Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

15 Nisan 2014 Salı 17:28

[h=1]Azerbaycan'daki Nur dersanesi baskınının içyüzü[/h]

Mehmet Fırıncı ağabey, Azerbaycan'da Nur dersanesine yapılan polis baskınının iç yüzünü Risale Haber'e anlattı

Ahmet Bilgi'nin haberi:

 

RİSALEHABER-Azerbaycan'da Risale-i Nur dersanesine polis baskını gerçekleştirildi. Baskında Risale-i Nur'lara el konurken, bazı nur talebeleri göz altına alındı.

 

Medyada baskın sırasında Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabeyin de bulunduğu iddiaları yer alırken Fırıncı ağabey olayın iç yüzünü Risale Haber'e anlattı.

 

Fırıncı ağabey, Azerbaycan'ın Göyçev bölgesinde misafir olarak katıldığı ders sırasında polislerin geldiğini, kimlik sorduktan sonra gittiklerini herhangi bir baskın olayının yaşanmadığınısöyledi.

 

Türkiye'ye döndükten 2 gün sonra Bakü'de Nur dersanesine yönelik baskın yapıldığını ifade eden Fırıncı ağabey, polislerin nur dersanesini aradığını bazı kitaplara el koyduğunu, 40 civarında kişinin göz altına alındığını ikisi dışında hepsinin serbest bırakıldığını belirtti.

 

Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde zaman zaman bu tür baskınların olduğunu, bunun yeni bir olay olmadığını vurgulayan Fırıncı ağabey, "Dünyada 1-2 ülke hariç hiç bir yerde Nur talebeleri sıkıntı ile karşılaşmıyor. Kur'an hizmetini yerine getiriyor. Ne Üstad hazretlerinde, ne de Risale-i Nur'da devleti ele geçirmek, kadrolaşmak yoktur. Sadece insanların imanını kurtarmak vardır" dedi.

Link to comment
Share on other sites

18 Nisan 2014 Cuma 08:18

 

Nur dersanesi baskınında isimleri geçenlerden açıklama

 

Azerbaycan'daki Nur dersanesi baskınında isimlerinin çarpıtılarak yazıldığını ifade eden isimler kısa bir basın açıklaması yaptı

 

İLGİLİ HABERLER

 

» *Azerbaycan'daki Nur dersanesi baskınının içyüzü

 

Risale Haber-Haber Merkezi

 

Bazı medya organlarında Azerbaycan'daki Nur dersanesi baskınında isimlerinin çarpıtılarak yazıldığını ifade eden isimler kısa bir basın açıklaması yaptı:

 

Azerbaycan'da Nur dersanesine yönelik polis baskını haberleri*medyada çarpıtılarak*isimlerimiz de dahil edilerek yayınlanmıştır.

 

Azerbaycan'da olduğumuz sırada*polislerin kimlik sorgulaması dışında herhangi adli bir olayla karşılaşmadık.*Bu da yurt dışından gelenler açısından normal bir prosedürdür.

 

Haberlerde*baskın sırasında Risale-i Nur eserlerinin yanında çeşitli silahlara da el konulduğu iddia edilerek Nur hareketi ile asla bağdaşmayacak iftiralar da yer almaktadır.

 

Risale-i Nur talebeleri hiç bir zaman kanun dışı bir olayın içinde olmadığı gibi, Üstadımızdan ve eserlerden aldığımız derslerde iman hakikatlerini anlatmaktan başka bir gayemiz de yoktur.

 

Söz konusu haberle aşağıda isimleri bulunan bizlerin ilgisi yoktur. Kamuoyuna duyurulur.

 

Himmet Koçoğlu, Mustafa Kemal uyar, Kadir Uyar, Nurettin Karagözoğlu

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

19 Mayıs 2014 Pazartesi 11:01

[h=1]Azerbaycan medyasına Nurculuk açıklaması[/h]

Medyanın "XƏTALAR"ı, Nur talebelerinin "CAVABLARI"

İLGİLİ HABERLER

» Azerbaycan'daki Nur dersanesi baskınının içyüzü

 

 

 

Ahmet Bilgi'nin haberi:

 

RİSALEHABER-ÖZEL

 

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Nur dersanelerine yapılan baskın nedeniyle Nur talebeleri bir açıklama yaptı. Azeri medyasındaki yanlış yorumları ve bilgileri düzeltmeye dönük açıklamada Risale-i Nur hizmetinin olduğu açık bir şekilde izah edildi.

 

Daha çok Risale-i Nur'dan alıntılarla yapılan açıklamada Said Nursi ve Nur talebelerinin siyasi bir amacının olmadığı, Kur'an'dan alınan iman hakikatlerini insanlara anlatma hizmeti olduğuna dikkat çekiliyor.

 

Azeri Nur talebeleri Daşqın Vahablı, Rəvan Səbzəliyev, Elçin Abdullayev, Tural Pirəliyev, İbrahim Abdullayev'in yaptığı açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

 

MÜXBIRLƏRIN IFTIRALARINA RISALE-I NURLARDAN CAVABLAR

[TABLE=width: 639]

[TR]

[TD] XƏTALAR

[/TD]

[TD] CAVABLARI

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1.Nurçuluq təriqəti..

 

 

[/TD]

[TD]Risale-i Nurun məsləyi təriqət deyil həqiqətdir. Risale-i Nur tələbələri 20 il ərzində bir tək adama təriqət dərsi versəydi şübhəyə haqqınız olurdu. Əksinə Risale-i Nurda deyilir ki, İman lazım, İslamiyyət lazım, təriqət zamanı deyil. (mektubat.16-cı məktub 2-ci nokta)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2. Qeyri-ənənəvi..

[/TD]

[TD]Əksinə tam ənənəvidir. Ata-Babalarımız da zaman-zaman bir araya gələrək namaz qılıb, Quran və Quran təfsiri oxuyub və dini söhbətlər etməsi bu əcaib xətanın nə qədər çirkin olduğunu göstərir.

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3. Nurçuların himayəçisi Elşad İsgəndərov..

[/TD]

[TD]Otuz üç Quran ayətinin işarəti və Həzrəti Əli (R.A.) və Abdulqadir Geylani həzrətlərinin və yüzlərlə əhli təhqiqin təqdirkaranə bəyanatıyla bir Quran nuru olduğu və Ona yapışanların İnşaalah imanlarını qurtaracaqları qəti bilinən Risale-i Nur kimi bir himayəçisi olan Nur tələbələrinin heç bir himayəçiyə ehtiyacı yoxdur. (şualar. 1-ci şua, sikke-i tasdik-i gaybi)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4. Nurçuların böyük bir ocağı..

[/TD]

[TD]“Nurçular cəmiyyəti” deyə bir cəmiyyət yoxdur ki, ocağı da olsun. Əgər ortada bir cəmiyyət varsa, bu Həzrəti Muhammədin (A.S.M.) qurduğu əzəmətli və nurani və bütün insanlıq üçün əbədi səadəti müjdələyən qudsi və İlahi İslamiyət cəmiyyətidir. Nur tələbələri də bu cəmiyyətə mənsubdur.( şualar.14-cü şua. Müdafaalar)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5. Liderlərdən 4 nəfər saxlanılıb ki, bunlar MDB və Azərbaycan üzrə kordinatordur..

[/TD]

[TD]Risale-i Nur imani məsələləri lazımi dərəcədə izah edib.Risale-i Nurun müəllimi, Risale-i Nurdur. Risale-i Nur başqalarından dərs almağa ehtiyac buraxmır. Hərkəs istedadı nisbətində öz-özünə istifadə edər. Bediüzzaman“Əbədi həqiqətlər fani şəxslər üzərinə bina edilməz. Mən də sizin kimi Risale-i Nurun tələbəsiyəm” demiş və liderlik kimi nə bir istəyi, nə də bir iddiası olmuşdur. Bu sözdən sonra kimin həddinədir ki liderlik, koordinatorluq kimi bir dava etsin. (sözlər.konferans)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6. Nurçular kifayət qədər mütəşəkkildirlər..

[/TD]

[TD]Bəli, biz bir cəmiyyətik və elə bir cəmiyyətimiz var ki, 1.7 milyard üzvü var və hər gün beş dəfə namazla o müqəddəs cəmiyyətin prinsiplərinə hörmətlə əlaqələrini və xidmətlərini göstərirlər və اِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ نَّمَااِ(Möminlər ancaq qardaşdırlar) qudsi proqramıyla, birbirinə dualarıyla və mənəvi qazanclarıyla yardım edirlər. Biz, bu müqəddəs və böyük cəmiyyətin mənsubuyuq.

Və xüsusi vəzifəmiz də, Quranın imani həqiqətlərini təhqiqi bir surətdə möhtac olanlara bildirib, onları və özümüzü əbədi cəhənnəmdən qurtarmaqdır. Başqa dünyəvi və siyasi və mənfi məqsədli cəmiyyət ve komitələrlə münasibətimiz yoxdur və tənəzzül etmərik. (şualar.12-ci şua)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7. Qərəzli montaj..

[/TD]

[TD]ANS TV-nin 4 may 2014-cü ildə efirə gedən “Hesabat” verilişinin 22 d. 33s.-dən 23d.12.s-ə qədər Nur tələbələri haqqında danışdığı halda, aidiyyatı olmayan (Azərbaycandakı hansısa təriqət mədrəsəsinin şeyx və müridlərini, və azyaşlı uşaqları göstərərək) kadrları göstərərək qərəzli olaraq millətimizi aldadırlar.

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8. Nursiyə pərəstişlik ..

[/TD]

[TD]Axmağın cavabı sükuttur. Lakin məsələnin anlaşılması üçün deyirik: Allahdan başqasına pərəstiş etmək şirkdir. İslama görə şirk ən böyük günahdır. Bu iftiranı şeytan belə müsəlmanlara istinad etməz.

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9. İçtimai asayişi pozan əməllərinə..

[/TD]

[TD]20 ildə heç bir Nur tələbəsi belə bir hadisəyə səbəb olmadığı və hüquq mühafizə orqanlarının asayişi pozan heç bir hadisə qeyd etməmələri bunun xəta olduğunu göstərir.(şualar.hata-sevap cetveli)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10. Canlarını və mallarını Allahın yerdəki təmsilçisinin–müridininxidmətinə, öz dilləri ilə desək hizmətə həsr edən..

 

[/TD]

[TD]Məsləyimizin əsası qardaşlıqdır. Ata ilə övlad, Şeyx ilə mürid arasındakı münasibət deyildir. Yalnız həqiqi qardaşlıq münasibətləridir. Nur tələbələrinin arasında təriqətdə olduğu kimi müridlik və şeyxlik münasibətləri yoxdur.( lemalar.21-ci lema)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]11.Orduda xidmətin əleyhinədirlər..

[/TD]

[TD]Bədiüzzaman Said Nursi Birinci Dünya müharibəsində Qafqaz cəphəsində könüllü alay komandiri olaraq öz tələbələri ilə birlikdə ermənilərə və ruslara qarşı döyüşmüşdür və tələbələrinin çoxu şəhid olmuşdur.

Risale-i nur külliyatının çox yerlərində həqiqətlər əsgərlik təmsilatiylə izah olunmuş və vətənə xidmətin Allaha xidmət olduğu göstərilmişdir.

Risale-i Nuru oxuyan kimsələr, xüsusilə idraklı gənclər, qüvvətli bir imana sahib olurlar. Sarsılmaz və fədakar bir dindar, bir vətənpərvər olurlar.Kimlərinsə müəyyən bir səbəbdən dolayı əskərliyə getməməsi istisnadır. İstisnalar ümuma şamil edilməz.( mektubat.29-cu mektup)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]12. Ailə qurmağa neqativ yanaşmaları..

[/TD]

[TD]Bədiüzzaman Risale-i Nurda Peyğəmbərimizin “Evlənin, çoxalın. Mən qiyamətdə sizin çoxluğunuzla iftixar edəcəyəm” hədisini nəzərə verir və təfsir edir. Ailə sisteminin toplumun əsası olduğunu dərs verir və bu sistemin mühafizə olunmasını tələbələrinə nəsihət edir. Ən yaxın tələbələrindən Mustafa Sungur, Mehmet Fırıncı, Hüsnü Bayram və başqalarının ailəli olması bunun nə qədər açıq bir iftira olduğunu göstərir. İstisnalar külli qaydaları pozmaz.( lemalar.24-cü lema,Asay-ı Musa 8-ci məsələnin hülasası)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]13.Xristianlardan plagiata oxşayır..

[/TD]

[TD]11 və 12-ci xətaların cavabları bunun da yanlışlığını isbat edir. Nur tələbələrini, müsəlmanları xristianlara bənzətməsi İslamiyyətdən bixəbər olduğunu göstərir.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]14.Elşad Miri və Fətullah Gülən..

[/TD]

[TD]Elşad Mirinin 11 may 2014-cü ildə ANS tv-in Hesabat verilişində söylədikləri ifadələr Gülən hərəkatına aiddir və özü də “hoca camaatı”nın yurdlarında qalıb. Elşad Miri Nurçuolmayıb ki, imtina da etsin. Dedikləri Risale-i Nura və Nur tələbələrinə aid deyildir.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]15. Risale-i Nurun Quranla bərabər tutulması..

[/TD]

[TD]Min dəfə haşa! Risale-i Nur Quranın bu əsrin anlayışına bir dərsi olduğuna bütün Nur tələbələrinin və Risale-i Nurdaki yazıları görənlərin qənaətləri, bu yanlışını təkzib edir.(şualar.hata-sevap cetveli)

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]16.Dinin siyasətə alət edilməsi..

[/TD]

[TD]Dini siyasətə alət deyil, Allah rızasından başqa heçbir şeyə, hətta dünyaya və səltənətə alət etməmək Risale-i Nurunəsas məsləyidir.(Emirdağ lahikası)

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

13 Eylül 2014 Cumartesi 09:13

 

Azerbaycan Nur talebeleri serbest bırakıldı

 

Risale-i Nur dersanesine yapılan polis baskınında göz altına alınan Nur talebeleri serbest bırakıldı

 

İLGİLİ HABERLER

 

» *Azerbaycan medyasına Nurculuk açıklaması

 

» *Nur dersanesi baskınında isimleri geçenlerden açıklama

 

» *Azerbaycan'daki Nur dersanesi baskınının içyüzü

 

Abdurrahman İraz'ın haberi:

 

*

 

RİSAEHABER-ÖZEL

 

*

 

Geçtiğimiz Nisan ayında Azerbaycan'da*Risale-i Nur dersanesine yapılan polis baskınında göz altına alınan Nur talebeleri serbest bırakıldı.

 

*

 

Baskın olayı ve gözaltılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde *Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesinde tekrar gündeme geldi. Kısa bir süre sonra ise Nur talebeleri serbest bırakıldı.

 

*

 

Büyük sevinç yaşayan Nur talebeleri, aylardır gözaltında bulunan İsmail Mehmedov, Eldeniz Haciyev ve Revan Sebzeliyev'i hapishane çıkışında karşıladı.*

 

*

 

Azeri Nur talebeleri, yanlış bir algılamadan dolayı gözaltına alındıklarını,*Risale-i Nur'un imanı kurtarma davası olduğunu herhangi siyasi bir amaçlarının bulunmadığınınbir kez daha ortaya çıktığını söylediler.

 

*

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...