Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Islam Din Dersi Ögretmeni nasil olunur?

 

Alman anayasa´sına göre din ve devlet işleri birbirinden ayrı olmasına rağmen, alman okullarında resmi olarak din dersleri veriliyor. Bu dersler devlet ve kiliseler arasında yapılan anlaşmalara göre gerçekleşiyor. Devlet din derslerini organize ediyor fakat kiliseler içeriğini ve dersi gerçekleştiriyorlar.

 

Bu din dersleri 1870´den itibaren alman okullarında veriliyor. O zamandan bugüne kadar uygulamada bir çok değişiklikler yapıldı.

Müslümanların demografik olarak çoğalmasıyla İslam din dersi de zamanla tartışmalarda yerini aldı. İlk başvurular 1979´da gerçekleşti. 1984´de tartışmalar hız aldı ve İslam din dersinin gerekliliği bakanlıklarda konuşuldu. 1999´da müslüman çatı kurumları İslam din dersi komisyonu kurdular. 2003´de bu komisyon İslam din dersi için mahkemeye başvurdu, fakat resmi bir din olmadıkları ve müslümanların tümünü temsil etmekdileri için red cevabı geldi.

Din derslerindeki amaç öğrencilere kendi dinlerini öğrenme imkanı sunmak. Bu din derslerini dinin mensupları kendileri organize ettikleri için içerikleri de dinleriyle uyum içinde oluyor. Örneğin bir müslüman öğretmen katolik din dersi veremez. Veyahut İslam diniyle uyuşmayan bir ders kitabı İslam din dersinde kullanılamaz.

Hristiyanlıkta kurumsal olarak kiliseler bulunduğu için din dersi sorun olmuyor. Bütün hristiyanlar her hangi bir kiliseye bağlılar. Yani kiliseler kendi ´meşrep´lerine ait olan herkesi temsil edebiliyorlar.

İslam dininde kurumsallaşma olmadığı için, mecburi olarak herhangi bir yere bağlanma söz konusu olmadığı için, Almanya´da şimdiye kadar İslam din dersini okullara yerleştirmek mümkün olmadı. Anayasaya göre ancak resmi olarak kabul edilen ve bu bağlamda bütün ´üye´lerini temsil eden bir din, okullarda din dersi verebilir. Böyle bir yapılanma İslam´da olmadığı için – ve gerekmediği için – mevcut anayasaya göre İslam din dersi vermek mümkün değil.

Resmi bir din/kurum olmadığı için şimdiye kadar ara-çözümler ile idare ediliyordu. Örneğin türkçe derslerinde İslam dini işlendi. Veya dinbilimleri, İslam bilimleri (Islamkunde) dersleri verildi. Fakat bu dersler gerçek manada din dersleri olmadığı için, içeriği İslam dini ile başdaşmaya biliyor. Halbuki yukarıda da belirttiğimiz gibi anayasaya göre din dersini dinin mensupları kendileri gerçekleştirir, öğretmenleri kendileri seçerler ve ders dinleriyle uyum içinde olmalı.

Nihayet bir kaç senedir Almanya´nın bir çok eyaletinde anayasal hak olarak İslam Din Dersini okullarda vermek mümkün. Bunun için her okuldan 12 öğrenci velisi başvuru yapması gerekiyor. Bu sayı başka dersler için de, örneğin türkçe dersleri için de, geçerli. Derneklerimiz, velilerimiz bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyorlar ve imzalar toplanıyor. Buraya kadar herşey tamam.

Şuan geldiğimiz noktada asıl sorun İslam Din Dersi verebilecek öğretmenlerimizin olmaması. Bir çok okul veya okul müdürlüğü „Dersi koymak istiyoruz, fakat öğretmen yok“ diye yanıt verebiliyor. Bu nedenle artık yapılması gereken İslam Din Dersi öğretmenleri yetiştirmemiz. Bu konuya ağırlık vermemiz gerekiyor.

İslam Din Dersi öğretmeni olabilmek için Almanya´da üniversitede öğretmenlik okumak gerekiyor. Derslerden bir tanesini İslam Din Dersi olarak seçmek gerekiyor. Almanya´da bu dersi veren fakültelerin sayısı çoğalıyor.

Fakat şuan bu bölümü okuyan eleman sayısı çok az olduğu için başka çözümlere bakmamız gerekiyor. Yani öğretmenlik okumamış veya öğretmenlik okumuş, ama İslam Din Dersini okumamış elemanlar nasıl bu dersi öğretmen olarak verebilirler? Bunun için Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinin öğretmenlik şartlarını örnek olarak ele alalım. Bahsedeceğimiz sadece İslam Din Dersi için geçerli değil, bu eyalette her hangi bir ders için öğretmenlik yapmak isteyen herkes için geçerlidir.

Eğer Almanya´da öğretmenlik okunmuş fakat İslam Din Dersi bölüm olarak okunmamış ise, yinede okullarda İslam Din Dersi öğretmeni olarak görev yapmak mümkündür. Bu kişiler okulda İslam Din Dersi verirken paralel olarak İslam Din Dersi öğretmenliği ile ilgili seminerlere katılıp sertifika almaları gerekiyor. Örneğin Hristiyan Din Derslerindeki uygulamaya göre, öğretmenler 360 saatlik bir seminere katılıyorlar ve sonunda imtihanı geçerlerse sertifika alıyorlar.

Üniversite´de öğretmenlik okumadan da Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde öğretmen olarak görev yapmak mümkün. Yine yukarıda da belirtildiği gibi İslam Din Dersiyle ilgili bir seminere katılmak gerekiyor, bir de ilavaten pedagoji eğitimi almak gerekiyor.

Eğer daha önce öğretmenlik okunmamış, fakat verileceği dersin benzeri bir ilim dalı okunmuş ise – örneğin İslam Din Dersi değil ama İslam İlahiyatı – seminer ve ilaveten pedagoji eğitimi süresi kısaltılabiliniyor. Seminerleri ilçelik düzenliyor, pedagojik eğitimi ise öğretmen eğitme merkezleri.

Bunun dışında İslam Din Dersi dini cemaatlerin gözetiminde gerçekleştirildiği için İslam Din Dersi Komisyonundan icazet almak gerekiyor.

Hangi okullarda İslam Din Dersi öğretmeni ihtiyacı olduğunu www.leo.nrw.de sitesinden öğrenmek mümkün. Başvurular okullara yapılmalı. Başka eyaletlerde öğretmenlik okuyanlar diplomalarını denkleştirmeleri gerekiyor.

 

 

Cemil Sahinöz, Haber Ayna, 08.10.2014

http://www.haberayna.com/yazarlar/cemil-sahinoz_22/islam-din-dersi-ogretmeni-nasil-olunur_513.html

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...