularda uzmanlaşma)

7-büyük faaliyetlerin beraber düzenlenmesi

8-Risale-i Nur´ların ve faaliyetlerin daha etkili yayılması ve tanınması için stratejiler geliştirilmesi

9-bölgelere eleman, uzman ve özel konularda bilgi desteği verilebilmesi

10-insan kaynağı yetiştirmek gibi daha bir çok faydaları var.

 

Risale-i Nur cemaatlerinin yapısına ters düşmemek için yukarıda yazının başında belirttiğimiz hususları tekrar zikretmekte fayda var:

1-Çatı kurumun içeriği şubelerle beraber hazırlanmalı.

2-Çatı kurum kurulduğunda yine tüm medreseler bağımsız kalmalı.

3-Çatı kurum medreselerin bölgesel faaliyetlerine karışmamalı ve onlar namına karar almamalı.

4-Çatı kurum´un başkanı Nur cemaatinin lideri olarak algılanmamalı

 

Bu noktalar belki dışarıdan birisi için garip gelebilir, ama ancak bu şekilde nur cemaatlerini bir çatı´da toplayabilirsiniz.

 

Çatı kurumun vazifeleri ise:

1-Medreseler ve bölgeler arası irtibatı gerçekleştirmek. Üstad´ın müfritane irtibat düsturunu yaşama dökmek.

2-Medreseleri ve bölgeri desteklemek, koordine etmek

3-Devlet, siyasi, toplum, medya için bir muhatap ve temsilci.

4-Umumi bir istişareyi organize etmek

 

Belki bu yazdıklarımıza saçma, utopik ve gereksiz diyenler olacaktır. Öte yandan destekleyenler olacaktır. Fakat böyle bir ihtiyacın olduğunu özellikle Avrupa´da yaşayan nur camiasının gençleri dile getirecektir. Gençler, Avrupa´nın sistemine uygun, çalışma tarzına ayak uydurabilen bir hizmet sistemi arıyorlar. Aksi takdirde bir gün bu ihtiyaçlara cevap veremez hale gelirsiniz.

 

Yani Mehmet Akif´in “Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” mısrasında bahsetmek istediği hakikati yakalayarak şahıs, mekan ve zaman unsurlarını gözeterek zamana uygun bir cemaat yapısı sunmamız gerekiyor.

Cemil Sahinöz, Risale Haber, 08.05.2013

http://www.risalehaber.com/avrupada-nur-cemaatlerini-temsil-eden-bir-cati-kurum-14694yy.htm

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...